دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب احتمال، آمار و فرآیندهای تصادفی برای مهندسی برق، نسخه 3

عنوان انگلیسی :

Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

زبان : English

موضوع : Mathematics->Wavelets and signal processing

نویسندگان : Alberto Leon-Garcia

ناشر : Prentice Hall

ISBN (شابک) : 0131471228, 9780131471221

تعداد صفحات : 833\833

سال نشر : 2008     ویرایش : The 3rd Edition

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
این کتاب استاندارد برای دوره های احتمالی و آمار است و به طور قابل ملاحظه ای به روز نمی شود. در حالی که به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های حل مسئله خود را توسعه دهند، نویسنده با استفاده از برنامه های عملی از نقاط مختلف ECE انگیزه می دهد که ارتباط تئوری احتمالات را با عمل مهندسی نشان می دهد. شامل نظریات فصل، خلاصه، چک لیست شرایط مهم، ارجاع حاشیه نویسی و انتخاب گسترده ای از نمونه های واقعی دنیای کامل شده است. در این نسخه، بخش های روش های کامپیوتری به روز شده و به طور قابل توجهی افزایش یافته و مشکلات جدید اضافه شده است.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

This is the standard textbook for courses on probability and statistics, not substantially updated. While helping students to develop their problem-solving skills, the author motivates students with practical applications from various areas of ECE that demonstrate the relevance of probability theory to engineering practice. Included are chapter overviews, summaries, checklists of important terms, annotated references, and a wide selection of fully worked-out real-world examples. In this edition, the Computer Methods sections have been updated and substantially enhanced and new problems have been added.

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Title Page......Page 2
Copyright......Page 3
Contents......Page 6
Preface......Page 10
CHAPTER 1 Probability Models in Electrical and Computer Engineering......Page 16
1.1 Mathematical Models as Tools in Analysis and Design......Page 17
1.3 Probability Models......Page 19
1.4 A Detailed Example: A Packet Voice Transmission System......Page 24
1.5 Other Examples......Page 26
1.6 Overview of Book......Page 31
Summary......Page 32
Problems......Page 33
2.1 Specifying Random Experiments......Page 36
2.2 The Axioms of Probability......Page 45
2.3 Computing Probabilities Using Counting Methods......Page 56
2.4 Conditional Probability......Page 62
2.5 Independence of Events......Page 68
2.6 Sequential Experiments......Page 74
2.7 Synthesizing Randomness: Random Number Generators......Page 82
2.8 Fine Points: Event Classes......Page 85
2.9 Fine Points: Probabilities of Sequences of Events......Page 90
Summary......Page 94
Problems......Page 96
3.1 The Notion of a Random Variable......Page 111
3.2 Discrete Random Variables and Probability Mass Function......Page 114
3.3 Expected Value and Moments of Discrete Random Variable......Page 119
3.4 Conditional Probability Mass Function......Page 126
3.5 Important Discrete Random Variables......Page 130
3.6 Generation of Discrete Random Variables......Page 142
Summary......Page 144
Problems......Page 145
4.1 The Cumulative Distribution Function......Page 156
4.2 The Probability Density Function......Page 163
4.3 The Expected Value of X......Page 170
4.4 Important Continuous Random Variables......Page 178
4.5 Functions of a Random Variable......Page 189
4.6 The Markov and Chebyshev Inequalities......Page 196
4.7 Transform Methods......Page 199
4.8 Basic Reliability Calculations......Page 204
4.9 Computer Methods for Generating Random Variables......Page 209
4.10 Entropy......Page 217
Summary......Page 228
Problems......Page 230
5.1 Two Random Variables......Page 248
5.2 Pairs of Discrete Random Variables......Page 251
5.3 The Joint cdf of X and Y......Page 257
5.4 The Joint pdf of Two Continuous Random Variables......Page 263
5.5 Independence of Two Random Variables......Page 269
5.6 Joint Moments and Expected Values of a Function of Two Random Variables......Page 272
5.7 Conditional Probability and Conditional Expectation......Page 276
5.8 Functions of Two Random Variables......Page 286
5.9 Pairs of Jointly Gaussian Random Variables......Page 293
5.10 Generating Independent Gaussian Random Variables......Page 299
Summary......Page 301
Problems......Page 303
6.1 Vector Random Variables......Page 318
6.2 Functions of Several Random Variables......Page 324
6.3 Expected Values of Vector Random Variables......Page 333
6.4 Jointly Gaussian Random Vectors......Page 340
6.5 Estimation of Random Variables......Page 347
6.6 Generating Correlated Vector Random Variables......Page 357
Summary......Page 361
Problems......Page 363
CHAPTER 7 Sums of Random Variables and Long-Term Averages......Page 374
7.1 Sums of Random Variables......Page 375
7.2 The Sample Mean and the Laws of Large Numbers......Page 380
Weak Law of Large Numbers......Page 382
Strong Law of Large Numbers......Page 383
7.3 The Central Limit Theorem......Page 384
Central Limit Theorem......Page 385
7.4 Convergence of Sequences of Random Variables......Page 393
7.5 Long-Term Arrival Rates and Associated Averages......Page 402
7.6 Calculating Distribution’s Using the Discrete Fourier Transform......Page 407
Summary......Page 415
Problems......Page 417
8.1 Samples and Sampling Distributions......Page 426
8.2 Parameter Estimation......Page 430
8.3 Maximum Likelihood Estimation......Page 434
8.4 Confidence Intervals......Page 445
8.5 Hypothesis Testing......Page 456
8.6 Bayesian Decision Methods......Page 470
8.7 Testing the Fit of a Distribution to Data......Page 477
Summary......Page 484
Problems......Page 486
CHAPTER 9 Random Processes......Page 502
9.1 Definition of a Random Process......Page 503
9.2 Specifying a Random Process......Page 506
9.3 Discrete-Time Processes: Sum Process, Binomial Counting Process, and Random Walk......Page 513
9.4 Poisson and Associated Random Processes......Page 522
9.5 Gaussian Random Processes, Wiener Process and Brownian Motion......Page 529
9.6 Stationary Random Processes......Page 533
9.7 Continuity, Derivatives, and Integrals of Random Processes......Page 544
9.8 Time Averages of Random Processes and Ergodic Theorems......Page 555
9.9 Fourier Series and Karhunen-Loeve Expansion......Page 559
9.10 Generating Random Processes......Page 565
Summary......Page 569
Problems......Page 572
10.1 Power Spectral Density......Page 592
10.2 Response of Linear Systems to Random Signals......Page 602
10.3 Bandlimited Random Processes......Page 612
10.4 Optimum Linear Systems......Page 620
10.5 The Kalman Filter......Page 632
10.6 Estimating the Power Spectral Density......Page 637
10.7 Numerical Techniques for Processing Random Signals......Page 643
Summary......Page 648
Problems......Page 650
11.1 Markov Processes......Page 662
11.2 Discrete-Time Markov Chains......Page 665
11.3 Classes of States, Recurrence Properties, and Limiting Probabilities......Page 675
11.4 Continuous-Time Markov Chains......Page 688
11.5 Time-Reversed Markov Chains......Page 701
11.6 Numerical Techniques for Markov Chains......Page 707
Summary......Page 715
Problems......Page 717
CHAPTER 12 Introduction to Queueing Theory......Page 728
12.1 The Elements of a Queueing System......Page 729
12.2 Little’s Formula......Page 730
12.3 The M/M/1 Queue......Page 733
12.4 Multi-Server Systems: M/M/c, M/M/c/c, And M/M/∞......Page 742
12.5 Finite-Source Queueing Systems......Page 749
12.6 M/G/1 Queueing Systems......Page 753
12.7 M/G/1 Analysis Using Embedded Markov Chains......Page 760
12.8 Burke’s Theorem: Departures From M/M/c Systems......Page 769
12.9 Networks of Queues: Jackson’s Theorem......Page 773
12.10 Simulation and Data Analysis of Queueing Systems......Page 786
Summary......Page 797
Problems......Page 799
A. Mathematical Tables......Page 812
B. Tables of Fourier Transforms......Page 815
C. Matrices and Linear Algebra......Page 817
B......Page 820
C......Page 821
E......Page 822
G......Page 823
I......Page 824
M......Page 825
P......Page 827
R......Page 828
S......Page 831
V......Page 832
Z......Page 833
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Fundamentals of Nursing: Standards & Practice, 4th Edition

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

دانلود کتاب Confound & Destroy: 100 Group and the Bomber Support Campaign

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب 475th Fighter Group

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب MIG Welding Guide (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

دانلود کتاب Outdoor Furniture (Art of Woodworking)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب Renewal Theology: The Church, the Kingdom, and Last Things: 003

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

دانلود کتاب True Christianity

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب The Kāma-Sūtra: Erotic figures in Indian art

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

دانلود کتاب Rumpler C.I

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب Infidels: A history of the Conflict between Christendom and Islam

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Advances in Environmental Research, Volume 13

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Architectural Management

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب International Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب Hemogram interpretation for dogs and cats

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law (Law in Context)

دانلود کتاب Inside Gitmo: The True Story Behind the Myths of Guantanamo Bay

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Catholicism: The Story of Catholic Christianity

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy