دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه Embedded C و Atmel AVR، نسخه 2

عنوان انگلیسی :

Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Computers->Programming: Programming Languages

نویسندگان : Richard H. Barnett Sarah Cox Larry O'Cull

ناشر : Delmar Cengage Learning

ISBN (شابک) : 1418039594, 9781418039592

تعداد صفحات : 556\556

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Title Page......Page 4
Copyright......Page 6
CONTENTS......Page 7
PREFACE......Page 15
INTRODUCTION......Page 23
1.2 INTRODUCTION......Page 25
1.3 BEGINNING CONCEPTS......Page 26
1.4.1 Variable Types......Page 28
1.4.2 Variable Scope......Page 29
1.4.3 Constants......Page 30
1.4.4 Enumerations and Definitions......Page 31
1.4.6 Type Casting......Page 33
1.5 I/O OPERATIONS......Page 35
1.6.1 Assignment and Arithmetic Operators......Page 36
1.6.2 Logical and Relational Operators......Page 38
1.6.3 Increment, Decrement, and Compound Assignment......Page 40
1.6.4 The Conditional Expression......Page 41
1.6.5 Operator Precedence......Page 42
1.7.1 While Loop......Page 43
1.7.2 Do/While Loop......Page 45
1.7.3 For Loop......Page 46
1.7.4 If/Else......Page 47
1.7.5 Switch/Case......Page 50
1.7.6 Break, Continue, and Goto......Page 52
1.8 FUNCTIONS......Page 57
1.8.1 Prototyping and Function Organization......Page 58
1.8.2 Functions that Return Values......Page 60
1.8.3 Recursion......Page 61
1.9.1 Pointers......Page 65
1.9.2 Arrays......Page 69
1.9.3 Multidimensional Arrays......Page 71
1.9.4 Pointers to Functions......Page 73
1.10.1 Structures......Page 78
1.10.2 Arrays of Structures......Page 80
1.10.3 Pointers to Structures......Page 81
1.10.4 Unions......Page 82
1.10.5 Typedef Operator......Page 84
1.10.6 Bits and Bitfields......Page 85
1.10.7 Sizeof Operator......Page 86
1.11.1 Constants and Variables......Page 87
1.11.3 Register Variables......Page 89
1.12.1 Using Interrupts......Page 93
1.12.2 Real-Time Executives......Page 96
1.12.3 State Machines......Page 99
1.13 PROGRAMMING STYLE, STANDARDS, AND GUIDELINES......Page 104
1.15 EXERCISES......Page 105
1.16 LABORATORY ACTIVITIES......Page 107
2.2 INTRODUCTION......Page 111
2.3 ARCHITECTURAL OVERVIEW......Page 112
2.4.2 Data Memory......Page 113
2.4.3 EEPROM Memory......Page 118
2.5 RESET AND INTERRUPT FUNCTIONS......Page 121
2.5.1 Interrupts......Page 122
2.5.2 Reset......Page 125
2.6 PARALLEL I/O PORTS......Page 129
2.7 TIMER/COUNTERS......Page 133
2.7.2 Timer 0......Page 134
2.7.3 Timer 1......Page 138
2.7.4 Timer 2......Page 152
One–second recording interval using Timer 0......Page 153
Engine rpm measurement using Timer 1......Page 154
Drive shaft rpm measurement using Timer 1......Page 155
2.8 SERIAL COMMUNICATION USING THE USART......Page 156
2.9.1 Analog-to-Digital Background......Page 165
2.9.2 Analog-to-Digital Converter Peripheral......Page 166
2.9.3 Analog Comparator Peripheral......Page 170
Measuring engine temperature using the analog-to-digital converter (ADC)......Page 173
Sending collected data to the PC......Page 174
2.10 SERIAL COMMUNICATION USING THE SPI......Page 175
2.11 SERIAL COMMUNICATION USING I[sup(2)]C......Page 182
2.12 THE AVR RISC ASSEMBLY LANGUAGE INSTRUCTION SET......Page 184
2.13 CHAPTER SUMMARY......Page 187
2.14 EXERCISES......Page 191
2.15 LABORATORY ACTIVITIES......Page 192
3.2 INTRODUCTION......Page 195
3.3 CHARACTER INPUT/OUTPUT FUNCTIONS – getchar() AND putchar()......Page 196
3.4.1 Put String—puts()......Page 202
3.4.2 Put String FLASH—putsf()......Page 203
3.4.3 Print Formatted—printf()......Page 204
3.4.4 String Print Formatted—sprintf()......Page 206
3.5 STANDARD INPUT FUNCTIONS......Page 207
3.5.1 Get String—gets()......Page 208
3.5.2 Scan Formatted—scanf()......Page 209
3.5.3 Scan String Formatted—sscanf()......Page 211
3.6.1 The #include Directive......Page 212
3.6.2 The #define Directive......Page 213
3.6.3 The #ifdef, #ifndef, #else, and #endif Directives......Page 215
3.6.4 The #pragma Directive......Page 220
3.6.5 Other Macros and Directives......Page 224
3.7 CHAPTER SUMMARY......Page 225
3.9 LABORATORY ACTIVITIES......Page 226
4.2 INTRODUCTION......Page 229
4.3.1 Projects......Page 230
4.3.2 Source Files......Page 233
4.3.3 Edit Files......Page 235
4.3.5 The File Navigator......Page 238
4.4 C COMPILER OPTIONS......Page 240
4.4.1 Memory Model......Page 241
4.4.5 (s)printf Features and (s)scanf Features......Page 242
4.4.7 Compilation......Page 243
4.5.1 Compile a Project......Page 244
4.5.2 Make a Project......Page 245
4.6 PROGRAM THE TARGET DEVICE......Page 246
4.6.1 Chip......Page 247
4.6.2 FLASH and EEPROM......Page 248
4.6.6 Signature......Page 250
4.6.9 Program All......Page 251
4.6.10 Other Programmers......Page 252
4.7 CODEWIZARDAVR CODE GENERATOR......Page 253
4.7.1 Chip Tab......Page 256
4.7.2 Ports Tab......Page 257
4.7.3 External IRQ Tab......Page 258
4.7.4 Timers Tab......Page 259
4.7.5 USART Tab......Page 260
4.7.6 ADC Tab......Page 261
4.7.7 Project Information Tab......Page 262
4.7.8 Generate Source Code......Page 263
4.8 TERMINAL TOOL......Page 271
4.9 THE ATMEL AVR STUDIO DEBUGGER......Page 273
4.9.4 Start, Stop, and Step......Page 274
4.9.5 Set and Clear Breakpoints......Page 275
4.9.7 View and Modify the Machine State......Page 276
4.11 EXERCISES......Page 277
4.12 LABORATORY ACTIVITIES......Page 279
5.4 PROJECT DEVELOPMENT PROCESS STEPS......Page 281
5.4.1 Definition Phase......Page 282
5.4.2 Design Phase......Page 284
5.4.3 Test Definition Phase......Page 285
5.4.5 System Integration and Software Development Phase......Page 286
5.6.1 Concept Phase......Page 287
5.6.2 Definition Phase......Page 288
5.6.3 Measurement Considerations for the Design......Page 293
5.6.4 Hardware Design, Outdoor Unit......Page 308
5.6.5 Software Design, Outdoor Unit......Page 310
5.6.6 Hardware Design, Indoor Unit......Page 311
5.6.7 Software Design, Indoor Unit......Page 314
5.6.8 Test Definition Phase......Page 316
5.6.9 Build and Test Prototype Hardware Phase......Page 318
5.6.10 System Integration and Software Development Phase, Outdoor Unit......Page 325
5.6.11 System Integration and Software Development Phase, Indoor Unit......Page 336
Converting from Counts to Real Units......Page 348
5.6.12 System Test Phase......Page 363
5.6.13 Changing It Up......Page 367
5.7 CHALLENGES......Page 373
5.9 EXERCISES......Page 374
5.10 LABORATORY ACTIVITY......Page 375
APPENDIX A: LIBRARY FUNCTIONS REFERENCE......Page 377
APPENDIX B: GETTING STARTED WITH CODEVISIONAVR AND THE STK500......Page 477
APPENDIX C: PROGRAMMING THE AVR MICROCONTROLLERS......Page 495
APPENDIX D: INSTALLING AND USING THECABLEAVR......Page 499
APPENDIX E: THE MEGAAVR-DEV DEVELOPMENT BOARD......Page 513
APPENDIX F: ASCII TABLE......Page 517
APPENDIX G: AVR INSTRUCTION SET SUMMARY......Page 521
APPENDIX H: ANSWERS TO SELECTED EXERCISES......Page 527
APPENDIX I: A “FAST START” TO EMBEDDED C PROGRAMMING AND THE AVR......Page 533
INDEX......Page 543
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Men's Health - Total Body Workbook

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline urinalysis

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Learn IPhone 5 and IPad 2 Cocos2D Game Development

دانلود کتاب Oracle E-Business Suite 12 Financials Cookbook

دانلود کتاب C# Programming: From Problem Analysis to Program Design, 3rd Edition

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Decisions and Elections: Explaining the Unexpected

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Outdoor Furniture (Art of Woodworking)

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب A Popular Dictionary of Buddhism (Popular dictionaries of religion)

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Infidels: A history of the Conflict between Christendom and Islam

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoléon: Infanterie et Régiments étrangers

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب F-16I Sufa in IAF Service

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Textbook of veterinary physiology

دانلود کتاب Edible And Medicinal Plants

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Precedents in Architecture

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Sock Knitting

کتاب های حقوق

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Denial of justice in international law

دانلود کتاب Perspectives on labour law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب New Illustrated Treasury of Disney Songs

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)