دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه های افزودنی فعال و Linq

عنوان انگلیسی :

Programming Reactive Extensions and Linq

زبان : English

موضوع : Computers->Programming

نویسندگان : Jesse Liberty Paul Betts

ناشر : Apress

ISBN (شابک) : 1430237473, 9781430237471

تعداد صفحات : 182\182

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 169
Contents at a Glance......Page 3
Contents......Page 172
About the Authors......Page 178
About the Technical Reviewer......Page 179
Acknowledgments......Page 180
Foreword......Page 181
Introduction......Page 4
What LINQ Is......Page 5
What Rx Is......Page 6
Distinguishing Rx and LINQ......Page 7
Choosing your IDE......Page 8
Collection Initialization......Page 10
Properties......Page 11
Object Initialization......Page 12
Delegates......Page 13
Lambda Expressions......Page 14
Hello LINQ......Page 16
Collections......Page 17
Observable Collections......Page 18
Example: Working with Enumerable and Observable Collections......Page 19
Summary......Page 22
LINQ Syntax......Page 23
Query Operators......Page 24
Deferred Execution......Page 26
Any......Page 29
Contains......Page 30
Take......Page 31
Zip......Page 32
SelectMany......Page 33
Example: Parsing a Tab Separated File......Page 38
Summary......Page 43
IObservable and IObserver......Page 44
Example: Creating Observables......Page 45
Creating an Observable with Return......Page 46
Creating an Observable from a Range......Page 47
Creating Observables from Events......Page 48
Example: Searching Wikipedia......Page 49
Take......Page 53
Distinct......Page 54
Using......Page 55
Zip......Page 56
Example: Drag and Drop......Page 57
Summary......Page 59
Implementing Asynchronous Calls......Page 60
Using Observable.Return......Page 61
Using FromAsyncPattern......Page 62
Example: Programming Asynchronous Interactions With Rx......Page 64
Add the Bing Service Reference......Page 66
Create the UI......Page 67
Stub the Rx.NET Function Prototypes......Page 69
Implement the Rx.NET Prototypes......Page 70
Implement Rx-based CreateIUmagefromURL......Page 73
Comparing the Traditional Begin/End approach to Rx.Net......Page 77
Summary......Page 79
Window and Buffer......Page 80
Understanding Window: The Core Method......Page 82
Using Join Patterns......Page 84
Using Multicast, Publish and IConnectableObservable......Page 86
Understanding How IObservable Handles OnCompleted and OnError......Page 88
Implementing Your Own Operators......Page 90
Using Schedulers......Page 92
Summary......Page 93
Introducing LINQ to SQL......Page 94
Test LINQ to SQL Queries with LINQPad......Page 95
Writing LINQ to SQL Code with Visual Studio......Page 96
Manipulating Queries with the Take and Skip Operators......Page 99
Sort and Group Results with the orderby and orderby_descending Operators......Page 100
Aggregating and Grouping Results with IEnumerable and Its Extensions......Page 101
Using LINQ to SQL Joins, Cross Joins, and Outer Joins......Page 102
Using LINQ to SQL to Work with Relationships......Page 104
Create the Entity Classes......Page 106
Define the DataContext......Page 108
Write the CreateBooks Event Handler......Page 109
Write the LINQ Queries......Page 111
Summary......Page 112
RxJS Lives in a JavaScript Root Object......Page 113
Using a Browser Console to Explore RxJS......Page 114
Configuring an HTML Page for RxJS......Page 115
Integrating RxJS with jQuery DOM Events......Page 116
Example: Using jQuery DOM Events to Detect a Konami Code......Page 117
Example: Using RxJS with HTML 5 Geolocation and DOM Events......Page 120
Using jQuery AJAX with RxJS......Page 123
Summary......Page 126
The Model-View-ViewModel Pattern......Page 127
Unpacking the ReactiveUI Library......Page 128
Implementing ViewModels with ReactiveObject......Page 129
ReactiveCommand......Page 130
Handling Async Methods via ReactiveAsyncCommand......Page 132
Modeling a Simple Scenario, from Start to Finish......Page 133
Memorizing and Caching in ReactiveUI......Page 135
Using MemorizingMRUCache......Page 136
Calling Web Services in XAML Using ReactiveUI......Page 137
An Important Note on Silverlight......Page 138
Example: Searching Asynchronously for Images with ReactiveUI......Page 139
Design the App for MVVM......Page 140
Pipe IObservable to a Property......Page 141
Summary......Page 145
Mocking Async Methods......Page 146
Simulating the Elapse of Time......Page 147
Using Virtual Schedulers......Page 148
Testing Throttling......Page 149
Testing for a Spinning Spinner......Page 150
Changing Search Terms......Page 151
A......Page 153
C......Page 154
D......Page 155
F......Page 156
I......Page 157
K......Page 158
L......Page 159
M......Page 160
O......Page 161
P......Page 162
R......Page 163
S......Page 165
T......Page 166
W......Page 167
Z......Page 168
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Men's Health - Total Body Workbook

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب PHP 5 CMS Framework Development, 2nd Edition

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Composite Materials in Aerospace Design

دانلود کتاب Woodworkers' Essential Facts, Formulas & Short-Cuts: Figure It Out, with Or Without Math

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches

دانلود کتاب Renewal Theology: The Church, the Kingdom, and Last Things: 003

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب The Romanian Army of Warld War 2

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب Republic RF-84F Thunderflash

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Human Body

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Antropologia culturale

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب Credit Management Kit for Dummies

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Financial Simulation Modeling in Excel, + Website: A Step-by-Step Guide

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب The Bird Book

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب European Union Law

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary American Culture

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)

دانلود کتاب The Practice of Everyday Life

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia