دانلود کتاب Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیتلر کاپلان و جنگ بزرگ 1918-1914: فهرست قوای نظامی (مطالعات نظامی Cass)

Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415358552, 0415358558, 041535854X, 9780415358545, 9780203004760

تعداد صفحات : 256\245

سال نشر : 2005     ویرایش : New edition

حجم : 903 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Contested Empire: Peter Skene Ogden and the Snake River Expeditions

عنوان فارسی :

دانلود کتاب امپراطوری تضعیف شده: پیتر اسکین اوگدن و اسکای اگدینگز

Contested Empire: Peter Skene Ogden and the Snake River Expeditions

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Phillip Reid

ناشر :

ISBN (شابک) : 0806133740, 9780806133744, 9780806180397

تعداد صفحات : 272\273

سال نشر : 2002     ویرایش : 1St Edition

حجم : 820 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Computer algebra and differential equations

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جبر کامپیوتر و معادلات دیفرانسیل

Computer algebra and differential equations

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Evelyne Tournier John R. Whiteman J. H. Davenport

ناشر : Academic Press

ISBN (شابک) : 012696260X, 9780126962604

تعداد صفحات : 230\230

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Focke-Wulf Fw 190 Aces of the Russian Front

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Focke-Wulf Fw 190 Aces از جبهه روسیه

Focke-Wulf Fw 190 Aces of the Russian Front

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Weal Mike Chappell

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855325180, 1-85532-518-7

تعداد صفحات : 98\98

سال نشر : 1995     ویرایش : illustrated edition

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب the australian army in world war ii

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش استرالیا در جنگ جهانی دوم

the australian army in world war ii

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Mark Johnston Carlos Chagas

ناشر : Osprey Pub

ISBN (شابک) : 1846031230, 978-1-84603-123-6

تعداد صفحات : 68\68

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 30 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب How Scientists Think: 21 Experiments

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه دانشمندان فکر می کنند: 21 آزمایش

How Scientists Think: 21 Experiments

زبان : English

موضوع : Biology

نویسندگان : George B. Johnson

ناشر : William C Brown Pub

ISBN (شابک) : 0697278751, 9780697278753

تعداد صفحات : 102\102

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The war of desperation, Lebanon, 1982-85

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ ناامیدی، لبنان، 1982-85

The war of desperation, Lebanon, 1982-85

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Laffin

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9780850456035, 0-85045-603-7

تعداد صفحات : 217\217

سال نشر : 1985     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Half-Tracked Vehicles of World War 2: Unarmoured Support Vehicles of the German Army 1933-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب وسایل نقلیه نیمه ردیابی آلمانی جنگ جهانی دوم: وسایل نقلیه غیرمتمرکز ارتش آلمان 1933-45

German Half-Tracked Vehicles of World War 2: Unarmoured Support Vehicles of the German Army 1933-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Milsom

ناشر : Arms Armour Press

ISBN (شابک) : 0853683301, 0882543547

تعداد صفحات : 96\96

سال نشر : 1975     ویرایش :

حجم : 47 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British 7th Armoured Division 1940-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بریتانیا 7th Armored Division 1940-45

British 7th Armoured Division 1940-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Sandars

ناشر : Osprey Publishing, Squadron/Signal Publications

ISBN (شابک) : 9780850452815, 0850452813

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 1977     ویرایش : 1st

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب BF 109D/E Aces 1939-1941

عنوان فارسی :

دانلود کتاب BF 109D / E Aces 1939-1941

BF 109D/E Aces 1939-1941

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Weal John Weal

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855324879, 1-85532487-3

تعداد صفحات : 98\98

سال نشر : 1996     ویرایش : illustrated edition

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Biology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زیست شناسی

Biology

زبان : English

موضوع : Biology

نویسندگان : Raven Johnson.

ناشر : MGH

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 1239\1239

سال نشر : 2002     ویرایش : 6

حجم : 51 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mustang and Thunderbolt Aces of the Pacific and CBI

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Mustang و Thunderbolt Aces از Pacific و CBI

Mustang and Thunderbolt Aces of the Pacific and CBI

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Stanaway Tom Tullis

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855327801, 1-85532-780-5

تعداد صفحات : 99\99

سال نشر : 1999     ویرایش : illustrated edition

حجم : 30 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Superpower Struggles: Mighty America, Faltering Europe, Rising Asia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبارزه با قدرت فوق العاده: آمريکا توانا، فالوتينگ اروپا، آسيا رو به افزايش است

Superpower Struggles: Mighty America, Faltering Europe, Rising Asia

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Redwood

ناشر :

ISBN (شابک) : 1403990778, 9781403990778, 9780230504998

تعداد صفحات : 272\209

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 580 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Computational cell biology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی محاسباتی

Computational cell biology

زبان : English

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : Christopher P. Fall Eric S. Marland John M. Wagner John J. Tyson (Editors)

ناشر : Springer

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 487\487

سال نشر : 2000     ویرایش : book draft

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The War Illustrated, No 34

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ منشور، شماره 34

The War Illustrated, No 34

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Sir John Hammerton (Ed.)

ناشر : Amalgamated Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 31\31

سال نشر : 1940     ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب A Worldly Country: New Poems

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشور جهانی: شعرهای جدید

A Worldly Country: New Poems

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Ashbery

ناشر :

ISBN (شابک) : 0061173843, 9780061173844, 0061173835, 9780061173837

تعداد صفحات : 96\90

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 395 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Arguing Well

عنوان فارسی :

دانلود کتاب استدلال خوب

Arguing Well

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John Shand

ناشر :

ISBN (شابک) : 0415166861, 9780415166867, 9780203169667, 0415166853, 9780415166850

تعداد صفحات : 112\113

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 384 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Junkers Ju 87 Stukageschwader of North Africa and the Mediterranean

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Junkers Ju 87 Stukageschwader از شمال آفریقا و مدیترانه

Junkers Ju 87 Stukageschwader of North Africa and the Mediterranean

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Weal John Weal

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855327221, 1-85532-722-8

تعداد صفحات : 98\98

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Zoe's Tale (Old Man's War 04)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب داستان زو (جنگ قدیم 04)

Zoe's Tale (Old Man's War 04)

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : John Scalzi

ناشر :

ISBN (شابک) : 0765356198, 9780765356192, 9781429931076, 1429931078, 0765316986, 9780765316981

تعداد صفحات : 416\0

سال نشر : 2009     ویرایش : Reprint

حجم : 273 kB       فرمت : lit

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت یکپارچه سازی بازنگری دفاع چهارساله: بازنگری (جلسه مستند)

Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

زبان : English

موضوع : Business->Management: Project Management

نویسندگان : John Schrader

ناشر :

ISBN (شابک) : 0833029428, 9780833029423

تعداد صفحات : 56\58

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 176 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mechanisms for Intermittent Motion

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مکانیسم حرکت متناوب

Mechanisms for Intermittent Motion

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : John H. Bickford

ناشر :

ISBN (شابک) : 0831110910, 9780831110918

تعداد صفحات : 264\273

سال نشر : 1972     ویرایش :

حجم : 73 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پایه تشریحی جراحی تومور، نسخه دوم

Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Medicine->Surgery, Orthopedics

نویسندگان : William C. Wood Charles Staley John E. Skandalakis Sean Moore

ناشر :

ISBN (شابک) : 3540741763, 9783540741763

تعداد صفحات : 855\855

سال نشر : 2010     ویرایش : 2nd Edition.

حجم : 61 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mathematical models in biology: solution manual

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدل های ریاضی در زیست شناسی: راهنمای راه حل

Mathematical models in biology: solution manual

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Elizabeth S. Allman John A. Rhodes

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521525862, 0521525861

تعداد صفحات : 81\81

سال نشر : 2003     ویرایش : 1

حجم : 451 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Toward a Reference Grammar of Tok Pisin: An Experiment in Corpus Linguistics (Oceanic Linguistics Special Publications)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب به گرامر مرجع توک پیسین: تجربی در زبانشناسی جبری (انتشارات ویژه زبانشناسی اقیانوسی)

Toward a Reference Grammar of Tok Pisin: An Experiment in Corpus Linguistics (Oceanic Linguistics Special Publications)

زبان : English

موضوع : Linguistics->Linguistics

نویسندگان : John W. M. Verhaar

ناشر :

ISBN (شابک) : 0824816722, 9780824816728

تعداد صفحات : 512\480

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 42 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب the forts of the meuse in world war i

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قلعه های جنگ جهانی دوم

the forts of the meuse in world war i

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Clayton Donnell Hugh Johnson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031144, 1846031141

تعداد صفحات : 68\68

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب us army infantry divisions 1944-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ما بخش های ارتش پیاده نظام 1944-45

us army infantry divisions 1944-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Sayen

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031199, 1846031192

تعداد صفحات : 100\100

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 36 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Central Intelligence Agency: Security under Scrutiny (Understanding Our Government)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آژانس اطلاعات مرکزی: امنیت تحت نظارت (درک دولت ما)

The Central Intelligence Agency: Security under Scrutiny (Understanding Our Government)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Richard Immerman Loch Johnson Kathryn Olmsted John Prados

ناشر :

ISBN (شابک) : 0313332827, 9780313332821

تعداد صفحات : 400\396

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 30 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب M3 Lee/Grant Medium Tank 1941-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب M3 لی / گرانت تانک متوسط ​​1941-45

M3 Lee/Grant Medium Tank 1941-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Steven Zaloga Hugh Johnson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841768892, 1-84176-889-8

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Endocytobiology III (Annals of the New York Academy of Sciences, 503)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Endocytobiology III (سالانه از آکادمی علوم نیویورک، 503)

Endocytobiology III (Annals of the New York Academy of Sciences, 503)

زبان : English

موضوع : Biology->Biophysics

نویسندگان : John J. Lee and Jerome F. Fredrick eds.

ناشر :

ISBN (شابک) : 0897664019

تعداد صفحات : 590\590

سال نشر : 1987     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Jagdgeschwader 2: 'Richthofen'Jagdgeschwader 2: 'Richthofen'

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Weal Jim Laurier

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841760469, 1-84176-046-3

تعداد صفحات : 130\130

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 26 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Head First iPhone Development: A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone

دانلود کتاب C++ for Engineers and Scientists, Third Edition

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب The Laplace Transformation (Lectures on applied mathematics volume 1)

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

دانلود کتاب Computation Structures

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

دانلود کتاب Graphene and Its Fascinating Attributes

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

دانلود کتاب Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices. Volume 1: Metal and Semiconductor Nanowires

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

دانلود کتاب La pratica esoterica

دانلود کتاب A Popular Dictionary of Buddhism (Popular dictionaries of religion)

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Mentoring Beginning Teachers, Second Edition: Guiding, Reflecting, Coaching

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Psychoanalyse und Psychiatrie: Geschichte, Krankheitsmodelle und Therapiepraxis

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoléon: Infanterie et Régiments étrangers

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب R.E.8

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Bitwy i Kampanie 09-Duchy Dzungli-Walki na Nowej Gwinei 1942-45

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب Management Accounting for Decision Makers, 5th Edition

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

دانلود کتاب Architectural Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Global Economics

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism