دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه Embedded C و Atmel AVR، نسخه 2

عنوان انگلیسی :

Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Computers->Programming: Programming Languages

نویسندگان : Richard H. Barnett Sarah Cox Larry O'Cull

ناشر : Delmar Cengage Learning

ISBN (شابک) : 1418039594, 9781418039592

تعداد صفحات : 556\556

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
جهان برنامه های کاربردی جاسازی شده و میکروکنترلر را وارد کنید! یکی از تنها کتاب هایی که در حال حاضر در دسترس است و با استفاده از کنترلر Embedded Avmo AVR به طور فزاینده ای و مقرون به صرفه به عنوان پلت فرم و برنامه کاربردی برای یادگیری استفاده می شود، برنامه نویس Embedded C و Atmel AVR، 2E گزینه ای عالی برای تازه کارها است. این برنامه دارای یک میزبان از برنامه های کاربردی به طور کامل کاربردی است، این کتاب بسیار نوآورانه کاربران را قادر می سازد با استفاده از & quot؛ یادگیری & quot؛ یاد بگیرند. رویکرد آنها به پیشرفت دانش و مهارت های مورد نیاز برای دستیابی به مهارت است. پس از معرفی به پردازنده های Atmel AVR RISC، خوانندگان به سرعت به یک آموزش زبان C تعبیه شده راه اندازی می شوند. در اینجا، آنها با متغیرها و ثابت ها، اپراتورها و عبارات، اظهارات کنترل، اشاره گرها و آرایه ها، انواع حافظه، دستورالعمل های پیش پردازنده، روش های زمان واقعی و غیره آزمایش خواهند کرد. علاوه بر یک مرجع کلی توابع کتابخانه، یک فصل کامل در CompVisor CodeVision AVR C فراهم می کند واضح و گام به گام در نصب و راه اندازی IDE، مخلوط Assembler با C، و با استفاده از Code Generator Code Wizard Code Generator. استفاده از لوازم جانبی مانند صفحه کلید، صفحه نمایش ال سی دی و سایر دستگاه های مرتبط با میکروکنترلر معمولی تعبیه شده نیز به طور کامل در این کتابچه راهنما و راهنمای مرجع برنامه نویسی همه جانبه و پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Enter the world of embedded programming and microcontroller applications! One of the only books available today that uses the increasingly popular and cost-effective Atmel AVR embedded controller as the platform and application for learning, Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2E is the perfect choice for novices. Featuring a host of fully-functional example applications, this highly innovative book enables users to adopt a "learn by doing" approach as they develop the knowledge and skills needed to achieve proficiency. Following an introduction to Atmel AVR RISC processors, readers are launched immediately into an embedded C language tutorial. Here, they'll experiment with variables and constants, operators and expressions, control statements, pointers and arrays, memory types, preprocessor directives, real-time methods, and more! In addition to a comprehensive library functions reference, an entire chapter on the CodeVision AVR C Compiler provides clear, step-by-step instruction in IDE installation and operation, mixing Assembler with C, and using the Code Wizard Code Generator. Use of peripherals - such as keypads, LCD displays, and other common embedded microcontroller-related devices - is also explored fully in this all-inclusive, state-of-the-art programmer's how-to and reference manual.

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Title Page......Page 4
Copyright......Page 6
CONTENTS......Page 7
PREFACE......Page 15
INTRODUCTION......Page 23
1.2 INTRODUCTION......Page 25
1.3 BEGINNING CONCEPTS......Page 26
1.4.1 Variable Types......Page 28
1.4.2 Variable Scope......Page 29
1.4.3 Constants......Page 30
1.4.4 Enumerations and Definitions......Page 31
1.4.6 Type Casting......Page 33
1.5 I/O OPERATIONS......Page 35
1.6.1 Assignment and Arithmetic Operators......Page 36
1.6.2 Logical and Relational Operators......Page 38
1.6.3 Increment, Decrement, and Compound Assignment......Page 40
1.6.4 The Conditional Expression......Page 41
1.6.5 Operator Precedence......Page 42
1.7.1 While Loop......Page 43
1.7.2 Do/While Loop......Page 45
1.7.3 For Loop......Page 46
1.7.4 If/Else......Page 47
1.7.5 Switch/Case......Page 50
1.7.6 Break, Continue, and Goto......Page 52
1.8 FUNCTIONS......Page 57
1.8.1 Prototyping and Function Organization......Page 58
1.8.2 Functions that Return Values......Page 60
1.8.3 Recursion......Page 61
1.9.1 Pointers......Page 65
1.9.2 Arrays......Page 69
1.9.3 Multidimensional Arrays......Page 71
1.9.4 Pointers to Functions......Page 73
1.10.1 Structures......Page 78
1.10.2 Arrays of Structures......Page 80
1.10.3 Pointers to Structures......Page 81
1.10.4 Unions......Page 82
1.10.5 Typedef Operator......Page 84
1.10.6 Bits and Bitfields......Page 85
1.10.7 Sizeof Operator......Page 86
1.11.1 Constants and Variables......Page 87
1.11.3 Register Variables......Page 89
1.12.1 Using Interrupts......Page 93
1.12.2 Real-Time Executives......Page 96
1.12.3 State Machines......Page 99
1.13 PROGRAMMING STYLE, STANDARDS, AND GUIDELINES......Page 104
1.15 EXERCISES......Page 105
1.16 LABORATORY ACTIVITIES......Page 107
2.2 INTRODUCTION......Page 111
2.3 ARCHITECTURAL OVERVIEW......Page 112
2.4.2 Data Memory......Page 113
2.4.3 EEPROM Memory......Page 118
2.5 RESET AND INTERRUPT FUNCTIONS......Page 121
2.5.1 Interrupts......Page 122
2.5.2 Reset......Page 125
2.6 PARALLEL I/O PORTS......Page 129
2.7 TIMER/COUNTERS......Page 133
2.7.2 Timer 0......Page 134
2.7.3 Timer 1......Page 138
2.7.4 Timer 2......Page 152
One–second recording interval using Timer 0......Page 153
Engine rpm measurement using Timer 1......Page 154
Drive shaft rpm measurement using Timer 1......Page 155
2.8 SERIAL COMMUNICATION USING THE USART......Page 156
2.9.1 Analog-to-Digital Background......Page 165
2.9.2 Analog-to-Digital Converter Peripheral......Page 166
2.9.3 Analog Comparator Peripheral......Page 170
Measuring engine temperature using the analog-to-digital converter (ADC)......Page 173
Sending collected data to the PC......Page 174
2.10 SERIAL COMMUNICATION USING THE SPI......Page 175
2.11 SERIAL COMMUNICATION USING I[sup(2)]C......Page 182
2.12 THE AVR RISC ASSEMBLY LANGUAGE INSTRUCTION SET......Page 184
2.13 CHAPTER SUMMARY......Page 187
2.14 EXERCISES......Page 191
2.15 LABORATORY ACTIVITIES......Page 192
3.2 INTRODUCTION......Page 195
3.3 CHARACTER INPUT/OUTPUT FUNCTIONS – getchar() AND putchar()......Page 196
3.4.1 Put String—puts()......Page 202
3.4.2 Put String FLASH—putsf()......Page 203
3.4.3 Print Formatted—printf()......Page 204
3.4.4 String Print Formatted—sprintf()......Page 206
3.5 STANDARD INPUT FUNCTIONS......Page 207
3.5.1 Get String—gets()......Page 208
3.5.2 Scan Formatted—scanf()......Page 209
3.5.3 Scan String Formatted—sscanf()......Page 211
3.6.1 The #include Directive......Page 212
3.6.2 The #define Directive......Page 213
3.6.3 The #ifdef, #ifndef, #else, and #endif Directives......Page 215
3.6.4 The #pragma Directive......Page 220
3.6.5 Other Macros and Directives......Page 224
3.7 CHAPTER SUMMARY......Page 225
3.9 LABORATORY ACTIVITIES......Page 226
4.2 INTRODUCTION......Page 229
4.3.1 Projects......Page 230
4.3.2 Source Files......Page 233
4.3.3 Edit Files......Page 235
4.3.5 The File Navigator......Page 238
4.4 C COMPILER OPTIONS......Page 240
4.4.1 Memory Model......Page 241
4.4.5 (s)printf Features and (s)scanf Features......Page 242
4.4.7 Compilation......Page 243
4.5.1 Compile a Project......Page 244
4.5.2 Make a Project......Page 245
4.6 PROGRAM THE TARGET DEVICE......Page 246
4.6.1 Chip......Page 247
4.6.2 FLASH and EEPROM......Page 248
4.6.6 Signature......Page 250
4.6.9 Program All......Page 251
4.6.10 Other Programmers......Page 252
4.7 CODEWIZARDAVR CODE GENERATOR......Page 253
4.7.1 Chip Tab......Page 256
4.7.2 Ports Tab......Page 257
4.7.3 External IRQ Tab......Page 258
4.7.4 Timers Tab......Page 259
4.7.5 USART Tab......Page 260
4.7.6 ADC Tab......Page 261
4.7.7 Project Information Tab......Page 262
4.7.8 Generate Source Code......Page 263
4.8 TERMINAL TOOL......Page 271
4.9 THE ATMEL AVR STUDIO DEBUGGER......Page 273
4.9.4 Start, Stop, and Step......Page 274
4.9.5 Set and Clear Breakpoints......Page 275
4.9.7 View and Modify the Machine State......Page 276
4.11 EXERCISES......Page 277
4.12 LABORATORY ACTIVITIES......Page 279
5.4 PROJECT DEVELOPMENT PROCESS STEPS......Page 281
5.4.1 Definition Phase......Page 282
5.4.2 Design Phase......Page 284
5.4.3 Test Definition Phase......Page 285
5.4.5 System Integration and Software Development Phase......Page 286
5.6.1 Concept Phase......Page 287
5.6.2 Definition Phase......Page 288
5.6.3 Measurement Considerations for the Design......Page 293
5.6.4 Hardware Design, Outdoor Unit......Page 308
5.6.5 Software Design, Outdoor Unit......Page 310
5.6.6 Hardware Design, Indoor Unit......Page 311
5.6.7 Software Design, Indoor Unit......Page 314
5.6.8 Test Definition Phase......Page 316
5.6.9 Build and Test Prototype Hardware Phase......Page 318
5.6.10 System Integration and Software Development Phase, Outdoor Unit......Page 325
5.6.11 System Integration and Software Development Phase, Indoor Unit......Page 336
Converting from Counts to Real Units......Page 348
5.6.12 System Test Phase......Page 363
5.6.13 Changing It Up......Page 367
5.7 CHALLENGES......Page 373
5.9 EXERCISES......Page 374
5.10 LABORATORY ACTIVITY......Page 375
APPENDIX A: LIBRARY FUNCTIONS REFERENCE......Page 377
APPENDIX B: GETTING STARTED WITH CODEVISIONAVR AND THE STK500......Page 477
APPENDIX C: PROGRAMMING THE AVR MICROCONTROLLERS......Page 495
APPENDIX D: INSTALLING AND USING THECABLEAVR......Page 499
APPENDIX E: THE MEGAAVR-DEV DEVELOPMENT BOARD......Page 513
APPENDIX F: ASCII TABLE......Page 517
APPENDIX G: AVR INSTRUCTION SET SUMMARY......Page 521
APPENDIX H: ANSWERS TO SELECTED EXERCISES......Page 527
APPENDIX I: A “FAST START” TO EMBEDDED C PROGRAMMING AND THE AVR......Page 533
INDEX......Page 543
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Quick Reference Dictionary of Eyecare Terminology

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب Problem Solving with C++, 7th Edition

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Outdoor Furniture (Art of Woodworking)

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب Renewal Theology: The Church, the Kingdom, and Last Things: 003

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب A Popular Dictionary of Buddhism (Popular dictionaries of religion)

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب Basic Statistics for the Behavioral Sciences, 6th Edition

دانلود کتاب Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب Infidels: A history of the Conflict between Christendom and Islam

دانلود کتاب Paras Versus the Reich: Canada's Paratroopers at War, 1942-45

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Rumpler C.I

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب From Genesis to Genetics: The Case of Evolution and Creationism

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب International Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Occupying Architecture

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Global Economics

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب Forensic Evidence: Science and the Criminal Law

دانلود کتاب Atiyah's accidents, compensation and the law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron

دانلود کتاب European Security Culture

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction