دانلود کتاب Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیتلر کاپلان و جنگ بزرگ 1918-1914: فهرست قوای نظامی (مطالعات نظامی Cass)

Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415358552, 0415358558, 041535854X, 9780415358545, 9780203004760

تعداد صفحات : 256\245

سال نشر : 2005     ویرایش : New edition

حجم : 903 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Panzerwrecks 01: German Armour 1944-1945

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Panzerwrecks 01: زره آلمانی 1944-1945

Panzerwrecks 01: German Armour 1944-1945

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Lee Archer William Auerbach

ناشر : Panzerwrecks

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 100\100

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Panzerwrecks 6: German Armour 1944-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Panzerwrecks 6: زره آلمانی 1944-45

Panzerwrecks 6: German Armour 1944-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Lee Archer William Auerbach

ناشر : William Auerbach

ISBN (شابک) : 978 0955594014

تعداد صفحات : 100\100

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 56 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Neuroscience

عنوان فارسی :

دانلود کتاب علوم اعصاب

Neuroscience

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Dale Purves George J. Augustine David Fitzpatrick William C. Hall Anthony-Samuel Lamantia James O. McNamara S. Mark Williams

ناشر : Sinauer Associates, Publishers

ISBN (شابک) : 0878937250, 9780878937257

تعداد صفحات : 832\832

سال نشر : 2004     ویرایش : 3rd ed

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Artificial Intelligence: Structures And Strategies For Complex Problem Solving

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هوش مصنوعی: ساختارها و راهبردهای حل مسئله پیچیده

Artificial Intelligence: Structures And Strategies For Complex Problem Solving

زبان : English

موضوع : Computers->Cybernetics: Artificial Intelligence

نویسندگان : George F. Luger William A. Stubblefield

ناشر : Addison Wesley Publishing Company

ISBN (شابک) : 0805311963, 9780805311969

تعداد صفحات : 851\851

سال نشر : 1997     ویرایش : 3rd

حجم : 8 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Mountain Ski Troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کوه های اسکی کوهستانی 1939-45

German Mountain Ski Troops 1939-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325722, 1855325721

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Battleships 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نبرد جنگی آلمان 1939-45

German Battleships 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764986, 1-84176-498-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Race Car Vehicle Dynamics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دینامیک خودرو خودرو مسابقه

Race Car Vehicle Dynamics

زبان : English

موضوع : Technique->Transport

نویسندگان : William F. Milliken Douglas L. Milliken

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780768001211, 9781560915263, 0768001218, 1560915269

تعداد صفحات : 466\466

سال نشر : 1997     ویرایش :

حجم : 87 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Corinth, the Centenary: 1896 1996

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قرنتس، صد سالگی: 1896 1996

Corinth, the Centenary: 1896 1996

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Charles K. Williams Nancy Bookidis

ناشر :

ISBN (شابک) : 0876610203, 9780876610206

تعداد صفحات : 503\487

سال نشر : 2003     ویرایش : Volume XX

حجم : 73 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پایه تشریحی جراحی تومور، نسخه دوم

Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Medicine->Surgery, Orthopedics

نویسندگان : William C. Wood Charles Staley John E. Skandalakis Sean Moore

ناشر :

ISBN (شابک) : 3540741763, 9783540741763

تعداد صفحات : 855\855

سال نشر : 2010     ویرایش : 2nd Edition.

حجم : 61 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گیرنده های صلیب نایت و بلوط 1939-40

Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766416, 1-84176-641-0

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841768724, 1-84176-872-3

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Outline political history of the Americas

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاریخچه سیاسی آمریکا را شرح دهید

Outline political history of the Americas

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : William Z Foster

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 668\338

سال نشر : 1951     ویرایش :

حجم : 37 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen-SS: '24. به 38. بخش ها و لژیون های داوطلب "

The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765921, 1-84176-592-9

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing, Limited

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Understanding Media Theory

عنوان فارسی :

دانلود کتاب درک نظریه رسانه

Understanding Media Theory

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Kevin Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 0340719036, 9780340719039, 0340719044, 9780340719046, 9781417531738

تعداد صفحات : 273\273

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Introduction to Bayesian Statistics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار بیزی

Introduction to Bayesian Statistics

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : William M. Bolstad

ناشر : Wiley-Interscience

ISBN (شابک) : 0470141158, 9780470141151

تعداد صفحات : 463\463

سال نشر : 2007     ویرایش : 2

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب A Behaviorist Looks at Form Recognition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب یک رفتارگرایانه به نظر می رسد

A Behaviorist Looks at Form Recognition

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : William R. Uttal

ناشر :

ISBN (شابک) : 0805841822, 9780805841824, 9780585419657

تعداد صفحات : 288\286

سال نشر : 2002     ویرایش : 1

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Light Cruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کروزرهای سبک 1939-45

German Light Cruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765037, 1-84176-503-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Schaum's Outline of Genetics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رئوس مطالب ژنتیک Schaum

Schaum's Outline of Genetics

زبان : English

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : William D. Stansfield William Stansfield

ناشر : Schaum Pub. Co

ISBN (شابک) : 0070608776, 9780070608771, 9780071369152

تعداد صفحات : 458\458

سال نشر : 1991     ویرایش : 3 Sub

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Medical Imaging Physics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فیزیک تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging Physics

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : William R. Hendee E. Russell Ritenour

ناشر : Wiley-Liss

ISBN (شابک) : 0471382264, 9780471382263, 9780471461135

تعداد صفحات : 502\502

سال نشر : 2002     ویرایش : 4th ed

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Encyclopedia of Biological Chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دایره المعارف شیمی بیولوژیکی

Encyclopedia of Biological Chemistry

زبان : English

موضوع : Education->Encyclopedia

نویسندگان : William J. Lennarz M. Daniel Lane Paul Modrich Jack Dixon Ernesto Carafoli John Exton Don Cleveland

ناشر : Elsevier

ISBN (شابک) : 9780124437104, 0124437109, 0124437117, 0124437125, 0124437133, 0124437141

تعداد صفحات : 848\848

سال نشر : 2004     ویرایش : 1st ed

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب B-17 Flying Fortress Units of the MTO

عنوان فارسی :

دانلود کتاب B-17 Flying Fortresses واحد MTO

B-17 Flying Fortress Units of the MTO

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : William Hess Mark Styling

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765808, 1-84176-580-5

تعداد صفحات : 98\98

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 55 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Flat and Curved Space-Times, Second Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فضا و منحنی فضا-بار، نسخه دوم

Flat and Curved Space-Times, Second Edition

زبان : English

موضوع : Technique->Aerospace Equipment

نویسندگان : George F. R. Ellis R. M. Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780198506560, 0198506562

تعداد صفحات : 383\383

سال نشر : 2001     ویرایش : 2

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Distribution of the Galaxies: Gravitational Clustering in Cosmology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب توزیع کهکشان ها: خوشه گرانشی در کیهان شناسی

The Distribution of the Galaxies: Gravitational Clustering in Cosmology

زبان : English

موضوع : Physics->Theory of Relativity and Gravitation

نویسندگان : William C. Saslaw

ناشر :

ISBN (شابک) : 0521050928, 9780521050920

تعداد صفحات : 524\521

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Life, the science of biology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زندگی، علم زیست شناسی

Life, the science of biology

زبان : English

موضوع : Science (general)->Scientific-popular

نویسندگان : William K. Purves David Sadava Gordon H. Orians H. Craig Heller

ناشر : Sinauer Associates; W.H. Freeman and Co

ISBN (شابک) : 9780716798569, 0716798565

تعداد صفحات : 1121\1121

سال نشر : 2004     ویرایش : 7th ed

حجم : 41 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Encyclopedia of Biological Chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دایره المعارف شیمی بیولوژیکی

Encyclopedia of Biological Chemistry

زبان : English

موضوع : Education->Encyclopedia

نویسندگان : William J. Lennarz M. Daniel Lane Paul Modrich Jack Dixon Ernesto Carafoli John Exton Don Cleveland

ناشر : Elsevier

ISBN (شابک) : 9780124437104, 0124437109, 0124437117, 0124437125, 0124437133, 0124437141

تعداد صفحات : 503\503

سال نشر : 2004     ویرایش : 1st ed

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The practical methods of organic chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش های عملی شیمی آلی

The practical methods of organic chemistry

زبان : English

موضوع : Chemistry->Organic Chemistry

نویسندگان : Ludwig Gattermann William Bush Schober

ناشر : Nabu Press

ISBN (شابک) : 9781148092911, 1148092919

تعداد صفحات : 372\372

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

عنوان فارسی :

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - نبرد اقیانوس اطلس

U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031335, 1846031338

تعداد صفحات : 43\43

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mother Gooses nursery rhymes : a collection of alphabets, rhymes, tales, and jingles

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اشعار مهد کودک گوته مادر: مجموعه ای از حروف، قافیه ها، داستان ها و جینل ها

Mother Gooses nursery rhymes : a collection of alphabets, rhymes, tales, and jingles

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Crane Walter 1845-1915; Gilbert John Sir 1817-1897; McConnell William 1833-1867; Tenniel John Sir 1820-1914; Weir Harrison 1824-1906; Zwecker Johann Baptist 1814-1874

ناشر : London : George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate ; New York; Reprint edition

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 329\328

سال نشر : 1877     ویرایش :

حجم : 40 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

دانلود کتاب Atlas of Aesthetic Breast Surgery

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

دانلود کتاب Practical C programming

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Restoring Antiques

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب La pratica esoterica

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب Fratellanza di Angeli e Uomini

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Great Escape: The 10 Secrets to Loving Your Life and Living Your Dreams

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The A-1 Skyraider in Vietnam: The Spad’s Last War

دانلود کتاب Republic RF-84F Thunderflash

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Textbook of veterinary physiology

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Great Fruit & Vegetable Guide

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Management Accounting

دانلود کتاب International Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب Modern Land Combat

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب The Bird Book

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب Local remedies in international law

دانلود کتاب Romantic atheism

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب Cultures and Organizations: Software for the Mind, Third Edition

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less

دانلود کتاب The Practice of Everyday Life