دانلود کتاب Policy Issues in the Development of Personalized Medicine in Oncology: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل سیاست در توسعه پزشکی شخصی در انکولوژی: خلاصه کارگاه

Policy Issues in the Development of Personalized Medicine in Oncology: Workshop Summary

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Politics

نویسندگان : Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309145759, 9780309145756

تعداد صفحات : 94\95

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 832 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Clearing the Smoke : Assessing the Science Base for Tobacco Harm Reduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پاکسازی دود: ارزیابی پایگاه علمی کاهش تنباکو

Clearing the Smoke : Assessing the Science Base for Tobacco Harm Reduction

زبان : English

موضوع : Science (general)->Scientific-popular

نویسندگان : Committee to Assess the Science Base for Tobacco Harm Reduction Board on Health Promotion and Disease Prevention Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309072824, 9780309072823, 9780309511841

تعداد صفحات : 656\657

سال نشر : 2001     ویرایش : 1

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Exploring Complementary and Alternative Medicine (The Richard and Hinda Rosenthal Lectures, 2001)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بررسی طب مکمل و جایگزین (سخنرانی های ریچارد و هندی رزنته، 2001)

Exploring Complementary and Alternative Medicine (The Richard and Hinda Rosenthal Lectures, 2001)

زبان : English

موضوع : Mathematics->Applied Mathematicsematics

نویسندگان : Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309085039, 9780309085038, 9780309500920

تعداد صفحات : 52\53

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Through the Kaleidoscope (The compass series)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب از طريق كاليو ديسكوپ (مجموعه قطب نما)

Through the Kaleidoscope (The compass series)

زبان : English

موضوع : Mathematics->Applied Mathematicsematics

نویسندگان : Summary of the Institute of Medicine Symposium on Contributions of the Behavioral and Social Sciences to Health National Research Council

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309084423, 9780309084420, 9780309502214

تعداد صفحات : 70\71

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Systems for Research and Evaluation for Translating Genome-Based Discoveries for Health: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سیستم های تحقیق و ارزیابی برای ترجمه اشعار مبتنی بر ژنوم برای سلامتی: خلاصه کارگاه

Systems for Research and Evaluation for Translating Genome-Based Discoveries for Health: Workshop Summary

زبان : English

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Roundtable on Translating Genomic-Based Research for Health Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780309139830, 030913983X

تعداد صفحات : 102\103

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 738 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Understanding the Benefits and Risks of Pharmaceuticals: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب درک مزایا و خطرات داروها: خلاصه کارگاه

Understanding the Benefits and Risks of Pharmaceuticals: Workshop Summary

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Institute of Medicine (U. S.)

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309107385, 9780309107389, 9780309107396

تعداد صفحات : 98\99

سال نشر : 2007     ویرایش : 1

حجم : 779 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Violence in Families: Assessing Prevention and Treatment Programs

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خشونت در خانواده: ارزیابی برنامه های پیشگیری و درمان

Violence in Families: Assessing Prevention and Treatment Programs

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Committee on the Assessment of Family Violence Interventions National Research Council and Institute of Medicine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309054966, 9780309054966

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 1998     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سلول های بنیادی و آینده پزشکی احیا کننده

Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Committee on the Biological and Biomedical Applications of Stem Cell Research Commission on Life Sciences National Research Council Board on Neuroscience and Behavioral Health Institute of Medicine

ناشر : National Academy Press

ISBN (شابک) : 0309076307, 9780309076302, 9780309509749

تعداد صفحات : 112\112

سال نشر : 2002     ویرایش : 1

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب An Integrated Framework for Assessing the Value of Community-Based Prevention

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چارچوب یکپارچه برای ارزیابی ارزش پیشگیری بر اساس جامعه

An Integrated Framework for Assessing the Value of Community-Based Prevention

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Non-Clinical Prevention Programs Committee on Valuing Community-Based Board on Population Health and Public Health Practice Institute of Medicine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309263549, 9780309263542

تعداد صفحات : 178\179

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Balancing Scientific Openness and National Security Controls at the Nuclear Weapons Laboratories

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تعادل علمی باز بودن و کنترل امنیت ملی در آزمایشگاه های هسته ای

Balancing Scientific Openness and National Security Controls at the Nuclear Weapons Laboratories

زبان : English

موضوع : Technique->Military equipment: Weapon

نویسندگان : Committee on Balancing Scientific Openness and National Security National Academy of Sciences National Academy of Engineering Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309068339, 9780309068338, 9780309515665

تعداد صفحات : 40\40

سال نشر : 1999     ویرایش :

حجم : 177 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Not Eating Enough: Overcoming Underconsumption of Military Operational Rations

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خوردن به اندازه کافی: غلبه بر مصرف انرژی های نظامی عملیات نظامی

Not Eating Enough: Overcoming Underconsumption of Military Operational Rations

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Committee on Military Nutrition Research Institute of Medicine Bernadette M. Marriott

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309053412, 9780309053419

تعداد صفحات : 500\0

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : chm

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Pan-Organizational Summit on the U.S. Science and Engineering Workforce: Meeting Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اجلاس پان سازمانی در نیروی کار علمی و مهندسی ایالات متحده: خلاصه نشست

Pan-Organizational Summit on the U.S. Science and Engineering Workforce: Meeting Summary

زبان : English

موضوع : Technique

نویسندگان : Ph.D. Marye Anne Fox National Academy of Sciences National Academy of Engineering Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309089603, 9780309089609, 9780309525305

تعداد صفحات : 240\240

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Evolution of Evidence for Selected Nutrient and Disease Relationships (The compass series)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تکامل شواهد مربوط به روابط مغذی و بیماری های منتخب (مجموعه قطب نما)

Evolution of Evidence for Selected Nutrient and Disease Relationships (The compass series)

زبان : English

موضوع : Mathematics->Applied Mathematicsematics

نویسندگان : Institute of Medicine (U. S.) National Academy of Sciences (U. S.) Committee on the Implications of Dioxin in the Food Supply

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309083087, 9780309083089, 9780309510400, 0309083788, 9780309083782

تعداد صفحات : 87\98

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Science, Evolution, and Creationism

عنوان فارسی :

دانلود کتاب علم، تکامل و خلقت

Science, Evolution, and Creationism

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : National Academy of Sciences Institute of Medicine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 9780309105866, 0309105862, 9780309105873, 0309105870

تعداد صفحات : 88\89

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Five Series Study: Mortality of Military Participants in U. S. Nuclear Weapons

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مطالعه پنج سری: مرگ و میر شرکای نظامی در سلاح های هسته ای U.S.

The Five Series Study: Mortality of Military Participants in U. S. Nuclear Weapons

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Institute of Medicine (U. S.) Medical Follow Up Agency

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309067812, 9780309067812, 9780309569392

تعداد صفحات : 232\240

سال نشر : 2001     ویرایش : Facsimile

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رژیم غذایی مصرفی برای ویتامین C، ویتامین E، سلنیوم و کاروتنوئیدها

Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Institute Of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309069491, 9780309069496, 0309069351, 9780309069359, 9780309597197

تعداد صفحات : 506\529

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب State Science and Technology Policy Advice: Issues, Opportunities, and Challenges: Summary of a National Convocation

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مشاوره سیاست های علمی و فناوری ایالتی: مسائل، فرصت ها و چالش ها: خلاصه یک نشست ملی

State Science and Technology Policy Advice: Issues, Opportunities, and Challenges: Summary of a National Convocation

زبان : English

موضوع : Science (general)->Scientific-popular

نویسندگان : National Academy of Sciences National Academy of Engineering Institute of Medicine Steve Olson Jay B. Labov

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309117119, 9780309117111

تعداد صفحات : 101\101

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines

عنوان فارسی :

دانلود کتاب افزایش وزن در حین بارداری: بررسی مجدد دستورالعمل ها

Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines Institute of Medicine National Research Council Kathleen M. Rasmussen Ann L. Yaktine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 9780309131131, 0309131138

تعداد صفحات : 695\695

سال نشر : 2009     ویرایش : 1 Har/Com

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Setting the Course (Pt. 1)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تنظیم دوره (بند 1)

Setting the Course (Pt. 1)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Committee on the Immunization Finance Dissemination Workshops Division of Health Care Services Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309083079, 9780309083072, 9780309506762

تعداد صفحات : 60\60

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 804 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Addressing the Barriers to Pediatric Drug Development: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رفع موانع توسعه داروهای کودکان: خلاصه کارگاه آموزشی

Addressing the Barriers to Pediatric Drug Development: Workshop Summary

زبان : English

موضوع : Medicine->Pharmacology

نویسندگان : Development and Translation Forum on Drug Discovery Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309107423, 9780309107426, 9780309107433

تعداد صفحات : 64\65

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 375 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research: Third Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب به عنوان یک دانشمند: راهنمای رفتار مسئولانه در تحقیق: نسخه سوم

On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research: Third Edition

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Engineering and Public Policy Committee on Science National Academy of Sciences National Academy of Engineering Institute of Medicine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309119707, 9780309119702

تعداد صفحات : 83\83

سال نشر : 2009     ویرایش : 3

حجم : 388 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Value in Health Care: Accounting for Cost, Quality, Safety, Outcomes, and Innovations: Workshop Summary (The Learning Healthcare System)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارزش در مراقبت های بهداشتی: حسابداری برای هزینه، کیفیت، ایمنی، نتایج و نوآوری: خلاصه کارگاه (سیستم مراقبت های بهداشتی)

Value in Health Care: Accounting for Cost, Quality, Safety, Outcomes, and Innovations: Workshop Summary (The Learning Healthcare System)

زبان : English

موضوع : Education

نویسندگان : Pierre L. Young LeighAnne Olsen J. Michael McGinnis Roundtable on Evidence-Based Medicine Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309121825, 9780309121828

تعداد صفحات : 284\287

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Right Thing to Do, The Smart Thing to Do: Enhancing Diversity in the Health Professions

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چیزهایی که باید انجام دهید، چیزهای هوشمند برای انجام دادن: افزایش تنوع در حرفه های بهداشتی

The Right Thing to Do, The Smart Thing to Do: Enhancing Diversity in the Health Professions

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adrienne Y. Stith Lois Colburn Clyde H. Evans Institute of Medicine (U. S.) Institute of Medicine

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309076145, 9780309076142, 9780309509954

تعداد صفحات : 366\377

سال نشر : 2001     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise: Innovative Strategies to Enhance Products from Discovery Through Approval: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پیشگیری از اقدامات اورژانس بهداشت عمومی: راهکارهای نوآورانه برای بهبود محصولات از کشف از طریق تایید: خلاصه کارگاه

The Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise: Innovative Strategies to Enhance Products from Discovery Through Approval: Workshop Summary

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Forum on Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events Development and Translation Forum on Drug Discovery Institute of Medicine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309150248, 9780309150248

تعداد صفحات : 195\195

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب From Cancer Patient to Cancer Survivor - Lost in Transition: An American Society of Clinical Oncology and Institute of Medicine Symposium

عنوان فارسی :

دانلود کتاب از بیمار سرطانی به سرباز نجات دهنده - از دست رفتن در انتقال: یک انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی و موسسه سمپوزیوم پزشکی

From Cancer Patient to Cancer Survivor - Lost in Transition: An American Society of Clinical Oncology and Institute of Medicine Symposium

زبان : English

موضوع : Medicine->Oncology

نویسندگان : Institute of Medicine National Research Council

ناشر :

ISBN (شابک) : 0309101239, 9780309101233, 9780309548830

تعداد صفحات : 196\196

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Exploring health and environmental costs of food : workshop summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بررسی هزینه های بهداشتی و زیست محیطی مواد غذایی: خلاصه کارگاه

Exploring health and environmental costs of food : workshop summary

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Leslie A Pray; Laura Pillsbury; Maria Oria; Institute of Medicine (U.S.). Food and Nutrition Board.; National Research Council (U.S.). Board on Agriculture and Natural Resources

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 978-0-309-26580-5

تعداد صفحات : 103\103

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Preterm birth : causes, consequences, and prevention

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زایمان زودرس: علل، پیامدها و پیشگیری

Preterm birth : causes, consequences, and prevention

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Richard E Behrman; Adrienne Stith Butler; Institute of Medicine (U.S.). Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 1280844582, 9781280844584

تعداد صفحات : 621\621

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Dioxins and dioxin-like compounds in the food supply: strategies to decrease exposure

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ترکیبات دیوکسین و دیوکسین در تامین مواد غذایی: استراتژی برای کاهش قرار گرفتن در معرض

Dioxins and dioxin-like compounds in the food supply: strategies to decrease exposure

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Institute of Medicine (U.S.). Committee on the Implications of Dioxin in the Food Supply National Academy of Sciences (U.S.)

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309089611, 9780309089616, 0309525489

تعداد صفحات : 341\341

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سرطان پستان و محیط زیست: رویکرد زندگی دوره

Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Committee on Breast Cancer and the Environment: The Scientific Evidence Research Methodology and Future Directions; Institute of Medicine

ناشر : The National Academies Press

ISBN (شابک) : 0309220696, 9780309220699

تعداد صفحات : 371\371

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Nanotechnology in Food Products: Workshop Summary

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فناوری نانو در محصولات غذایی: خلاصه کارگاه

Nanotechnology in Food Products: Workshop Summary

زبان : English

موضوع : Education->International Conferences and Symposiums

نویسندگان : Food Forum Institute of Medicine Leslie Pray Ann Yaktine

ناشر : National Academies Press

ISBN (شابک) : 9780309137720, 0309137721

تعداد صفحات : 146\146

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Biomagnetic Stimulation

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline urinalysis

دانلود کتاب Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results, 9th Edition

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

دانلود کتاب Programming Razor

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Viewpoints: Mathematical Perspective and Fractal Geometry in Art

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Silicon Devices and Process Integration: Deep Submicron and Nano-Scale Technologies

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

دانلود کتاب Recapture the Wonder: Experience God's Amazing Promise of Childlike Joy

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

دانلود کتاب Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testamen: A Study ... Christians as Reflected in the New Testament

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب Self-Therapy: A Step-By-Step Guide to Creating Wholeness and Healing Your Inner Child Using IFS, A New, Cutting-Edge Psychotherapy

دانلود کتاب Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب PZL Mil Mi-2

دانلود کتاب The A-1 Skyraider in Vietnam: The Spad’s Last War

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Sukhoi Su-7/-17/-20/-22

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Contemporary Marketing

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Credit Management Kit for Dummies

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب Management Accounting

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب CULTURAL POPULISM CL