دانلود کتاب German Mountain Ski Troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کوه های اسکی کوهستانی 1939-45

German Mountain Ski Troops 1939-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325722, 1855325721

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Battleships 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نبرد جنگی آلمان 1939-45

German Battleships 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764986, 1-84176-498-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گیرنده های صلیب نایت و بلوط 1939-40

Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766416, 1-84176-641-0

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841768724, 1-84176-872-3

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen-SS: '24. به 38. بخش ها و لژیون های داوطلب "

The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765921, 1-84176-592-9

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing, Limited

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Light Cruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کروزرهای سبک 1939-45

German Light Cruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765037, 1-84176-503-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

عنوان فارسی :

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - نبرد اقیانوس اطلس

U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031335, 1846031338

تعداد صفحات : 43\43

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Grey Wolf: U-Boat Crewman of World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ خاکستری: خدمه کشتی قایق جنگ جهانی دوم

Grey Wolf: U-Boat Crewman of World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Darko Pavlovic

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763128, 9781841763125

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Hermann Goering Division

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هرمان گورینگ بخش

Hermann Goering Division

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764061, 184176406X

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Knight's Cross with diamonds recipients 1941-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب نایت با الماس دریافت کنندگان 1941-45

Knight's Cross with diamonds recipients 1941-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841766447, 1841766445

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 27 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Kriegsmarine U-boats 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق های Kriegsmarine U-boats 1939-45

Kriegsmarine U-boats 1939-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763632, 9781841763637

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Kriegsmarine Coastal Forces

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نیروهای ساحلی Kriegsmarine

Kriegsmarine Coastal Forces

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846033314, 9781846033315

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب World War II German Women's Auxiliary Services

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمات امدادی زنان آلمانی زنان جنگ جهانی دوم

World War II German Women's Auxiliary Services

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764078, 1-84176-407-8

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Security and Police Soldier 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سرباز امنیتی و پلیس آلمان 1939-45

German Security and Police Soldier 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Velimir Vuksic

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764160, 1-84176-416-7

تعداد صفحات : 34\34

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Destroyers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویرانگرهای آلمانی 1939-45

German Destroyers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765044, 1-84176-504-X

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Darko Pavlovic

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325456, 1855325454

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841768723

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Hermann Goring Division

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بخش هرمان گورینگ

The Hermann Goring Division

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841764061

تعداد صفحات : 48\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Destroyers 1939–45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویرانگرهای آلمانی 1939-45

German Destroyers 1939–45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841765044

تعداد صفحات : 48\50

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German E-boats 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب E-boats آلمان 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

German E-boats 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764450, 1841764450

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2002     ویرایش : New Vanguard - 59

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The SS: Hitler's Instrument of Terror

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اسناد هیتلر از ابزار ترس

The SS: Hitler's Instrument of Terror

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Sidgwick & Jackson

ISBN (شابک) : 0283062800, 9780283062803

تعداد صفحات : 260\260

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 157 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Knight's Cross with Diamonds recipients, 1941-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب شوالیه با دریافت کنندگان الماس، 1941-45

Knight's Cross with Diamonds recipients, 1941-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson; Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1841766445, 9781841766447

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 27 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German mountain & ski troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کوهستان آلمان & amp؛ سربازان اسکی 1939-45

German mountain & ski troops 1939-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1855325721, 9781855325722

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German commanders of World War II. 2, Waffen-SS, Luftwaffe & Navy

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فرماندهان آلمانی جنگ جهانی دوم. 2، Waffen-SS، Luftwaffe & amp؛ نیروی دریایی

German commanders of World War II. 2, Waffen-SS, Luftwaffe & Navy

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson; Malcolm McGregor

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 184176597X, 9781841765976

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Iron Cross: A History, 1813-1957

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب آهن: تاریخچه، 1957-1813

The Iron Cross: A History, 1813-1957

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Blandford Press

ISBN (شابک) : 0713714603

تعداد صفحات : 88\88

سال نشر : 1985     ویرایش :

حجم : 48 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Waffen SS (3): 11. to 23. Divisions

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen SS (3): 11 تا 23. تقسیمات

The Waffen SS (3): 11. to 23. Divisions

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841765910

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Army Elite Units 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب واحد های نخبگان ارتش آلمان 1939-45

German Army Elite Units 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764054, 1841764051

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب German Security and Police Soldier 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سرباز امنیتی و پلیس آلمان 1939-45

German Security and Police Soldier 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764167

تعداد صفحات : 34\34

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Grey Wolf-U-Boat Crewman of World War 2

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قهرمان قهرمانی قهرمان قهرمان جنگ جهانی دوم

Grey Wolf-U-Boat Crewman of World War 2

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763128

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Dynamic Joga

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب MySQL Cookbook, 2nd Edition

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech , Sixth Edition

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

دانلود کتاب Decisions and Elections: Explaining the Unexpected

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Advanced Technology for Design and Fabrication of Composite Materials and Structures: Applications to the Automotive, Marine, Aerospace and Construction Industry

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Exodus Through the Centuries (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب The Kāma-Sūtra: Erotic figures in Indian art

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The A-1 Skyraider in Vietnam: The Spad’s Last War

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Great Fruit & Vegetable Guide

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب The Molecules of Life: DNA, RNA, and proteins (Genetics and Evolution)

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

دانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Edition

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Ester Formation and Hydrolysis and Related Reactions

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Sock Knitting

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Romantic atheism

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب Environmental liability and ecological damage in European law

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب Exporting American Architecture 1870-2000

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron

دانلود کتاب New Illustrated Treasury of Disney Songs