دانلود کتاب Mitigation of Hazardous Comets and Asteroids

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کاهش کمیت های خطرناک و سیارک ها

Mitigation of Hazardous Comets and Asteroids

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Michael J. S. Belton Thomas H. Morgan Nalin H. Samarasinha Donald K. Yeomans

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780511525049, 0521827647, 0511525044, 9780521827645

تعداد صفحات : 436\435

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دایره المعارف فیزیک شیمی و شیمی فیزیک

Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry

زبان : English

موضوع : Chemistry->Physical Chemistry

نویسندگان : John H. Moore Nicholas D. Spencer

ناشر : Taylor & Francis

ISBN (شابک) : 9780750303132, 0750303131

تعداد صفحات : 3076\3076

سال نشر : 2001     ویرایش : 1st

حجم : 68 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Jahangir's India

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جهانگیر هند

Jahangir's India

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : W.H. Moreland

ناشر :

ISBN (شابک) : 8175362472, 9788175362475

تعداد صفحات : 108\117

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب An Introduction to Genetic Analysis

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل ژنتیکی

An Introduction to Genetic Analysis

زبان : English

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : Anthony J.F. Griffiths Susan R. Wessler Richard C. Lewontin William M. Gelbart David T. Suzuki Jeffrey H. Miller

ناشر : W. H. Freeman

ISBN (شابک) : 0716749394

تعداد صفحات : 709\709

سال نشر : 2004     ویرایش : Eighth Edition

حجم : 22 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Crown Against Concubine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بهم زدن

Crown Against Concubine

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : N. H. Merton

ناشر : Coverdale Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 22\22

سال نشر : 1994     ویرایش :

حجم : 264 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Computers and Games: 6th International Conference, CG 2008, Beijing, China, September 29 - October 1, 2008. Proceedings

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کامپیوترها و بازیها: 6th International Conference، CG 2008، Beijing، China، 29 سپتامبر - 1 اکتبر 2008. مقالات

Computers and Games: 6th International Conference, CG 2008, Beijing, China, September 29 - October 1, 2008. Proceedings

زبان : English

موضوع : Computers

نویسندگان : Maarten P. D. Schadd Mark H. M. Winands H. Jaap van den Herik (auth.) H. Jaap van den Herik Xinhe Xu Zongmin Ma Mark H. M. Winands (eds.)

ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg

ISBN (شابک) : 3540876073, 9783540876076

تعداد صفحات : 275\286

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Commutative ring theory

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نظریه حلقه تعاملی

Commutative ring theory

زبان : English

موضوع : Mathematics->Algebra

نویسندگان : H. Matsumura Miles Reid

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521367646, 0521367646

تعداد صفحات : 329\329

سال نشر : 1989     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Emergence of the Eastern Powers, 1756-1775

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ظهور قدرت های شرقی، 1756-1775

The Emergence of the Eastern Powers, 1756-1775

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : H. M. Scott

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 052179269X, 9780521792691, 9780511018916

تعداد صفحات : 302\306

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Cheese Problems Solved

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مشکلات پنیر حل شده است

Cheese Problems Solved

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : P. L. H. McSweeney

ناشر :

ISBN (شابک) : 9781420043945, 1420043943, 1845690605, 9781845690601, 9781845693534

تعداد صفحات : 402\425

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mixed Hodge structures

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ساختارهای مختلف هج

Mixed Hodge structures

زبان : English

موضوع : Mathematics->Algebra

نویسندگان : Chris A.M. Peters Joseph H. M. Steenbrink

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 3540770151, 9783540770152

تعداد صفحات : 467\467

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Cephalopods Present and Past: New Insights and Fresh Perspectives

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سفالوپودهای کنونی و گذشته: دیدگاه های جدید و دیدگاه های تازه

Cephalopods Present and Past: New Insights and Fresh Perspectives

زبان : English

موضوع : Biology

نویسندگان : Neil H. Landman Neil H. Landman Richard A. Davis Royal H. Mapes

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 1402064616

تعداد صفحات : 442\442

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 53 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Singular perturbation problems in chemical physics: analytic and computational methods

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مشکلات آشفتگی مجرد در فیزیک شیمیایی: روشهای تحلیلی و محاسباتی

Singular perturbation problems in chemical physics: analytic and computational methods

زبان : English

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : John J. H. Miller

ناشر : Wiley-Interscience

ISBN (شابک) : 0471115312, 9780471115311

تعداد صفحات : 383\383

سال نشر : 1997     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Rights, Culture, and the Law: Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حقوق، فرهنگ و قانون: تم های فلسفه حقوقی و سیاسی جوزف راز

Rights, Culture, and the Law: Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz

زبان : English

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Lukas H. Meyer Stanley L. Paulson Thomas W. Pogge

ناشر :

ISBN (شابک) : 0199248257, 9780199248254

تعداد صفحات : 296\302

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, Seventh Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب راهنمای مالی و حسابداری برای سازمان های غیر انتفاعی، نسخه هفتم

Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, Seventh Edition

زبان : English

موضوع : Economy

نویسندگان : Malvern J. Gross Jr. John H. McCarthy Nancy E. Shelmon

ناشر :

ISBN (شابک) : 0471724459, 9780471724452, 9780471738145

تعداد صفحات : 792\794

سال نشر : 2005     ویرایش : 7

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Humans Being: The World of Jean-Paul Sartre

عنوان فارسی :

دانلود کتاب انسان بودن: جهان ژان پل سارتر

Humans Being: The World of Jean-Paul Sartre

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Joseph H. McMahon

ناشر : University of Chicago Press

ISBN (شابک) : 0226561003, 9780226561004

تعداد صفحات : 405\405

سال نشر : 1971     ویرایش : First edition.

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Triple Bottom Line Risk Management: Enhancing Profit, Environmental Performance, and Community Benefits

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت سهم خط پایین خط: افزایش سود، عملکرد محیطی و مزایای جامعه

Triple Bottom Line Risk Management:  Enhancing Profit, Environmental Performance, and Community Benefits

زبان : English

موضوع : Biology->Ecology

نویسندگان : Adrian R. Bowden Malcolm R. Lane Julia H. Martin

ناشر :

ISBN (شابک) : 047141557X, 9780471415572, 9780471217428

تعداد صفحات : 336\335

سال نشر : 2001     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Communication Technology Update and Fundamentals, Eleventh EditionCommunication Technology Update and Fundamentals, Eleventh Edition

زبان : English

موضوع : Technique->Communication

نویسندگان : August E. Grant Jennifer H. Meadows

ناشر :

ISBN (شابک) : 0240810627, 9780240810621

تعداد صفحات : 368\368

سال نشر : 2008     ویرایش : 11

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Numerical methods using MATLAB

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش های عددی با استفاده از MATLAB

Numerical methods using MATLAB

زبان : English

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : John H. Mathews Kurtis D. Fink

ناشر : Prentice Hall

ISBN (شابک) : 9780132700429, 0132700425

تعداد صفحات : 336\336

سال نشر : 1998     ویرایش : 3rd

حجم : 10 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Principles and Practice of Contemporary Acupuncture

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول و تمرین طب سوزنی معاصر

Principles and Practice of Contemporary Acupuncture

زبان : English

موضوع : Medicine->Natural Medicine

نویسندگان : Sung J. Liao Mathew H. M. Lee Lorenz K. Y. Ng

ناشر : Informa Healthcare

ISBN (شابک) : 0824792912, 9780824792916

تعداد صفحات : 472\465

سال نشر : 1994     ویرایش : 1

حجم : 59 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Healthcare Development Strategies in the Kingdom of Saudi Arabia

عنوان فارسی :

دانلود کتاب راهبردهای توسعه بهداشت و درمان در پادشاهی عربستان سعودی

Healthcare Development Strategies in the Kingdom of Saudi Arabia

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Mohammed H. Mufti

ناشر :

ISBN (شابک) : 0306463148, 9780306463143, 9780306471834

تعداد صفحات : 164\159

سال نشر : 2000     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب International Political Risk Management: Meeting the Needs of the Present, Anticipating the Challenges of the Future (International Political Risk Management) (International Political Risk Management)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت ریسک سیاسی بین المللی: پاسخگویی به نیازهای حال ، پیش بینی چالش های آینده (مدیریت ریسک سیاسی بین المللی) (مدیریت ریسک سیاسی بین المللی)

International Political Risk Management: Meeting the Needs of the Present, Anticipating the Challenges of the Future (International Political Risk Management) (International Political Risk Management)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Theodore H. Moran Gerald T. West Keith Martin

ناشر :

ISBN (شابک) : 0821370014, 9780821370018, 9780821370025

تعداد صفحات : 296\300

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 1015 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Genomics of Tropical Crop Plants

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ژنومیک گیاهان گیاهان گرمسیری

Genomics of Tropical Crop Plants

زبان : English

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : P. Gepts (auth.) Paul H. Moore Ray Ming (eds.)

ناشر : Springer-Verlag New York

ISBN (شابک) : 0387712186, 9780387712185, 9780387712192

تعداد صفحات : 582\592

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mitigation of Hazardous Comets and Asteroids

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کاهش کمیت های خطرناک و سیارک ها

Mitigation of Hazardous Comets and Asteroids

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Michael J. S. Belton Thomas H. Morgan Nalin H. Samarasinha Donald K. Yeomans

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780511525049, 0521827647, 0511525044, 9780521827645

تعداد صفحات : 436\435

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Method Validation in Pharmaceutical Analysis : A Guide to Best Practice

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اعتبار سنجی در تجزیه و تحلیل دارویی: راهنمای بهترین تمرین

Method Validation in Pharmaceutical Analysis : A Guide to Best Practice

زبان : English

موضوع : Mathematics->Analysis

نویسندگان : Joachim Ermer (Editor) John H. McB. Miller (Editor)

ناشر :

ISBN (شابک) : 3527312552, 9783527312559, 9783527604470

تعداد صفحات : 418\411

سال نشر : 2005     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Groundwater Chemicals Desk Reference

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مرجع میز مواد شیمیایی آبهای زیرزمینی

Groundwater Chemicals Desk Reference

زبان : English

موضوع : Chemistry

نویسندگان : John H. Montgomery

ناشر : CRC Press

ISBN (شابک) : 0849392764, 9780849392764, 9781420009132

تعداد صفحات : 1746\1746

سال نشر : 2007     ویرایش : 4th ed

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Principles of Fusion Energy

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول انرژی فیوژن

Principles of Fusion Energy

زبان : English

موضوع : Physics->Quantum Physics

نویسندگان : A. A. Harms K. F. Schoepf George H. Miley Donald R. Kingdon D. R. Kingdon Miley G. H. Schoepf K. F.

ناشر : World Scientific Publishing Company

ISBN (شابک) : 9810243359, 9789810243357, 9789812385390

تعداد صفحات : 309\309

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Ruelle-Araki transfer operator in classical statistical mechanics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اپراتور انتقال Ruelle-Araki در مکانیک آماری کلاسیک

The Ruelle-Araki transfer operator in classical statistical mechanics

زبان : English

موضوع : Physics

نویسندگان : D.H. Mayer

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 3540099905, 9783540099901

تعداد صفحات : 161\161

سال نشر : 1980     ویرایش : 1

حجم : 989 kB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Applied Dairy Microbiology, Second Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب میکروبیولوژی لبنی کاربردی ، چاپ دوم

Applied Dairy Microbiology, Second Edition

زبان : English

موضوع : Technique->Food Manufacturing

نویسندگان : Elmer H. Marth James Steele

ناشر : CRC Press

ISBN (شابک) : 9780824705367, 0-8247-0536-X

تعداد صفحات : 759\759

سال نشر : 2001     ویرایش : 2

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Galactic High-Energy Astrophysics High-Accuracy Timing and Positional Astronomy: Lectures Held at the Astrophysics School IV Organized by the European Astrophysics Doctoral Network (EADN) in Graz, Austria, 19–31 August 1991

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زمان دقیق دقیق و موقعیت جغرافیایی ستاره شناسی با انرژی بالا کهکشان راه شیری: سخنرانی ها در مدرسه آکرو فیزیک IV برگزار شد توسط شبکه اروپایی Astrophysics (EADN) در Graz، اتریش، 19 تا 31 اوت 1991

Galactic High-Energy Astrophysics High-Accuracy Timing and Positional Astronomy: Lectures Held at the Astrophysics School IV Organized by the European Astrophysics Doctoral Network (EADN) in Graz, Austria, 19–31 August 1991

زبان : English

موضوع : Physics

نویسندگان : A. Achterberg (auth.) J. van Paradijs H. M. Maitzen (eds.)

ناشر : Springer Berlin Heidelberg

ISBN (شابک) : 3540568743, 9783540568742, 0387568743

تعداد صفحات : 295\295

سال نشر : 1993     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Scaling Methods in Soil PhysicsScaling Methods in Soil Physics

زبان : English

موضوع : Physics

نویسندگان : Yakov Pachepsky David E. Radcliffe H. Magdi Selim

ناشر : CRC Press

ISBN (شابک) : 9780849313745, 0849313740

تعداد صفحات : 15\15

سال نشر : 2003     ویرایش : 1

حجم : 782 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

دانلود کتاب Contemporary Business Mathematics for Colleges, 15th edition

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Confucianism

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

دانلود کتاب Exodus Through the Centuries (Blackwell Bible Commentaries)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Sukhoi Su-7/-17/-20/-22

دانلود کتاب World War I: People, Politics, and Power

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب Wars of National Liberation

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Evolution

دانلود کتاب Human Body

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 18 August 2001

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

دانلود کتاب

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Romantic atheism

دانلود کتاب The Essential Law Dictionary (Sphinx Dictionaries)

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب Denial of justice in international law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب Process and Reality: An Essay in Cosmology

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Analysing Muslim Traditions (Islamic History and Civilization)

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)