دانلود کتاب Прогнозирование временных рядов: нечёткие модели

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پیش بینی های سری زمانی: مدل های فازی

عنوان انگلیسی : Time Series Prediction: Fuzzy Models

Прогнозирование временных рядов: нечёткие модели

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics: Artificial Intelligence

نویسندگان : Афанасьева Т.В. Наместников А.М. Перфильева И.Г. и др.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \146

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 8000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Научное издание. — Под ред. докт. техн. наук, проф. Н.Г. Ярушкиной. — Ульяновск: УлГТУ, 2014. — 145 с.В представленной книге авторы изложили основы теории и свой опыт в области нечётких моделей временных рядов (ВР), включая нечёткое разбиение, модели нечётких ВР и нечётких тенденций, а также комбинированные модели. Одним из направлений, обеспечивающим "интеллектуальную" поддержку специалистов по решению новых задач анализа данных, в том числе и Big данных, является интеллектуальный анализ данных или Data Mining. Теоретические разработки поддержаны практическими программными разработками, которые прошли экспериментальную апробацию.ВведениеВведение в нечёткие ВРОпределение нечётких ВР и их компонент. Понятие и виды нечёткого трендаЗадачи нечёткого моделирования ВРНечёткие ВР в системах поддержки принятия управленческих решенийНечёткие ВР в системах автоматизации проектированияМоделирование динамических параметров проектируемой системыНечёткий временной ряд при оценке качества процесса проектированияНечёткие ВР в задачах экспертной деятельностиТеоретические основы нечёткого моделирования ВРНечёткий подход к моделированию ВРПредставление нечётких объектов ВР для различных динамических процессовНечёткое разбиение временного ряда на основе F-преобразования (прямое и обратное)Нечёткие приращенияНечёткая шкалаМетоды моделирования ВР. Нечёткие объекты и зависимостиМетоды преобразования ВР в нечёткие ВР (НВР)Преобразование ВР на основе нечёткого разбиения временных интервалов. Построение НВР класса 0Преобразование ВР на основе нечёткой шкалы. Построение НВР класса 1 и класса 2Методы моделирования числовых временных рядов на основе НВРМоделирование нечёткого временного ряда класса0. F-модельМоделирование нечёткого временного ряда класса1. S-модельМоделирование нечёткого временного ряда класса2. T-модельПрогнозирование одномерных ВР на основе нечётких моделейМетодика и критерии оценки эффективности моделей ВРИзвлечение локальных тенденций (трендов) и прогнозирование ВР с использованием нечёткого сглаживанияПостроение прогноза ВР на основе решения системы уравнений методом простых итерацийПрогнозирование тренда и ВР на основе нейро-сетевого подходаПрогнозирование временного ряда с использованием модели нечёткого ВР (Сонг)Прогнозирование временного ряда на основе моделей нечётких тенденцийАлгоритм метода НЭТПример применения метода НЭТ для прогнозирования временного рядаАнализ преимущества и ограничений метода НЭТКомбинированные методы прогнозирования ВРИнтегральный метод нечёткого моделирования и анализа нечётких тенденций ВРИнтегральный методПрикладные системы моделирования ВР и анализа нечётких тенденцийОписание интернет-сервиса экспресс анализа финансового состояния предприятияПрограммный комплекс нечёткого моделирования и прогнозирования ВР и нечётких тенденций FuzzyTendОписание структурно-функциональной организации программного комплексаПрименение программного комплекса FuzzyTend для моделирования и прогнозирования трафика вычислительной сетиПрикладная система интерпретации ВР на основе онтологии предметной областиЭкспертные оценки ВР в условиях неопределённостиЗадача аппроксимации временного рядаПрименение генетического алгоритма для получения аппроксимации временного рядаХранение знаний в виде RDF-моделиСодержательная интерпретация результата работы генетического алгоритмаРеализация системы содержательной интерпретацииЗаключениеЛитература

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Paravasation von Zytostatika: Ein Kompendium für Prävention und Therapie

دانلود کتاب 5-Factor Fitness: The Diet and Fitness Secret of Hollywood's A-List

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب HTML, XHTML and CSS All-In-One For Dummies, 2nd Edition

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

دانلود کتاب Java Threads

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Confound & Destroy: 100 Group and the Bomber Support Campaign

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب Renewal Theology: The Church, the Kingdom, and Last Things: 003

دانلود کتاب Renewal Theology: Salvation, the Holy Spirit, and Christian Living: 002

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب A Popular Dictionary of Buddhism (Popular dictionaries of religion)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

دانلود کتاب The Great Escape: The 10 Secrets to Loving Your Life and Living Your Dreams

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

دانلود کتاب How to Motivate Reluctant Learners (Mastering the Principles of Great Teaching Series)

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب Infidels: A history of the Conflict between Christendom and Islam

دانلود کتاب Spy Planes and Other Reconnaissance Aircraft

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Monsters and Animals

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب Business Communication for Success

دانلود کتاب BSAVA Manual of Canine and Feline Wound Management and Reconstruction

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

دانلود کتاب Hemogram interpretation for dogs and cats

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

دانلود کتاب Modern Land Combat

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Human Rights And Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation (Corporations, Globalisation and the Law Series)

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب Denial of justice in international law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Darkwerks: The Art of Brom

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

دانلود کتاب The Democracy Deficit: Taming Globalization Through Law Reform

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key