دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ریاضی برای معاملات: یک رویکرد هدایت شده

عنوان انگلیسی :

Mathematics for the Trades: A Guided Approach

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Robert A. Carman Hal M. Saunders

ناشر : Prentice Hall

ISBN (شابک) : 0132321025, 9780132321020

تعداد صفحات : 846\846

سال نشر : 2007     ویرایش : 8

حجم : 61 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Mathematics for the Trades: A Guided Approach (8th Edition) КНИГИ ;НАУКА и УЧЕБА Name: Mathematics for the Trades: A Guided Approach (8th Edition) Author(s):Robert A. Carman, Hal M. Saunders Publisher: Pearson Prentice Hall Year: 2008 ISBN: 0132321025 Pages: 831 Format: PDF Language: English Size: 62 MbTHE leader in trades and occupational mathematics,Mathematics for the Trades: A Guided Approach focuses on fundamental concepts of arithmetic, algebra, geometry, and trigonometry.It supports these concepts with practical applications in a variety of technical and career vocations, including automotive, allied health, welding, plumbing, machine tool, carpentry, auto mechanics, HVAC, and many other fields.The workbook format of this text makes it appropriate for use in the traditional classroom as well as in self-paced or lab settings. For this revision, the authors have added over 150 new applications, new chapter summaries for quick review, and a new chapter on basic statistics.Student will find success in this clear and easy to follow format which provides immediate feedback for each step the student takes to ensure understanding and continued attention. HotfileUploading Depositfiles 0

فهرست :Table of contents :
front......Page 1
i......Page 2
ii......Page 3
iii......Page 4
iv......Page 5
v......Page 6
vi......Page 7
vii......Page 8
viii......Page 9
ix......Page 10
x......Page 11
xi......Page 12
xii......Page 13
001......Page 14
002......Page 15
003......Page 16
004......Page 17
005......Page 18
006......Page 19
007......Page 20
008......Page 21
009......Page 22
010......Page 23
011......Page 24
012......Page 25
013......Page 26
014......Page 27
015......Page 28
016......Page 29
017......Page 30
018......Page 31
019......Page 32
020......Page 33
021......Page 34
022......Page 35
023......Page 36
024......Page 37
025......Page 38
026......Page 39
027......Page 40
028......Page 41
029......Page 42
030......Page 43
031......Page 44
032......Page 45
033......Page 46
034......Page 47
035......Page 48
036......Page 49
037......Page 50
038......Page 51
039......Page 52
040......Page 53
041......Page 54
042......Page 55
043......Page 56
044......Page 57
045......Page 58
046......Page 59
047......Page 60
048......Page 61
049......Page 62
050......Page 63
051......Page 64
052......Page 65
053......Page 66
054......Page 67
055......Page 68
056......Page 69
057......Page 70
058......Page 71
059......Page 72
060......Page 73
061......Page 74
062......Page 75
063......Page 76
064......Page 77
065......Page 78
066......Page 79
067......Page 80
068......Page 81
069......Page 82
070......Page 83
071......Page 84
072......Page 85
073......Page 86
074......Page 87
075......Page 88
076......Page 89
077......Page 90
078......Page 91
079......Page 92
080......Page 93
081......Page 94
082......Page 95
083......Page 96
084......Page 97
085......Page 98
086......Page 99
087......Page 100
088......Page 101
089......Page 102
090......Page 103
091......Page 104
092......Page 105
093......Page 106
094......Page 107
095......Page 108
096......Page 109
097......Page 110
098......Page 111
099......Page 112
100......Page 113
101......Page 114
102......Page 115
103......Page 116
104......Page 117
105......Page 118
106......Page 119
107......Page 120
108......Page 121
109......Page 122
110......Page 123
111......Page 124
112......Page 125
113......Page 126
114......Page 127
115......Page 128
116......Page 129
117......Page 130
118......Page 131
119......Page 132
120......Page 133
121......Page 134
122......Page 135
123......Page 136
124......Page 137
125......Page 138
126......Page 139
127......Page 140
128......Page 141
129......Page 142
130......Page 143
131......Page 144
132......Page 145
133......Page 146
134......Page 147
135......Page 148
136......Page 149
137......Page 150
138......Page 151
139......Page 152
140......Page 153
141......Page 154
142......Page 155
143......Page 156
144......Page 157
145......Page 158
146......Page 159
147......Page 160
148......Page 161
149......Page 162
150......Page 163
151......Page 164
152......Page 165
153......Page 166
154......Page 167
155......Page 168
156......Page 169
157......Page 170
158......Page 171
159......Page 172
160......Page 173
161......Page 174
162......Page 175
163......Page 176
164......Page 177
165......Page 178
166......Page 179
167......Page 180
168......Page 181
169......Page 182
170......Page 183
171......Page 184
172......Page 185
173......Page 186
174......Page 187
175......Page 188
176......Page 189
177......Page 190
178......Page 191
179......Page 192
180......Page 193
181......Page 194
182......Page 195
183......Page 196
184......Page 197
185......Page 198
186......Page 199
187......Page 200
188......Page 201
189......Page 202
190......Page 203
191......Page 204
192......Page 205
193......Page 206
194......Page 207
195......Page 208
196......Page 209
197......Page 210
198......Page 211
199......Page 212
200......Page 213
201......Page 214
202......Page 215
203......Page 216
204......Page 217
205......Page 218
206......Page 219
207......Page 220
208......Page 221
209......Page 222
210......Page 223
211......Page 224
212......Page 225
213......Page 226
214......Page 227
215......Page 228
216......Page 229
217......Page 230
218......Page 231
219......Page 232
220......Page 233
221......Page 234
222......Page 235
223......Page 236
224......Page 237
225......Page 238
226......Page 239
227......Page 240
228......Page 241
229......Page 242
230......Page 243
231......Page 244
232......Page 245
233......Page 246
234......Page 247
235......Page 248
236......Page 249
237......Page 250
238......Page 251
239......Page 252
240......Page 253
241......Page 254
242......Page 255
243......Page 256
244......Page 257
245......Page 258
246......Page 259
247......Page 260
248......Page 261
249......Page 262
250......Page 263
251......Page 264
252......Page 265
253......Page 266
254......Page 267
255......Page 268
256......Page 269
257......Page 270
258......Page 271
259......Page 272
260......Page 273
261......Page 274
262......Page 275
263......Page 276
264......Page 277
265......Page 278
266......Page 279
267......Page 280
268......Page 281
269......Page 282
270......Page 283
271......Page 284
272......Page 285
273......Page 286
274......Page 287
275......Page 288
276......Page 289
277......Page 290
278......Page 291
279......Page 292
280......Page 293
281......Page 294
282......Page 295
283......Page 296
284......Page 297
285......Page 298
286......Page 299
287......Page 300
288......Page 301
289......Page 302
290......Page 303
291......Page 304
292......Page 305
293......Page 306
294......Page 307
295......Page 308
296......Page 309
297......Page 310
298......Page 311
299......Page 312
300......Page 313
301......Page 314
302......Page 315
303......Page 316
304......Page 317
305......Page 318
306......Page 319
307......Page 320
308......Page 321
309......Page 322
310......Page 323
311......Page 324
312......Page 325
313......Page 326
314......Page 327
315......Page 328
316......Page 329
317......Page 330
318......Page 331
319......Page 332
320......Page 333
321......Page 334
322......Page 335
323......Page 336
324......Page 337
325......Page 338
326......Page 339
327......Page 340
328......Page 341
329......Page 342
330......Page 343
331......Page 344
332......Page 345
333......Page 346
334......Page 347
335......Page 348
336......Page 349
337......Page 350
338......Page 351
339......Page 352
340......Page 353
341......Page 354
342......Page 355
343......Page 356
344......Page 357
345......Page 358
346......Page 359
347......Page 360
348......Page 361
349......Page 362
350......Page 363
351......Page 364
352......Page 365
353......Page 366
354......Page 367
355......Page 368
356......Page 369
357......Page 370
358......Page 371
359......Page 372
360......Page 373
361......Page 374
362......Page 375
363......Page 376
364......Page 377
365......Page 378
366......Page 379
367......Page 380
368......Page 381
369......Page 382
370......Page 383
371......Page 384
372......Page 385
373......Page 386
374......Page 387
375......Page 388
376......Page 389
377......Page 390
378......Page 391
379......Page 392
380......Page 393
381......Page 394
382......Page 395
383......Page 396
384......Page 397
385......Page 398
386......Page 399
387......Page 400
388......Page 401
389......Page 402
390......Page 403
391......Page 404
392......Page 405
393......Page 406
394......Page 407
395......Page 408
396......Page 409
397......Page 410
398......Page 411
399......Page 412
400......Page 413
401......Page 414
402......Page 415
403......Page 416
404......Page 417
405......Page 418
406......Page 419
407......Page 420
408......Page 421
409......Page 422
410......Page 423
411......Page 424
412......Page 425
413......Page 426
414......Page 427
415......Page 428
416......Page 429
417......Page 430
418......Page 431
419......Page 432
420......Page 433
421......Page 434
422......Page 435
423......Page 436
424......Page 437
425......Page 438
426......Page 439
427......Page 440
428......Page 441
429......Page 442
430......Page 443
431......Page 444
432......Page 445
433......Page 446
434......Page 447
435......Page 448
436......Page 449
437......Page 450
438......Page 451
439......Page 452
440......Page 453
441......Page 454
442......Page 455
443......Page 456
444......Page 457
445......Page 458
446......Page 459
447......Page 460
448......Page 461
449......Page 462
450......Page 463
451......Page 464
452......Page 465
453......Page 466
454......Page 467
455......Page 468
456......Page 469
457......Page 470
458......Page 471
459......Page 472
460......Page 473
461......Page 474
462......Page 475
463......Page 476
464......Page 477
465......Page 478
466......Page 479
467......Page 480
468......Page 481
469......Page 482
470......Page 483
471......Page 484
472......Page 485
473......Page 486
474......Page 487
475......Page 488
476......Page 489
477......Page 490
478......Page 491
479......Page 492
480......Page 493
481......Page 494
482......Page 495
483......Page 496
484......Page 497
485......Page 498
486......Page 499
487......Page 500
488......Page 501
489......Page 502
490......Page 503
491......Page 504
492......Page 505
493......Page 506
494......Page 507
495......Page 508
496......Page 509
497......Page 510
498......Page 511
499......Page 512
500......Page 513
501......Page 514
502......Page 515
503......Page 516
504......Page 517
505......Page 518
506......Page 519
507......Page 520
508......Page 521
509......Page 522
510......Page 523
511......Page 524
512......Page 525
513......Page 526
514......Page 527
515......Page 528
516......Page 529
517......Page 530
518......Page 531
519......Page 532
520......Page 533
521......Page 534
522......Page 535
523......Page 536
524......Page 537
525......Page 538
526......Page 539
527......Page 540
528......Page 541
529......Page 542
530......Page 543
531......Page 544
532......Page 545
533......Page 546
534......Page 547
535......Page 548
536......Page 549
537......Page 550
538......Page 551
539......Page 552
540......Page 553
541......Page 554
542......Page 555
543......Page 556
544......Page 557
545......Page 558
546......Page 559
547......Page 560
548......Page 561
549......Page 562
550......Page 563
551......Page 564
552......Page 565
553......Page 566
554......Page 567
555......Page 568
556......Page 569
557......Page 570
558......Page 571
559......Page 572
560......Page 573
561......Page 574
562......Page 575
563......Page 576
564......Page 577
565......Page 578
566......Page 579
567......Page 580
568......Page 581
569......Page 582
570......Page 583
571......Page 584
572......Page 585
573......Page 586
574......Page 587
575......Page 588
576......Page 589
577......Page 590
578......Page 591
579......Page 592
580......Page 593
581......Page 594
582......Page 595
583......Page 596
584......Page 597
585......Page 598
586......Page 599
587......Page 600
588......Page 601
589......Page 602
590......Page 603
591......Page 604
592......Page 605
593......Page 606
594......Page 607
595......Page 608
596......Page 609
597......Page 610
598......Page 611
599......Page 612
600......Page 613
601......Page 614
602......Page 615
603......Page 616
604......Page 617
605......Page 618
606......Page 619
607......Page 620
608......Page 621
609......Page 622
610......Page 623
611......Page 624
612......Page 625
613......Page 626
614......Page 627
615......Page 628
616......Page 629
617......Page 630
618......Page 631
619......Page 632
620......Page 633
621......Page 634
622......Page 635
623......Page 636
624......Page 637
625......Page 638
626......Page 639
627......Page 640
628......Page 641
629......Page 642
630......Page 643
631......Page 644
632......Page 645
633......Page 646
634......Page 647
635......Page 648
636......Page 649
637......Page 650
638......Page 651
639......Page 652
640......Page 653
641......Page 654
642......Page 655
643......Page 656
644......Page 657
645......Page 658
646......Page 659
647......Page 660
648......Page 661
649......Page 662
650......Page 663
651......Page 664
652......Page 665
653......Page 666
654......Page 667
655......Page 668
656......Page 669
657......Page 670
658......Page 671
659......Page 672
660......Page 673
661......Page 674
662......Page 675
663......Page 676
664......Page 677
665......Page 678
666......Page 679
667......Page 680
668......Page 681
669......Page 682
670......Page 683
671......Page 684
672......Page 685
673......Page 686
674......Page 687
675......Page 688
676......Page 689
677......Page 690
678......Page 691
679......Page 692
680......Page 693
681......Page 694
682......Page 695
683......Page 696
684......Page 697
685......Page 698
686......Page 699
687......Page 700
688......Page 701
689......Page 702
690......Page 703
691......Page 704
692......Page 705
693......Page 706
694......Page 707
695......Page 708
696......Page 709
697......Page 710
698......Page 711
699......Page 712
700......Page 713
701......Page 714
702......Page 715
703......Page 716
704......Page 717
705......Page 718
706......Page 719
707......Page 720
708......Page 721
709......Page 722
710......Page 723
711......Page 724
712......Page 725
713......Page 726
714......Page 727
715......Page 728
716......Page 729
717......Page 730
718......Page 731
719......Page 732
720......Page 733
721......Page 734
722......Page 735
723......Page 736
724......Page 737
725......Page 738
726......Page 739
727......Page 740
728......Page 741
729......Page 742
730......Page 743
731......Page 744
732......Page 745
733......Page 746
734......Page 747
735......Page 748
736......Page 749
737......Page 750
738......Page 751
739......Page 752
740......Page 753
741......Page 754
742......Page 755
743......Page 756
744......Page 757
745......Page 758
746......Page 759
747......Page 760
748......Page 761
749......Page 762
750......Page 763
751......Page 764
752......Page 765
753......Page 766
754......Page 767
755......Page 768
756......Page 769
757......Page 770
758......Page 771
759......Page 772
760......Page 773
761......Page 774
762......Page 775
763......Page 776
764......Page 777
765......Page 778
766......Page 779
767......Page 780
768......Page 781
769......Page 782
770......Page 783
771......Page 784
772......Page 785
773......Page 786
774......Page 787
775......Page 788
776......Page 789
777......Page 790
778......Page 791
779......Page 792
780......Page 793
781......Page 794
782......Page 795
783......Page 796
784......Page 797
785......Page 798
786......Page 799
787......Page 800
788......Page 801
789......Page 802
790......Page 803
791......Page 804
792......Page 805
793......Page 806
794......Page 807
795......Page 808
796......Page 809
797......Page 810
798......Page 811
799......Page 812
800......Page 813
801......Page 814
802......Page 815
803......Page 816
804......Page 817
805......Page 818
806......Page 819
807......Page 820
808......Page 821
809......Page 822
810......Page 823
811......Page 824
812......Page 825
813......Page 826
814......Page 827
815......Page 828
816......Page 829
817......Page 830
818......Page 831
819......Page 832
820......Page 833
821......Page 834
822......Page 835
823......Page 836
824......Page 837
825......Page 838
826......Page 839
827......Page 840
828......Page 841
829......Page 842
830......Page 843
831......Page 844
832......Page 845
back......Page 846
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Etanercept - Therapeutische Anwendung in Klinik und Praxis

دانلود کتاب Men's Health - Total Body Workbook

دانلود کتاب Pocket Atlas of Sectional Anatomy, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging: Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis

دانلود کتاب Killer Cell Dynamics: Mathematical and Computational Approaches to Immunology (Interdisciplinary Applied Mathematics)

دانلود کتاب Parkinson's Disease

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Prolog Programming in Depth

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

دانلود کتاب Fundamental Number Theory with Applications

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Woodworkers' Essential Facts, Formulas & Short-Cuts: Figure It Out, with Or Without Math

دانلود کتاب Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Restoring Antiques

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Mother Teresa: A Biography (Greenwood Biographies)

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب Augustine (Blackwell Great Minds)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Self-Therapy: A Step-By-Step Guide to Creating Wholeness and Healing Your Inner Child Using IFS, A New, Cutting-Edge Psychotherapy

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980s

دانلود کتاب Roman Warfare

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب The A-1 Skyraider in Vietnam: The Spad’s Last War

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Genetic Transformation

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب Discovery and Explanation in Biology and Medicine (Science and Its Conceptual Foundations series)

دانلود کتاب Bitwy i Kampanie 09-Duchy Dzungli-Walki na Nowej Gwinei 1942-45

دانلود کتاب God's Healing Leaves

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب Managerial Accounting 2010 Edition

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

دانلود کتاب Enterprise Risk Management Best Practices: From Assessment to Ongoing Compliance (Wiley Corporate F&A)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

دانلود کتاب Warhammer Army Book - (Games Workshop) - High Elves

دانلود کتاب Precedents in Architecture

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law (Law in Context)

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب Darkwerks: The Art of Brom

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)