دانلود کتاب Spectacle and Public Performance in the Late Middle Ages and the Renaissance

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نمایش و عملکرد عمومی در قرون وسطی و رنسانس

Spectacle and Public Performance in the Late Middle Ages and the Renaissance

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Robert E. Stillman

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 90-04-14928-7

تعداد صفحات : 287\287

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Dolos and Dike in Sophokles' Elektra (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Supplementum)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Dolos و Dike در Elektra Sophokles (Mnemosyne ، Bibliotheca Classica Batava مکمل)

Dolos and Dike in Sophokles' Elektra (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Supplementum)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Leona Macleod

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004118985, 9789004118980

تعداد صفحات : 218\221

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Indian Islamic Architecture: Forms and Typologies, Sites and Monuments (Handbook of Oriental Studies Handbuch Der Orientalistik. Section 2 India)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب معماری اسلامی هند: فرم ها و نشانه ها، سایت ها و بناهای تاریخی (کتاب هندوستان)

Indian Islamic Architecture: Forms and Typologies, Sites and Monuments (Handbook of Oriental Studies Handbuch Der Orientalistik. Section 2 India)

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : John Burton-Page

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004163395, 9789004163393

تعداد صفحات : 194\283

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Early Egyptian Christianity: From Its Origins to 451 CE (Brill's Scholars' List)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسیحیت اولیه مصر: از ریشه های آن تا 451 م. (فهرست محققان بریل)

Early Egyptian Christianity: From Its Origins to 451 CE (Brill's Scholars' List)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : C. Wilfred Griggs

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 286\286

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 59 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Islamic Ecumenism In The 20th Century: The Azhar And Shiism Between Rapprochement And Restraint (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اكونومیسم اسلامی در قرن بیست و یكم: الازهر و شيعه بین روابط و محدود كردن (مطالعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاورمیانه و آسیا)

Islamic Ecumenism In The 20th Century: The Azhar And Shiism Between Rapprochement And Restraint (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia)

زبان : English

موضوع : Economy

نویسندگان : Rainer Brunner

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004125485, 9789004125483

تعداد صفحات : 435\447

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Mishnah: Social Perspectives

عنوان فارسی :

دانلود کتاب میشنه: چشم اندازهای اجتماعی

The Mishnah: Social Perspectives

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Jacob Neusner

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 0391041592, 9780391041592, 9004114912, 9789004114913

تعداد صفحات : 288\290

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Aristotle's Practical Side: On His Psychology, Ethics, Politics And Rhetoric (Philosophia Antiqua)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رویکرد ارسطو: روانشناسی، اخلاق، سیاست و رتوریک (فلسفه آنتیکوا)

Aristotle's Practical Side: On His Psychology, Ethics, Politics And Rhetoric (Philosophia Antiqua)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Philosophy

نویسندگان : William W. Fortenbaugh

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004151648, 9789004151642

تعداد صفحات : 495\495

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Politics of Parousia: Reading Mark Inter(Con)Textually (Biblical Interpretation Series)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سیاست پوزویا: خواندن علامت گذاری به عنوان اینتر (Con) به صورت مقدماتی (سری تفسیر کتاب مقدس)

Politics of Parousia: Reading Mark Inter(Con)Textually (Biblical Interpretation Series)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Politics

نویسندگان : Tat-Siong Benny Liew

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004113606, 9789004113602

تعداد صفحات : 204\206

سال نشر : 1999     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Koguryo: The Language of Japan's Continental Relatives (Brill's Japanese Studies Library)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Koguryo: زبان زوجهای قاره ژاپن (کتابخانه مطالعات ژاپن بریل)

Koguryo: The Language of Japan's Continental Relatives (Brill's Japanese Studies Library)

زبان : English

موضوع : Linguistics->Foreign

نویسندگان : Christopher I. Beckwith

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004139494, 9789004139497

تعداد صفحات : 274\297

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Annaeana Tragica: Notes On the Text of Seneca's Tragedies (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Supplementum)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Annaeana Tragica: یادداشت ها در متن تراژدی سنکا (Mnemosyne، Bibliotheca Classica Batava Supplementum)

Annaeana Tragica: Notes On the Text of Seneca's Tragedies (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Supplementum)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John G. Fitch

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 9004140034, 9789004140035

تعداد صفحات : 301\302

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب HTML, XHTML and CSS All-In-One For Dummies, 2nd Edition

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces

دانلود کتاب Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices. Volume 1: Metal and Semiconductor Nanowires

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Fratellanza di Angeli e Uomini

دانلود کتاب Ecclesiastes (Blackwell Bible Commentaries)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب Republic RF-84F Thunderflash

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب World War I: People, Politics, and Power

دانلود کتاب Arthur L Bowley: A Pioneer in Modern Statistics and Economics

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب I Want to be a Gymnast (DK Readers, Level 2)

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

دانلود کتاب How to knit

دانلود کتاب Occupying Architecture

کتاب های حقوق

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب Analysis of evidence

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب The Democracy Deficit: Taming Globalization Through Law Reform