دانلود کتاب Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هنر درمانی برای کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی: آموزش. -

عنوان انگلیسی : Art therapy for children with mental retardation: Tutorial. -

Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Рыбакова С. Г.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0538-4

تعداد صفحات : 70\70

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب На всю жизнь

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برای زندگی

عنوان انگلیسی : For life

На всю жизнь

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Зузина Цельмер

ناشر : Москва

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 64\64

سال نشر : 1992     ویرایش :

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Неврозы. — 2-е изд., перераб. и доп.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نوروز - ویرایش دوم، پرراب. و اضافه کنید

عنوان انگلیسی : Neurosis. - 2nd ed., Pererab. and add.

Неврозы. — 2-е изд., перераб. и доп.

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Карвасарский Б.Д.

ناشر : Медицина

ISBN (شابک) : 5-225-01168-3

تعداد صفحات : 576\577

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Математические основы психологии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی ریاضی روانشناسی

عنوان انگلیسی : Mathematical foundations of psychology

Математические основы психологии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Остапенко Р.И.

ناشر : ВГПУ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 76\76

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Handbook of psychology. Industrial and organizational psychology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی

Handbook of psychology. Industrial and organizational psychology

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : Walter C. Borman Daniel R. Ilgen Richard J. Klimoski Irving B. Weiner

ناشر : Wiley

ISBN (شابک) : 0471384089, 9780471384083, 9780471264538

تعداد صفحات : 664\664

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Developmental Psychology (Cliffs Quick Review)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روانشناسی رشد (بررسی کلی صخره ها)

Developmental Psychology (Cliffs Quick Review)

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : George Zgourides

ناشر :

ISBN (شابک) : 0764586149, 9780764586149, 9780764523748

تعداد صفحات : 194\210

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 836 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Concepts of Psychiatry: A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مفاهیم روانپزشکی: رویکرد چندگانه به ذهن و بیماری روحی

The Concepts of Psychiatry: A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : S. Nassir Ghaemi

ناشر :

ISBN (شابک) : 0801886309, 9780801886300, 0801873770, 9780801873775, 9780801881374

تعداد صفحات : 368\366

سال نشر : 2007     ویرایش : 1

حجم : 788 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فن آوری های تحقیق روانشناختی خانواده های پرورش کودکان با معلولیت های رشد

عنوان انگلیسی : Technologies for the psychological study of families raising children with developmental disabilities

Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Ткачева В.В.

ناشر : УМК Психология

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

عنوان فارسی :

دانلود کتاب از زمان تولد تا مدرسه برنامه اصلی آموزش عمومی پیش دبستانی

عنوان انگلیسی : From birth to school. The main general educational program of preschool education

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

زبان : Russian

موضوع : Psychology->Pedagogy

نویسندگان : Н. Е. Веракса Т. С. Комарова. М. А. Васильева и др.

ناشر : Мозаика-Синтез

ISBN (شابک) : 978-5-86775-813-4

تعداد صفحات : 224\224

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Языки мозга: Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زبان مغز: پارادوکس تجربی و اصول روانشناسی عصبی

عنوان انگلیسی : Languages ​​of the brain: Experimental paradoxes and principles of neuropsychology

Языки мозга: Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Прибрам К.

ناشر : Прогресс

ISBN (شابک) : 387-394-396-4

تعداد صفحات : 464\464

سال نشر : 1975     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Innovation and Nanotechnology: Converging Technologies and the End of Intellectual Property

دانلود کتاب Silicon Devices and Process Integration: Deep Submicron and Nano-Scale Technologies

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Augustine (Blackwell Great Minds)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

دانلود کتاب Psychologische Begutachtung im Strafverfahren: Indikationen, Methoden, Qualitätsstandards

دانلود کتاب Kama Sutra 365

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب Wars of National Liberation

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Ecology: Global Insights and Investigations

دانلود کتاب German Heavy Cruisers 1939-45

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Architectural Management

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Hyperbolic Conservation Laws and the Compensated Compactness Method

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب Analysis of evidence

دانلود کتاب Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law (Law in Context)

دانلود کتاب Lawrence and the Arab Revolts

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Practice of Everyday Life

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity