دانلود کتاب Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هنر درمانی برای کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی: آموزش. -

عنوان انگلیسی : Art therapy for children with mental retardation: Tutorial. -

Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Рыбакова С. Г.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0538-4

تعداد صفحات : 70\70

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Основы психосоматики

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی روانشناسی

عنوان انگلیسی : Basics of psychosomatics

Основы психосоматики

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Кулаков С. А.

ناشر : СПб.: Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0170-2

تعداد صفحات : 288\288

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Притчи, сказки, метафоры в развитии ребёнка

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ضرب المثل ها، افسانه ها، استعاره ها در رشد کودک

عنوان انگلیسی : Proverbs, fairy tales, metaphors in the development of the child

Притчи, сказки, метафоры в развитии ребёнка

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Савченко С.Ф. и др.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 300\151

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 10 MB       فرمت : PDF

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Психология творчества

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روانشناسی خلاقیت

عنوان انگلیسی : Psychology of creativity

Психология творчества

زبان : Russian

موضوع : Psychology->Creative Thinking

نویسندگان : Николаенко Н.Н.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 288\208

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Тренинг внутренней свободы: актуализация творческого потенциала

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آموزش آزادی درونی: ارتقاء پتانسیل خلاق

عنوان انگلیسی : Training of inner freedom: the actualization of creative potential

Тренинг внутренней свободы: актуализация творческого потенциала

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Л. В. Грачева

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0202-4

تعداد صفحات : 63\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 563 kB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Ложная женщина. Невроз как внутренний театр личности

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زن دروغین نوروز به عنوان یک تئاتر شخصیت داخلی

عنوان انگلیسی : False woman. Neurosis as an internal personality theater

Ложная женщина. Невроз как внутренний театр личности

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Альфред Щеголев

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0056-0

تعداد صفحات : 74\0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 707 kB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Работа с возражениями и сопротивлениями.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کار با اعتراض و مقاومت.

عنوان انگلیسی : Work with objections and resistances.

Работа с возражениями и сопротивлениями.

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Моисеев А. А. Завьялова Ж. В.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0312-8

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах: [упр. и делегирование, мотивация персонала, системы премирования, продажи и переговоры, ассессмент-центры]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بازی های بازی و موارد در تمرین های کسب و کار: و هیئت، انگیزه کارکنان، سیستم پاداش، فروش و مذاکرات، مراکز ارزیابی]

عنوان انگلیسی : Role-playing games and cases in business trainings: [Ex. and delegation, staff motivation, bonus systems, sales and negotiations, assessment centers]

Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах: [упр. и делегирование, мотивация персонала, системы премирования, продажи и переговоры, ассессмент-центры]

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Гуревич А.М.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0313-6

تعداد صفحات : 72\72

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رواندرمانی اعتیاد روش پری داستان درمان

عنوان انگلیسی : Addiction psychotherapy. Fairy tale therapy method

Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0052-8

تعداد صفحات : 176\0

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 967 kB       فرمت : doc

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Биология поведения. Гуморальные механизмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زیست شناسی رفتار مکانیسم های هومورال

عنوان انگلیسی : Biology of behavior. Humoral mechanisms

Биология поведения. Гуморальные механизмы

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Жуков Д.А.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 442\442

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب 5-Factor Fitness: The Diet and Fitness Secret of Hollywood's A-List

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Актуальные проблемы теории информации

دانلود کتاب Problem Solving with C++, 7th Edition

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Precalculus with Limits

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

دانلود کتاب Contemporary Business Mathematics for Colleges, 15th edition

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

دانلود کتاب Restoring Antiques

دانلود کتاب Composite Materials in Aerospace Design

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testamen: A Study ... Christians as Reflected in the New Testament

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Renewal Theology: Salvation, the Holy Spirit, and Christian Living: 002

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Thompson Submachune Gun

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب Paras Versus the Reich: Canada's Paratroopers at War, 1942-45

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Genetic Transformation

دانلود کتاب Great Fruit & Vegetable Guide

دانلود کتاب German Heavy Cruisers 1939-45

دانلود کتاب Textbook of veterinary physiology

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Edition

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

دانلود کتاب Management Accounting for Decision Makers, 5th Edition

دانلود کتاب Merlin PR Spitfires

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Unsolved Crimes (Criminal Investigations)

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب Human Rights And Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation (Corporations, Globalisation and the Law Series)

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book