دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سامس در 24 ساعت خود ADO.NET را آموزش می دهد

عنوان انگلیسی :

Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

زبان : English

موضوع : Computers->Programming: Programming Languages

نویسندگان : Jason Lefebvre Paul Bertucci

ناشر : Sams Publishing

ISBN (شابک) : 0672323834, 9780672323836

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 2002     ویرایش : 3

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
ADO.NET مدل دسترسی داده شده به چارچوب .NET است. این ADO قدیمی (و تا حد زیادی موفق) جایگزین ADO تقریبا در تمام ویژوال بیسیک و ASP برنامه های کاربردی ساخته شده در طول چند سال گذشته است. ADO.NET برنامه ای را برای برقراری ارتباط با هر منبع پایگاه داده OLE (از جمله اوراکل، Sybase، مایکروسافت دسترسی و حتی فایل های متنی) فراهم می کند. این کتاب ADO.NET را در یک روش ساده و آسان برای یادگیری پر از نمونه های بسیاری از برنامه ها و تمرینات ارائه می دهد. یک خواننده بدون دانش قبلی از ADO.NET باید بتواند این کتاب را بخواند و دانش کاربردی از مدل شی جدید داشته باشد تا بتواند با داده های چند منبع داده بازیابی و کار کند.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

ADO.NET is the data access model built into the .NET Framework. It replaces the old (and largely successful) ADO used in almost all Visual Basic and ASP applications built over the last few years. ADO.NET enables an application to communicate with any OLE database source (including Oracle, Sybase, Microsoft Access, and even text files). This book will present ADO.NET in a simple, easy -to-learn manner filled with many code examples and exercises. A reader with no previous knowledge of ADO.NET should be able to read this book and have a functional knowledge of new object model allowing them to retrieve and work with data from multiple data sources.

فهرست :Table of contents :
Sams Teach Yourself ADO.NET in 24 Hours......Page 2
Copyright © 2002 by Sams Publishing......Page 3
Contents at a Glance......Page 4
Contents......Page 6
About the Authors......Page 16
Tell Us What You Think!......Page 18
Introduction......Page 20
Conventions Used in This Book......Page 21
HOUR 1 Introducing the Microsoft .NET Framework and ADO.NET......Page 22
The Microsoft .NET Framework Class Library......Page 23
What Is ADO.NET?......Page 24
ADO.NET Versus ADO......Page 26
The System.Data Namespace......Page 27
The System.Data.SqlClient and System.Data.OleDb Namespaces......Page 29
Workshop......Page 30
HOUR 2 Working with DataSets and DataTables......Page 32
DataSet Overview......Page 33
Creating DataSet Schema......Page 34
Adding and Removing Data......Page 36
Summary......Page 44
Workshop......Page 45
HOUR 3 Using T-SQL: A Crash Course......Page 46
Retrieving Data with SELECT......Page 47
Adding New Data with INSERT......Page 50
Modifying Data with UPDATE and DELETE......Page 51
Using the Built-in SQL Functions......Page 53
Workshop......Page 56
HOUR 4 Adding Relationships to DataSets......Page 58
Database Relationships and Constraints......Page 59
The DataRelation Object......Page 64
The DataSet Relations Collection......Page 65
Workshop......Page 72
HOUR 5 Connecting to a Data Source......Page 74
The Connection Object......Page 75
Connecting to Various Data Sources......Page 77
ODBC (Open Database Connectivity)......Page 80
Connection Pooling......Page 81
Workshop......Page 82
The Command Object......Page 84
Filling a DataSet with the DataAdapter......Page 87
Retrieving a Single Value from the Database......Page 91
Q&A......Page 93
Workshop......Page 94
HOUR 7 Modifying Database Data......Page 96
Using ExecuteNonQuery()......Page 97
Summary......Page 108
Workshop......Page 109
DataReader Versus DataAdapter......Page 110
Instantiating the DataReader......Page 112
Binding DataReader Results to a Web Control......Page 113
Stepping Through Data with the DataReader......Page 115
Limitations of the DataReader......Page 119
Workshop......Page 120
HOUR 9 Binding Data to List Controls......Page 122
Binding Data to Controls......Page 123
Simple Data Binding in Windows Forms......Page 125
Complex Data Binding in Windows Forms......Page 130
Q&A......Page 138
Workshop......Page 139
What Is XML?......Page 142
Creating a DataSet from an XML File......Page 143
Serializing DataSets to XML......Page 146
Using XmlReader......Page 148
Summary......Page 150
Workshop......Page 151
HOUR 11 Using the Built-In ASP.NET List Controls......Page 152
Some General Notes About List Controls......Page 153
Working with the Repeater......Page 154
Working with the DataGrid......Page 157
Working with the DataList......Page 165
Summary......Page 168
Workshop......Page 169
A Quick Overview of CSS......Page 170
Formatting the Repeater......Page 175
Formatting the DataList......Page 177
Formatting the DataGrid......Page 181
Q&A......Page 184
Workshop......Page 185
HOUR 13 Handling ADO.NET Errors......Page 186
Using Formal Error Handling (Ready, “Catch”!)......Page 187
Typical Errors to Handle......Page 192
Using RowError of the DataSet......Page 197
Q&A......Page 200
Workshop......Page 201
HOUR 14 Managing ADO.NET Concurrency......Page 202
Optimistic Versus Pessimistic Concurrency......Page 203
Coding for Optimistic Concurrency......Page 206
Comparing DataSet Values Against the Database for Optimistic Concurrency......Page 207
Using a Timestamp for Optimistic Concurrency......Page 211
XML and Optimistic Concurrency......Page 213
Summary......Page 214
Workshop......Page 215
HOUR 15 Working with Stored Procedures......Page 218
What Are Stored Procedures?......Page 219
Executing a Stored Procedure......Page 223
Using Parameters......Page 225
Workshop......Page 231
HOUR 16 ADO Upgrade Concerns......Page 234
General Upgrade Issues from ADO to ADO.NET......Page 235
Accessing an ADO Recordset from ADO.NET......Page 237
Workshop......Page 245
HOUR 17 Using Connection Pooling......Page 246
What Is Connection Pooling?......Page 247
OLE DB .NET Data Provider......Page 250
Q&A......Page 255
Workshop......Page 256
HOUR 18 Working with Transactions......Page 258
Transactions and ADO.NET......Page 259
Transactions with Stored Procedures......Page 269
Summary......Page 271
Workshop......Page 272
HOUR 19 Using Automatically Generated Commands......Page 274
Automatically Generated Commands......Page 275
Using the CommandBuilder......Page 276
Q&A......Page 282
Workshop......Page 283
HOUR 20 Working with Typed DataSets......Page 286
The Typed DataSet......Page 287
Generating a Typed DataSet......Page 288
Typed DataSets in Visual Studio .NET......Page 296
Summary......Page 302
Workshop......Page 303
HOUR 21 Optimizing Data Access Using Tiered Development......Page 306
What Is Tiered Development?......Page 307
Creating Your Own Assembly......Page 309
Summary......Page 320
Workshop......Page 321
Updating Product Data......Page 322
Adding Product Data......Page 330
Workshop......Page 335
Optimizing ADO.NET Code......Page 338
ASP.NET Tracing......Page 340
Improving Your Queries with the SQL Query Analyzer......Page 343
Data Caching......Page 347
Workshop......Page 349
HOUR 24 Transmitting DataSets Using Web Services......Page 350
Sending a DataSet Using Web Services......Page 351
Consuming a DataSet from a Web Service......Page 355
Q&A......Page 359
Workshop......Page 360
Hour 2......Page 362
Hour 6......Page 363
Hour 9......Page 364
Hour 12......Page 365
Hour 14......Page 366
Hour 17......Page 367
Hour 20......Page 368
Hour 23......Page 369
Hour 24......Page 370
INDEX......Page 372
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons Sixth Edition

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Problem Solving with C++, 7th Edition

دانلود کتاب Drupal For Dummies

دانلود کتاب Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech , Sixth Edition

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Woodworkers' Essential Facts, Formulas & Short-Cuts: Figure It Out, with Or Without Math

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Composite Materials in Aerospace Design

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testamen: A Study ... Christians as Reflected in the New Testament

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب The World's Great Philosophers

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب How to Motivate Reluctant Learners (Mastering the Principles of Great Teaching Series)

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

دانلود کتاب Psychologische Begutachtung im Strafverfahren: Indikationen, Methoden, Qualitätsstandards

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب Konoe Fumimaro: a political biography

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب Salmonella in Domestic Animals

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Advanced Accounting, 11th Edition

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب How to knit

دانلود کتاب Teach Yourself Visually Knitting Design: Working from a Master Pattern to Fashion Your Own Knits

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Warhammer Army Book - (Games Workshop) - High Elves

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia

دانلود کتاب European Security Culture

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less