دانلود کتاب Algebra: Form and Function

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جبر: فرم و عملکرد

عنوان انگلیسی :

Algebra: Form and Function

زبان : English

موضوع : Mathematics->Algebra

نویسندگان : William G. McCallum Eric Connally Deborah Hughes-Hallett Philip Cheifetz Ann Davidian Patti Frazer Lock David Lovelock Ellen Schmierer Pat Shure Carl Swenson Elliot J. Marks

ناشر : Wiley

ISBN (شابک) : 0471707082, 9780471707080

تعداد صفحات : 576\576

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
این کتاب یک رویکرد تازه به جبر را ارائه می دهد که بر خوانندگان آموزش می دهد که چگونه واقعا می توانند اصول را درک کنند، نه اینکه آنها را فقط به عنوان ابزاری برای سایر اشکال ریاضی دانست. این متکی به یک داستان است که ستون فقرات را تشکیل می دهد و مواد را جذاب تر می کند. مجموعه تمرین های مفهومی شامل نشان می دهد که چگونه اطلاعات در دنیای واقعی اعمال می شود. با استفاده از نماد نمادین به عنوان یک چارچوب، متخصصان کسب و کار با مجموعه مهارت های بسیار پیشرفته ای روبرو می شوند.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

This book offers a fresh approach to algebra that focuses on teaching readers how to truly understand the principles, rather than viewing them merely as tools for other forms of mathematics. It relies on a storyline to form the backbone of the chapters and make the material more engaging. Conceptual exercise sets are included to show how the information is applied in the real world. Using symbolic notation as a framework, business professionals will come away with a vastly improved skill set.

فهرست :Table of contents :
Cover Page......Page 1
Title Page......Page 9
Copyright Page......Page 10
Preface......Page 11
Table of Contents......Page 18
1 The Key Concepts of Algebra......Page 23
1.1 EXPRESSIONS......Page 24
1.2 EQUATIONS......Page 30
1.3 EQUIVALENT EXPRESSIONS......Page 35
1.4 EQUIVALENT EQUATIONS......Page 40
REVIEW PROBLEMS......Page 47
2 Rules for Expressions and the Reasons for Them......Page 51
2.1 REORDERING AND REGROUPING......Page 52
2.2 THE DISTRIBUTIVE LAW......Page 55
2.3 EXPANDING AND FACTORING......Page 61
2.4 ALGEBRAIC FRACTIONS......Page 68
REVIEW PROBLEMS......Page 76
3 Rules for Equations and the Reasons for Them......Page 79
3.1 SOLVING EQUATIONS......Page 80
3.2 SOLVING INEQUALITIES......Page 84
3.3 ABSOLUTE VALUE EQUATIONS AND INEQUALITIES......Page 90
REVIEW PROBLEMS......Page 96
4 Functions, Expressions, and Equations......Page 99
4.1 WHAT IS A FUNCTION?......Page 100
4.2 FUNCTIONS AND EXPRESSIONS......Page 107
4.3 FUNCTIONS AND EQUATIONS......Page 111
4.4 FUNCTIONS AND CHANGE......Page 117
4.5 FUNCTIONS AND MODELING......Page 123
REVIEW PROBLEMS......Page 130
5 Linear Functions, Expressions, and Equations......Page 135
5.1 LINEAR FUNCTIONS......Page 136
5.2 WORKING WITH LINEAR EXPRESSIONS......Page 143
5.3 SOLVING LINEAR EQUATIONS......Page 150
5.4 EQUATIONS FOR LINES IN THE PLANE......Page 157
5.5 MODELING WITH LINEAR FUNCTIONS AND EQUATIONS ......Page 165
5.6 SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS......Page 170
REVIEW PROBLEMS......Page 181
SOLVING DRILL......Page 188
6 Rules for Exponents and the Reasons for Them......Page 189
6.1 INTEGER POWERS AND THE EXPONENT RULES......Page 190
6.2 FRACTIONAL EXPONENTS AND RADICAL EXPRESSIONS......Page 199
REVIEW PROBLEMS......Page 205
7 Power Functions, Expressions, and Equations......Page 207
7.1 POWER FUNCTIONS......Page 208
7.2 WORKING WITH POWER EXPRESSIONS......Page 219
7.3 SOLVING POWER EQUATIONS......Page 226
7.4 MODELINGWITH POWER FUNCTIONS......Page 234
REVIEW PROBLEMS......Page 240
SOLVING DRILL......Page 243
8 More on Functions......Page 245
8.1 DOMAIN AND RANGE......Page 246
8.2 COMPOSING AND DECOMPOSING FUNCTIONS......Page 254
8.3 SHIFTING AND SCALING......Page 258
8.4 INVERSE FUNCTIONS......Page 268
REVIEW PROBLEMS......Page 273
9 Quadratic Functions, Expressions, and Equations......Page 277
9.1 QUADRATIC FUNCTIONS......Page 278
9.2 WORKING WITH QUADRATIC EXPRESSIONS......Page 285
9.3 SOLVING QUADRATIC EQUATIONS BY COMPLETING THE SQUARE......Page 293
9.4 SOLVING QUADRATIC EQUATIONS BY FACTORING......Page 301
9.5 COMPLEX NUMBERS......Page 308
REVIEW PROBLEMS......Page 313
SOLVING DRILL......Page 317
10 Exponential Functions, Expressions, and Equations......Page 319
10.1 EXPONENTIAL FUNCTIONS......Page 320
10.2 WORKING WITH THE BASE......Page 326
10.3 WORKING WITH THE EXPONENT......Page 331
10.4 SOLVING EXPONENTIAL EQUATIONS......Page 339
10.5 MODELING WITH EXPONENTIAL FUNCTIONS......Page 345
10.6 EXPONENTIAL FUNCTIONS AND BASE e......Page 352
REVIEW PROBLEMS......Page 357
11 Logarithms......Page 361
11.1 INTRODUCTION TO LOGARITHMS......Page 362
11.2 SOLVING EQUATIONS USING LOGARITHMS......Page 371
11.3 APPLICATIONS OF LOGARITHMS TO MODELING......Page 377
11.4 NATURAL LOGARITHMS AND OTHER BASES......Page 382
REVIEW PROBLEMS......Page 391
12 Polynomials......Page 395
12.1 POLYNOMIAL FUNCTIONS......Page 396
12.2 WORKING WITH POLYNOMIALS......Page 400
12.3 SOLVING POLYNOMIAL EQUATIONS......Page 407
12.4 LONG-RUN BEHAVIOR OF POLYNOMIAL FUNCTIONS......Page 415
REVIEW PROBLEMS......Page 422
13 Rational Functions......Page 427
13.1 RATIONAL FUNCTIONS......Page 428
13.2 LONG-RUN BEHAVIOR OF RATIONAL FUNCTIONS......Page 434
13.3 PUTTING A RATIONAL FUNCTION IN QUOTIENT FORM......Page 445
REVIEW PROBLEMS......Page 450
14 Summation Notation......Page 453
14.1 USING SUBSCRIPTS AND SIGMA NOTATION......Page 454
15 Sequences and Series......Page 461
15.1 SEQUENCES......Page 462
15.2 ARITHMETIC SERIES......Page 468
15.3 GEOMETRIC SEQUENCES AND SERIES......Page 473
15.4 APPLICATIONS OF SERIES......Page 479
REVIEW PROBLEMS......Page 485
16 Matrices and Vectors......Page 487
16.1 MATRICES......Page 488
16.2 MATRIX MULTIPLICATION......Page 491
16.3 MATRICES AND VECTORS......Page 496
16.4 MATRICES AND SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS......Page 504
REVIEW PROBLEMS......Page 514
17 Probability and Statistics......Page 517
17.1 THE MEAN......Page 518
17.2 THE STANDARD DEVIATION......Page 525
17.3 PROBABILITY......Page 530
REVIEW PROBLEMS......Page 542
ANSWERS TO ODD-NUMBERED PROBLEMS......Page 547
INDEX......Page 569
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Dynamic Joga

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

دانلود کتاب IMAGE SEGMENTATION

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب Metasploit: The Penetration Tester's Guide

دانلود کتاب Practical C programming

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب Computation Structures

دانلود کتاب Confound & Destroy: 100 Group and the Bomber Support Campaign

دانلود کتاب Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Composite Materials in Aerospace Design

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Outdoor Furniture (Art of Woodworking)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Buddhism

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

دانلود کتاب Glorious Appearing: The End of Days (Left Behind)

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب How to Motivate Reluctant Learners (Mastering the Principles of Great Teaching Series)

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

دانلود کتاب R.E.8

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Advances in Environmental Research, Volume 13

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

دانلود کتاب Mechanobiology Handbook

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 08 December 2001

دانلود کتاب Credit Management Kit for Dummies

دانلود کتاب Management Accounting for Decision Makers, 5th Edition

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب How to knit

دانلود کتاب The Bird Book

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Precedents in Architecture

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب A criminal history of mankind

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب Angeli. Esseri di luce

دانلود کتاب Sociological Theory (8th Edition)

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب European Security Culture