دانلود کتاب Buccaneers.1620-1700

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Buccaneers.1620-1700

Buccaneers.1620-1700

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855329126, 1855329123

تعداد صفحات : 65\65

سال نشر : 2000     ویرایش : illustrated edition

حجم : 29 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Motor Torpedo Boat 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری بریتیش موتور Torpedo 1939-45

British Motor Torpedo Boat 1939-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : WSC

ISBN (شابک) : 9781841765006, 1841765007

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861-65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری رودخانه میسیسیپی جنگ داخلی آمریکا 1861-65

Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861-65

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764132, 9781841764139

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Battlecruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Battlecruisers بریتانیا 1939-45

British Battlecruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766331, 1-84176-633-X

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Scourge of the Seas - Buccaneers, Pirates and Privateers

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اسراف از دریاها - Buccaneers، دزدان دریایی و خصوصی

Scourge of the Seas - Buccaneers, Pirates and Privateers

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846032113, 9781846032110

تعداد صفحات : 245\245

سال نشر : 2007     ویرایش : First Thus

حجم : 76 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب San Juan Hill 1898

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سن هیل 1898

San Juan Hill 1898

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Dave Rickman

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1855327015, 9781855327016

تعداد صفحات : 96\99

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 67 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Renaissance war galley, 1470-1590

عنوان فارسی :

دانلود کتاب غرفه جنگ رنسانس، 1470-1570

Renaissance war galley, 1470-1590

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1841764434, 9781841764436

تعداد صفحات : 49\49

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Scapa Flow.-The defences of Britain’s great fleet anchorage 1914-1945

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Scapa Flow.-دفاع از لنگرگاه ناوگان بزرگ بریتانیا 1914-1945

Scapa Flow.-The defences of Britain’s great fleet anchorage 1914-1945

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846033667, 978-1-84603-366-7

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Russian Army of the Seven Years War

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش روسیه از جنگ هفت ساله

Russian Army of the Seven Years War

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Bill Younghusband

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855325876, 1-85532-587-X

تعداد صفحات : 48\48

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Pirate Ship 1660-1730

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشتی دزدان دریایی 1660-1730

The Pirate Ship 1660-1730

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764979, 1841764973

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب King Arthur

عنوان فارسی :

دانلود کتاب شاه آرتور

King Arthur

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846033624, 978-184603-362-9

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 31 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Tudor warships. Henry VIII's Navy /1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشتی جنگی تودور. نیروی هوایی هنری هشتم / 1

Tudor warships. Henry VIII's Navy /1

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey; Osprey Direct c/o Random House Distribution Center

ISBN (شابک) : 1846032512, 978-1-84603-251-6

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Tudor Warships, Elizabeth I's Navy

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ افزارهای Tudor، نیروی دریایی الیزابت I

Tudor Warships, Elizabeth I's Navy

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846032520, 9781846032523

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 23 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Union Monitor 1861-65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتحادیه مانیتور 1861-65

Union Monitor 1861-65

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841763064, 1841763063

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Pirates.1660-1730

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Pirates.1660-1730

Pirates.1660-1730

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855327061, 1855327066

تعداد صفحات : 68\68

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Elizabethan sea dogs 1560-1605

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سواحل دریای الیزابت شمالی 1560-1605

Elizabethan sea dogs 1560-1605

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841760155, 1841760153

تعداد صفحات : 64\64

سال نشر : 2000     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب American Civil War Fortifications 1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تقویت جنگ جهانی آمریکا 1

American Civil War Fortifications 1

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Donato Spedaliere

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764429, 1841764426

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Aircraft Carriers 1939-45 (New Vanguard)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حامل های هواپیمایی بریتانیایی 1939-45 (پیشگام جدید)

British Aircraft Carriers 1939-45 (New Vanguard)

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر :

ISBN (شابک) : 1849080798, 9781849080798

تعداد صفحات : 48\50

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب The Forts of Celtic BritainThe Forts of Celtic Britain

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 64\34

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 54 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861–65Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Union Monitor 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتحادیه مانیتور 1861-65

Union Monitor 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841763064

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861-65

Union River Ironclad 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841764443

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861-65Union River Ironclad 1861-65

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764442

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Russian Army of the Seven Years War (2) (Men-at-Arms)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش روسیه از جنگ هفت ساله (2) (مردان در معرض)

Russian Army of the Seven Years War (2) (Men-at-Arms)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Bill Younghusband

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325876, 185532587X

تعداد صفحات : 48\48

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Motor Gun Boat 1939-45 (New Vanguard)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری انگلیس 1939-45 (پیشگام جدید)

British Motor Gun Boat 1939-45 (New Vanguard)

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1849080771, 9781849080774, 9781849080781

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Ejercitos y Batallas 69. Batallas de la Historia 34. Poltava 1709

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش ها و جنگ ها 69. جنگ های تاریخ 34. پولتاوا 1709

عنوان انگلیسی : Armies and Battles 69. Battles of History 34. Poltava 1709

Ejercitos y Batallas 69. Batallas de la Historia 34. Poltava 1709

زبان : Spanish

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey - Del Prado

ISBN (شابک) : 8478385428

تعداد صفحات : 97\97

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 103 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Forts in the Age of Arthur

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قلعه انگلستان در سن آرتور

British Forts in the Age of Arthur

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846033624, 9781846033629

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 31 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب British Aircraft Carriers 1939-45British Aircraft Carriers 1939-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Historical Atlas of the Celtic World

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اطلس تاریخی کلفتی جهان

Historical Atlas of the Celtic World

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Mercury Books

ISBN (شابک) : 1904668011, 9781904668015

تعداد صفحات : 191\99

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 59 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

دانلود کتاب Confederate Blockade Runner 1861–65Confederate Blockade Runner 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841766362

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان


توضیحات بیشتر + خرید

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline urinalysis

دانلود کتاب Paravasation von Zytostatika: Ein Kompendium für Prävention und Therapie

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب 100 Cases in Clinical Medicine

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب MySQL Cookbook, 2nd Edition

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب Learn IPhone 5 and IPad 2 Cocos2D Game Development

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Contemporary Business Mathematics for Colleges, 15th edition

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Computation Structures

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, Second Edition

دانلود کتاب Atomic clusters and nanoparticles

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

دانلود کتاب Self-Therapy: A Step-By-Step Guide to Creating Wholeness and Healing Your Inner Child Using IFS, A New, Cutting-Edge Psychotherapy

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Spy Planes and Other Reconnaissance Aircraft

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Salmonella in Domestic Animals

دانلود کتاب Bitwy i Kampanie 09-Duchy Dzungli-Walki na Nowej Gwinei 1942-45

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب BSAVA Manual of Canine and Feline Wound Management and Reconstruction

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Learning SQL

دانلود کتاب Financial Simulation Modeling in Excel, + Website: A Step-by-Step Guide

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب New Retail

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

دانلود کتاب Analysis of evidence

دانلود کتاب Encyclopedia of War Crimes And Genocide (Facts on File Library of World History)

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب A criminal history of mankind

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism