دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ جهانی دوم، جلد 2: ساعت آخر آنها

عنوان انگلیسی :

The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

زبان : English

موضوع : History->Memoirs, Biographies

نویسندگان : Winston S. Churchill

ناشر : Mariner Books

ISBN (شابک) : 0395410568, 9780395410561

تعداد صفحات : 359\359

سال نشر : 1986     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

The eight uneasy, dangerous months from May to December 1940, as Britain stands isolated and Germany follows its war path.

فهرست :Table of contents :
303.PNG......Page 0
001.PNG......Page 2
002.PNG......Page 3
003.PNG......Page 4
004.PNG......Page 5
005.PNG......Page 6
006.PNG......Page 7
007.PNG......Page 8
008.PNG......Page 9
009.PNG......Page 10
010.PNG......Page 11
011.PNG......Page 12
012.PNG......Page 13
013.PNG......Page 14
014.PNG......Page 15
015.PNG......Page 16
016.PNG......Page 17
017.PNG......Page 18
018.PNG......Page 19
019.PNG......Page 20
020.PNG......Page 21
021.PNG......Page 22
022.PNG......Page 23
023.PNG......Page 24
024.PNG......Page 25
025.PNG......Page 26
026.PNG......Page 27
027.PNG......Page 28
028.PNG......Page 29
029.PNG......Page 30
030.PNG......Page 31
031.PNG......Page 32
032.PNG......Page 33
033.PNG......Page 34
034.PNG......Page 35
035.PNG......Page 36
036.PNG......Page 37
037.PNG......Page 38
038.PNG......Page 39
039.PNG......Page 40
040.PNG......Page 41
041.PNG......Page 42
042.PNG......Page 43
043.PNG......Page 44
044.PNG......Page 45
045.PNG......Page 46
046.PNG......Page 47
047.PNG......Page 48
048.PNG......Page 49
049.PNG......Page 50
050.PNG......Page 51
051.PNG......Page 52
052.PNG......Page 53
053.PNG......Page 54
054.PNG......Page 55
055.PNG......Page 56
056.PNG......Page 57
057.PNG......Page 58
058.PNG......Page 59
059.PNG......Page 60
060.PNG......Page 61
061.PNG......Page 62
062.PNG......Page 63
063.PNG......Page 64
064.PNG......Page 65
065.PNG......Page 66
066.PNG......Page 67
067.PNG......Page 68
068.PNG......Page 69
069.PNG......Page 70
070.PNG......Page 71
071.PNG......Page 72
072.PNG......Page 73
073.PNG......Page 74
074.PNG......Page 75
075.PNG......Page 76
076.PNG......Page 77
077.PNG......Page 78
078.PNG......Page 79
079.PNG......Page 80
080.PNG......Page 81
081.PNG......Page 82
082.PNG......Page 83
083.PNG......Page 84
084.PNG......Page 85
085.PNG......Page 86
086.PNG......Page 87
087.PNG......Page 88
088.PNG......Page 89
089.PNG......Page 90
090.PNG......Page 91
091.PNG......Page 92
092.PNG......Page 93
093.PNG......Page 94
094.PNG......Page 95
095.PNG......Page 96
096.PNG......Page 97
097.PNG......Page 98
098.PNG......Page 99
099.PNG......Page 100
100.PNG......Page 101
101.PNG......Page 102
102.PNG......Page 103
103.PNG......Page 104
104.PNG......Page 105
105.PNG......Page 106
106.PNG......Page 107
107.PNG......Page 108
108.PNG......Page 109
109.PNG......Page 110
110.PNG......Page 111
111.PNG......Page 112
112.PNG......Page 113
113.PNG......Page 114
114.PNG......Page 115
115.PNG......Page 116
116.PNG......Page 117
117.PNG......Page 118
118.PNG......Page 119
119.PNG......Page 120
120.PNG......Page 121
121.PNG......Page 122
122.PNG......Page 123
123.PNG......Page 124
124.PNG......Page 125
125.PNG......Page 126
126.PNG......Page 127
127.PNG......Page 128
128.PNG......Page 129
129.PNG......Page 130
130.PNG......Page 131
131.PNG......Page 132
132.PNG......Page 133
133.PNG......Page 134
134.PNG......Page 135
135.PNG......Page 136
136.PNG......Page 137
137.PNG......Page 138
138.PNG......Page 139
139.PNG......Page 140
140.PNG......Page 141
141.PNG......Page 142
142.PNG......Page 143
143.PNG......Page 144
144.PNG......Page 145
145.PNG......Page 146
146.PNG......Page 147
147.PNG......Page 148
148.PNG......Page 149
149.PNG......Page 150
150.PNG......Page 151
151.PNG......Page 152
152.PNG......Page 153
153.PNG......Page 154
154.PNG......Page 155
155.PNG......Page 156
156.PNG......Page 157
157.PNG......Page 158
158.PNG......Page 159
159.PNG......Page 160
160.PNG......Page 161
161.PNG......Page 162
162.PNG......Page 163
163.PNG......Page 164
164.PNG......Page 165
165.PNG......Page 166
166.PNG......Page 167
167.PNG......Page 168
168.PNG......Page 169
169.PNG......Page 170
170.PNG......Page 171
171.PNG......Page 172
172.PNG......Page 173
173.PNG......Page 174
174.PNG......Page 175
175.PNG......Page 176
176.PNG......Page 177
177.PNG......Page 178
178.PNG......Page 179
179.PNG......Page 180
180.PNG......Page 181
181.PNG......Page 182
182.PNG......Page 183
183.PNG......Page 184
184.PNG......Page 185
185.PNG......Page 186
186.PNG......Page 187
187.PNG......Page 188
188.PNG......Page 189
189.PNG......Page 190
190.PNG......Page 191
191.PNG......Page 192
192.PNG......Page 193
193.PNG......Page 194
194.PNG......Page 195
195.PNG......Page 196
196.PNG......Page 197
197.PNG......Page 198
198.PNG......Page 199
199.PNG......Page 200
200.PNG......Page 201
201.PNG......Page 202
202.PNG......Page 203
203.PNG......Page 204
204.PNG......Page 205
205.PNG......Page 206
206.PNG......Page 207
207.PNG......Page 208
208.PNG......Page 209
209.PNG......Page 210
210.PNG......Page 211
211.PNG......Page 212
212.PNG......Page 213
213.PNG......Page 214
214.PNG......Page 215
215.PNG......Page 216
216.PNG......Page 217
217.PNG......Page 218
218.PNG......Page 219
219.PNG......Page 220
220.PNG......Page 221
221.PNG......Page 222
222.PNG......Page 223
223.PNG......Page 224
224.PNG......Page 225
225.PNG......Page 226
226.PNG......Page 227
227.PNG......Page 228
228.PNG......Page 229
229.PNG......Page 230
230.PNG......Page 231
231.PNG......Page 232
232.PNG......Page 233
233.PNG......Page 234
234.PNG......Page 235
235.PNG......Page 236
236.PNG......Page 237
237.PNG......Page 238
238.PNG......Page 239
239.PNG......Page 240
240.PNG......Page 241
241.PNG......Page 242
242.PNG......Page 243
243.PNG......Page 244
244.PNG......Page 245
245.PNG......Page 246
246.PNG......Page 247
247.PNG......Page 248
248.PNG......Page 249
249.PNG......Page 250
250.PNG......Page 251
251.PNG......Page 252
252.PNG......Page 253
253.PNG......Page 254
254.PNG......Page 255
255.PNG......Page 256
256.PNG......Page 257
257.PNG......Page 258
258.PNG......Page 259
259.PNG......Page 260
260.PNG......Page 261
261.PNG......Page 262
262.PNG......Page 263
263.PNG......Page 264
264.PNG......Page 265
265.PNG......Page 266
266.PNG......Page 267
267.PNG......Page 268
268.PNG......Page 269
269.PNG......Page 270
270.PNG......Page 271
271.PNG......Page 272
272.PNG......Page 273
273.PNG......Page 274
274.PNG......Page 275
275.PNG......Page 276
276.PNG......Page 277
277.PNG......Page 278
278.PNG......Page 279
279.PNG......Page 280
280.PNG......Page 281
281.PNG......Page 282
282.PNG......Page 283
283.PNG......Page 284
284.PNG......Page 285
285.PNG......Page 286
286.PNG......Page 287
287.PNG......Page 288
288.PNG......Page 289
289.PNG......Page 290
290.PNG......Page 291
291.PNG......Page 292
292.PNG......Page 293
293.PNG......Page 294
294.PNG......Page 295
295.PNG......Page 296
296.PNG......Page 297
299.PNG......Page 298
300.PNG......Page 299
301.PNG......Page 300
302.PNG......Page 301
304.PNG......Page 302
305.PNG......Page 303
306.PNG......Page 304
307.PNG......Page 305
308.PNG......Page 306
309.PNG......Page 307
310.PNG......Page 308
311.PNG......Page 309
312.PNG......Page 310
313.PNG......Page 311
314.PNG......Page 312
315.PNG......Page 313
316.PNG......Page 314
317.PNG......Page 315
318.PNG......Page 316
319.PNG......Page 317
320.PNG......Page 318
321.PNG......Page 319
322.PNG......Page 320
323.PNG......Page 321
324.PNG......Page 322
325.PNG......Page 323
326.PNG......Page 324
327.PNG......Page 325
328.PNG......Page 326
329.PNG......Page 327
330.PNG......Page 328
331.PNG......Page 329
332.PNG......Page 330
333.PNG......Page 331
334.PNG......Page 332
335.PNG......Page 333
336.PNG......Page 334
337.PNG......Page 335
338.PNG......Page 336
339.PNG......Page 337
340.PNG......Page 338
341.PNG......Page 339
342.PNG......Page 340
343.PNG......Page 341
344.PNG......Page 342
345.PNG......Page 343
346.PNG......Page 344
347.PNG......Page 345
348.PNG......Page 346
349.PNG......Page 347
350.PNG......Page 348
351.PNG......Page 349
352.PNG......Page 350
353.PNG......Page 351
354.PNG......Page 352
355.PNG......Page 353
356.PNG......Page 354
357.PNG......Page 355
358.PNG......Page 356
359.PNG......Page 357
360.PNG......Page 358
361.PNG......Page 359
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب MySQL Cookbook, 2nd Edition

دانلود کتاب IMAGE SEGMENTATION

دانلود کتاب Problem Solving with C++, 7th Edition

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Silicon Devices and Process Integration: Deep Submicron and Nano-Scale Technologies

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

دانلود کتاب Confucianism

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

دانلود کتاب Recapture the Wonder: Experience God's Amazing Promise of Childlike Joy

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

دانلود کتاب Effective Language Learning: Positive Strategies for Advanced Level Language Learning

دانلود کتاب Mentoring Beginning Teachers, Second Edition: Guiding, Reflecting, Coaching

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Paras Versus the Reich: Canada's Paratroopers at War, 1942-45

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Discovery and Explanation in Biology and Medicine (Science and Its Conceptual Foundations series)

دانلود کتاب Bitwy i Kampanie 09-Duchy Dzungli-Walki na Nowej Gwinei 1942-45

دانلود کتاب God's Healing Leaves

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب Advanced Accounting, 11th Edition

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Edition

دانلود کتاب Making an Impact Online

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب Financial Simulation Modeling in Excel, + Website: A Step-by-Step Guide

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Sock Knitting

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب Encyclopedia of War Crimes And Genocide (Facts on File Library of World History)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب Sociological Theory (8th Edition)

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests