دانلود کتاب Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیتلر کاپلان و جنگ بزرگ 1918-1914: فهرست قوای نظامی (مطالعات نظامی Cass)

Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415358552, 0415358558, 041535854X, 9780415358545, 9780203004760

تعداد صفحات : 256\245

سال نشر : 2005     ویرایش : New edition

حجم : 903 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مطالعات هاروارد در فیلسوف کلاسیک. جلد 1

Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 1

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : James B. Greenough Frederic D. Allen John Williams White

ناشر : Ginn & Company

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 209\209

سال نشر : 1890     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Selected Themes from the Motion Picture

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هری پاتر و سنگ جادو: تم های انتخاب شده از فیلم

Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Selected Themes from the Motion Picture

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 0757991300, 9780757991301

تعداد صفحات : 46\39

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب CIM Coursebook 06 07 Marketing Management in Practice (CIM Coursebook)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب CIM Coursebook 06 07 مدیریت بازاریابی در عمل (CIM Coursebook)

CIM Coursebook 06 07 Marketing Management in Practice (CIM Coursebook)

زبان : English

موضوع : Business->Marketing

نویسندگان : John Williams Tony Curtis

ناشر : Butterworth-Heinemann

ISBN (شابک) : 0750680113, 9780750680110, 9780080501239

تعداد صفحات : 384\387

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute

عنوان فارسی :

دانلود کتاب طراحی VLSI دیجیتال با Verilog: یک کتاب آموزش از موسسه فنی Silicon Valley

Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute

زبان : English

موضوع : Technique->Electronics: VLSI

نویسندگان : John Williams Don Thomas

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 9781402084454, 1402084455

تعداد صفحات : 399\399

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب An illustrated dictionary to Xenophon's Anabasis, with groups of words etymologically related

عنوان فارسی :

دانلود کتاب یک فرهنگ لغت نمایش داده شده به Anabasis Xenophon، با گروهی از کلمات مرتبط با ایدئولوژیکی

An illustrated dictionary to Xenophon's Anabasis, with groups of words etymologically related

زبان : English

موضوع : Linguistics->Dictionaries

نویسندگان : John Williams White Morris Hicky Morgan

ناشر : BiblioBazaar

ISBN (شابک) : 1115200860

تعداد صفحات : 297\297

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Poison Farm: A Murderer Unmasked After 60 Years

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سم مزرعه: یک قاتل بدون ماسک بعد از 60 سال

Poison Farm: A Murderer Unmasked After 60 Years

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : David John Williams

ناشر : Thorogood Publishing

ISBN (شابک) : 9781854182593, 1854182595

تعداد صفحات : 291\291

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute

عنوان فارسی :

دانلود کتاب طراحی VLSI دیجیتال با Verilog: یک کتاب آموزش از موسسه فنی Silicon Valley

Digital VLSI Design with Verilog: A Textbook from Silicon Valley Technical Institute

زبان : English

موضوع : Technique->Electronics: VLSI

نویسندگان : John Williams Don Thomas

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 9781402084454, 1402084455

تعداد صفحات : 447\447

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Star Wars : Episode II: Attack of the Clones

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ ستارگان: قسمت دوم: حمله از کلون ها

Star Wars : Episode II: Attack of the Clones

زبان : English

موضوع : Art->Cinema

نویسندگان : Warner Bros. John Williams

ناشر : Alfred Publishing Company

ISBN (شابک) : 0757995489, 9780757995484

تعداد صفحات : 35\29

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Digital Representations of Student Performance for Assessment

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نمایندگی های دیجیتال از عملکرد دانشجویی برای ارزیابی

Digital Representations of Student Performance for Assessment

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams (auth.) P. John Williams C. Paul Newhouse (eds.)

ناشر : SensePublishers

ISBN (شابک) : 978-94-6209-341-6

تعداد صفحات : 221\221

سال نشر : 2013     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Book Twelve of The Odyssey in GreekBook Twelve of The Odyssey in Greek

زبان : Greek-English

موضوع : Linguistics->Foreign

نویسندگان : White John Williams.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \105

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Handbook of Anion Determination

عنوان فارسی :

دانلود کتاب راهنمای تشخیص آنیون

Handbook of Anion Determination

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : W John Williams (Auth.)

ناشر : Butterworth-Heinemann

ISBN (شابک) : 978-0-408-71306-1, 0-408-71306-2

تعداد صفحات : 670\670

سال نشر : 1979     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Redcoats and Courtesans: The Birth of the British Army

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Redcoats و Courtesans: تولد ارتش بریتانیا

Redcoats and Courtesans: The Birth of the British Army

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Noel T. St. John Williams

ناشر : Brassey's (UK) Ltd

ISBN (شابک) : 1857530977, 9781857530971

تعداد صفحات : 273\315

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 111 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب First Greek BookFirst Greek Book

زبان : Greek-English

موضوع : Linguistics->Foreign

نویسندگان : White John Williams.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \362

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Passing Rhythms: Liverpool FC and the Transformation of Football

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گذر از ریتم: لیورپول FC و تبدیل فوتبال

Passing Rhythms: Liverpool FC and the Transformation of Football

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams (ed.) Stephen Hopkins (ed.) Cathy Long (ed.)

ناشر : Berg

ISBN (شابک) : 9781845209674, 1845209672

تعداد صفحات : x, 241\253

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Augustus

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آگوستوس

عنوان انگلیسی : Augustus

Augustus

زبان : German

موضوع : History

نویسندگان : John Williams

ناشر : dtv Verlag

ISBN (شابک) : 978-3-426-28089-1

تعداد صفحات : 478\0

سال نشر : 2016     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Музыка к 5 эпизоду Звёздных войн / Star wars

عنوان فارسی :

دانلود کتاب موسیقی برای جنگ ستارگان episode 5 / جنگ ستارگان

عنوان انگلیسی : Music for Star Wars episode 5 / Star wars

Музыка к 5 эпизоду Звёздных войн / Star wars

زبان : Russian

موضوع : Art->Cinema

نویسندگان : John Williams / Джон Вилльямс.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \10

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Музыка к 3 эпизоду Звёздных войн / Star wars

عنوان فارسی :

دانلود کتاب موسیقی برای جنگ ستارگان episode 3 / جنگ ستارگان

عنوان انگلیسی : Music for Star Wars episode 3 / Star wars

Музыка к 3 эпизоду Звёздных войн / Star wars

زبان : Russian

موضوع : Art->Cinema

نویسندگان : John Williams / Джон Вилльямс.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \32

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Музыка к 6 эпизоду Звёздных войн / Star wars

عنوان فارسی :

دانلود کتاب موسیقی برای جنگ ستارگان episode 6 / جنگ ستارگان

عنوان انگلیسی : Music for Star Wars episode 6 / Star wars

Музыка к 6 эпизоду Звёздных войн / Star wars

زبان : Russian

موضوع : Art->Cinema

نویسندگان : John Williams / Джон Вилльямс.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \22

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Музыка к 2 эпизоду Звёздных войн / Star wars

عنوان فارسی :

دانلود کتاب موسیقی برای جنگ ستارگان episode 2 / جنگ ستارگان

عنوان انگلیسی : Music for Star Wars episode 2 / Star wars

Музыка к 2 эпизоду Звёздных войн / Star wars

زبان : Russian

موضوع : Art->Cinema

نویسندگان : John Williams / Джон Вилльямс.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \29

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Martin Heidegger’s Philosophy of Religion

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فلسفه دین مارتین هایدگر

Martin Heidegger’s Philosophy of Religion

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams

ناشر : Wilfrid Laurier University Press

ISBN (شابک) : 0919812031, 9780919812031

تعداد صفحات : 198\0

سال نشر : 1977     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The failure of world monetary reform, 1971-74

عنوان فارسی :

دانلود کتاب شکست اصلاحات مالی جهانی، 1971-74

The failure of world monetary reform, 1971-74

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williamson

ناشر : Nelson

ISBN (شابک) : 0177112085, 9780177112089

تعداد صفحات : 221\0

سال نشر : 1977     ویرایش :

حجم : 59 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Future of Technology Education

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آینده آموزش فناوری

The Future of Technology Education

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : P John Williams Alister Jones Cathy Buntting (eds.)

ناشر : Springer-Verlag Singapur

ISBN (شابک) : 978-981-287-169-5, 978-981-287-170-1

تعداد صفحات : 281\0

سال نشر : 2015     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Wordsworth

عنوان فارسی :

دانلود کتاب وردزورث

Wordsworth

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams

ناشر : St. Martin's Press

ISBN (شابک) : 0312086474, 9780312086473

تعداد صفحات : ix, 216 p. ; 23 cm\0

سال نشر : 1993     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Agricultural Supply Chains and the Challenge of Price Risk

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زنجیره تامین کشاورزی و چالش خطر قیمت

Agricultural Supply Chains and the Challenge of Price Risk

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415826985, 9780415826983

تعداد صفحات : 304\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Growth-Linked Securities

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اوراق بهادار مرتبط با رشد

Growth-Linked Securities

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williamson (auth.)

ناشر : Palgrave Macmillan

ISBN (شابک) : 978-3-319-68332-4, 978-3-319-68333-1

تعداد صفحات : XIII, 129\138

سال نشر : 2017     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Who Needs to Open the Capital Account?

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چه کسی باید حساب سرمایه را باز کند؟

Who Needs to Open the Capital Account?

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Olivier Jeanne Arvind Subramanian John Williamson

ناشر : Peterson Institute

ISBN (شابک) : 0881325112, 9780881325119

تعداد صفحات : 128\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب William Wordsworth

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویلیام وردزورث

William Wordsworth

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams (auth.)

ناشر : Macmillan Education UK

ISBN (شابک) : 978-0-333-68733-8, 978-1-137-26601-9

تعداد صفحات : \277

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 78 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Butcher's Crossing (New York Review Books Classics)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Crossing قصاب (کلاسیک کتاب های بازبینی نیویورک)

Butcher's Crossing (New York Review Books Classics)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Williams

ناشر : NYRB Classics

ISBN (شابک) : 9781590174241

تعداد صفحات : \0

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 559 kB       فرمت : epub

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Anarchical Society in a Globalized World

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جامعه انحرافی در جهان جهانی

The Anarchical Society in a Globalized World

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Richard Little John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 140398963X

تعداد صفحات : 256\245

سال نشر : 2006     ویرایش : annotated edition

حجم : 567 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب Atlas of Aesthetic Breast Surgery

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب Java Threads

دانلود کتاب Problem Solving with C++, 7th Edition

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Prealgebra , Fourth Edition (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

دانلود کتاب Handbook of Combustion, Volume 1 (Fundamentals and Safety)

دانلود کتاب Graphene and Its Fascinating Attributes

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Wars of National Liberation

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب Spy Planes and Other Reconnaissance Aircraft

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Roman Warfare

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

دانلود کتاب Human Body

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب

دانلود کتاب Management Accounting

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب Architectural Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب I Want to be a Gymnast (DK Readers, Level 2)

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب New Retail

کتاب های حقوق

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب A criminal history of mankind

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism