دانلود کتاب Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هنر درمانی برای کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی: آموزش. -

عنوان انگلیسی : Art therapy for children with mental retardation: Tutorial. -

Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Рыбакова С. Г.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0538-4

تعداد صفحات : 70\70

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب На всю жизнь

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برای زندگی

عنوان انگلیسی : For life

На всю жизнь

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Зузина Цельмер

ناشر : Москва

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 64\64

سال نشر : 1992     ویرایش :

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Неврозы. — 2-е изд., перераб. и доп.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نوروز - ویرایش دوم، پرراب. و اضافه کنید

عنوان انگلیسی : Neurosis. - 2nd ed., Pererab. and add.

Неврозы. — 2-е изд., перераб. и доп.

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Карвасарский Б.Д.

ناشر : Медицина

ISBN (شابک) : 5-225-01168-3

تعداد صفحات : 576\577

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Математические основы психологии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی ریاضی روانشناسی

عنوان انگلیسی : Mathematical foundations of psychology

Математические основы психологии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Остапенко Р.И.

ناشر : ВГПУ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 76\76

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Handbook of psychology. Industrial and organizational psychology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی

Handbook of psychology. Industrial and organizational psychology

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : Walter C. Borman Daniel R. Ilgen Richard J. Klimoski Irving B. Weiner

ناشر : Wiley

ISBN (شابک) : 0471384089, 9780471384083, 9780471264538

تعداد صفحات : 664\664

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Developmental Psychology (Cliffs Quick Review)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روانشناسی رشد (بررسی کلی صخره ها)

Developmental Psychology (Cliffs Quick Review)

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : George Zgourides

ناشر :

ISBN (شابک) : 0764586149, 9780764586149, 9780764523748

تعداد صفحات : 194\210

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 836 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Concepts of Psychiatry: A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مفاهیم روانپزشکی: رویکرد چندگانه به ذهن و بیماری روحی

The Concepts of Psychiatry: A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : S. Nassir Ghaemi

ناشر :

ISBN (شابک) : 0801886309, 9780801886300, 0801873770, 9780801873775, 9780801881374

تعداد صفحات : 368\366

سال نشر : 2007     ویرایش : 1

حجم : 788 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فن آوری های تحقیق روانشناختی خانواده های پرورش کودکان با معلولیت های رشد

عنوان انگلیسی : Technologies for the psychological study of families raising children with developmental disabilities

Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Ткачева В.В.

ناشر : УМК Психология

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

عنوان فارسی :

دانلود کتاب از زمان تولد تا مدرسه برنامه اصلی آموزش عمومی پیش دبستانی

عنوان انگلیسی : From birth to school. The main general educational program of preschool education

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

زبان : Russian

موضوع : Psychology->Pedagogy

نویسندگان : Н. Е. Веракса Т. С. Комарова. М. А. Васильева и др.

ناشر : Мозаика-Синтез

ISBN (شابک) : 978-5-86775-813-4

تعداد صفحات : 224\224

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Языки мозга: Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زبان مغز: پارادوکس تجربی و اصول روانشناسی عصبی

عنوان انگلیسی : Languages ​​of the brain: Experimental paradoxes and principles of neuropsychology

Языки мозга: Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Прибрам К.

ناشر : Прогресс

ISBN (شابک) : 387-394-396-4

تعداد صفحات : 464\464

سال نشر : 1975     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب C++ for Engineers and Scientists, Third Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب The Laplace Transformation (Lectures on applied mathematics volume 1)

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Innovation and Nanotechnology: Converging Technologies and the End of Intellectual Property

دانلود کتاب Graphene and Its Fascinating Attributes

دانلود کتاب Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Psychologie und Psychotherapie für Schule und Studium: Ein praxisbezogenes Wörterbuch

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

دانلود کتاب PZL Mil Mi-2

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب Wars of National Liberation

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Monsters and Animals

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Discovery and Explanation in Biology and Medicine (Science and Its Conceptual Foundations series)

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Accounting: Tools for Business Decision Makers

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Sock Knitting

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Modern naval combat

دانلود کتاب How to knit

کتاب های حقوق

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice

دانلود کتاب Denial of justice in international law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب Darkwerks: The Art of Brom

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism

دانلود کتاب Analysing Muslim Traditions (Islamic History and Civilization)