دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برخی مسائل در معادلات و برنامه های کاربردی غير خطی هيپربوليک (سری در رياضيات کاربردی معاصر)

عنوان انگلیسی :

Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

زبان : English

موضوع : Mathematics->Differential Equations

نویسندگان : Ta-Tsien Li Yue-Jun Peng Bo-Peng Rao

ناشر : World Scientific Publishing Company

ISBN (شابک) : 9814322881, 9789814322881

تعداد صفحات : 464\464

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
این حجم از دو بخش تشکیل شده است: تجزیه و تحلیل ریاضی و عددی برای مدل های کاملا غیر خطی پلاسما و کنترل دقیق و قابل مشاهده برای سیستم ها و برنامه های چندگانه ای Quasilinear. این پیشرفت های اخیر و نتایج به دست آمده در حوزه های مربوط به هر دو موضوع را بدون اهمیت زیادی به جزئیات مدارک ارائه می کند، بلکه به مشکلات مواجه شده، مشکلات و راه های ممکن برای بهره برداری می پردازد. این امر برای ترویج مطالعه بیشتر در مورد برخی از مشکلات مهم در آینده بسیار مفید خواهد بود.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

This volume is composed of two parts: Mathematical and Numerical Analysis for Strongly Nonlinear Plasma Models and Exact Controllability and Observability for Quasilinear Hyperbolic Systems and Applications. It presents recent progress and results obtained in the domains related to both subjects without attaching much importance to the details of proofs but rather to difficulties encountered, to open problems and possible ways to be exploited. It will be very useful for promoting further study on some important problems in the future.

فهرست :Table of contents :
Contents......Page 8
Preface......Page 6
Part I Mathematical and Numerical Analyses of Strongly Nonlinear Plasma Models......Page 12
Kim Dang Phung Waves......Page 0
1 Introduction......Page 14
2.1 The constant coefficients case: derivation of the TBC......Page 17
2.2 Extensions and interpretations in the context of pseudodifferential operator calculus: introduction to the derivation of ABCs......Page 20
3.1 Two possible strategies......Page 23
3.2 Practical computation of the asymptotic expansion of the DtN operator......Page 24
3.3 Choosing the ABC in the context of strategy 1......Page 27
3.4 Choosing the ABC in the context of strategy 2......Page 29
4 Semi-discretization schemes and their properties......Page 30
4.1 Discrete convolutions-based discretizations for ABC......Page 31
4.2 Auxiliary functions-based discretizations for ABC......Page 33
5 Extensions to nonlinear problems......Page 35
6.1 Linear Schrodinger equation with variable potential......Page 38
6.2 Nonlinear Schroinger equation......Page 39
7 Conclusion......Page 43
References......Page 44
Abstract......Page 46
2.1 Generalities......Page 47
2.2 From GEO to LEO......Page 51
3 A simple ID model......Page 54
4 Analysis of the one-dimensional problem......Page 58
5 Numerical simulation of the one-dimensional problem......Page 60
6 Conclusions......Page 63
References......Page 64
1 Introduction......Page 67
2 Ergodic theory and average over a flow......Page 70
3 Well-posedness of the limit model......Page 78
4 Convergence towards the limit model......Page 87
5 The limit model in terms of prime integrals......Page 90
5.1 Examples......Page 93
References......Page 95
Abstract......Page 97
1.2 Some known results on Euler-Poisson system......Page 98
1.3 Zero-electron-mass limit for given ion density......Page 99
1.4 Formal asymptotic analysis......Page 101
2.1 Main results......Page 102
2.2 Ideas......Page 103
3.1 Main results......Page 105
3.2 Ideas......Page 106
References......Page 108
1 Introduction......Page 111
2 Particles in turbulent flows......Page 113
2.1 Modeling of turbulent flow......Page 114
2.2 Dimension analysis and asymptotic regimes......Page 117
2.2.2 Fine-particles regime......Page 119
2.3.1 Analysis of the regime (2.25)......Page 121
2.3.2 Analysis of the regime (2.26)......Page 124
2.4 Derivation of the effective equations in the highinertia particles regimes......Page 126
3 Numerical schemes for coupled fluid/particles models......Page 127
3.1 Asymptotic preserving numerical methods......Page 130
References......Page 139
Abstract......Page 142
1 Introduction and main results......Page 143
2 Preliminaries......Page 150
3 Local-in-time existence......Page 152
3.1 Construction of new problems......Page 154
3.2 Iteration scheme and local existence......Page 156
4.1 Reformulation of original problems......Page 165
4.2 The a-priori estimates......Page 166
References......Page 168
Abstract......Page 172
o Introduction......Page 173
1 Description of the Bloch decompositionbased algorithm......Page 175
1.1 Recapitulation of Bloch's decomposition method......Page 176
1.2 The Bloch decomposition(BD)-based split-step algorithm......Page 178
1.3 The classical time splitting pseudo spectral (TS) method......Page 181
1.4 Application to lattice BEe in 3D......Page 182
2.1 Numerical tests for 1D problems ( = 0)......Page 183
2.2 Numerical tests for ID NLS......Page 186
2.3 Numerical examples for lattice BEe in 3D......Page 187
3 Random coefficients: stability tests and Anderson localization......Page 190
3.1 Stability of our BD algorithm......Page 192
3.2 Numerical evidence for the Anderson's localization......Page 193
4 Conclusions......Page 195
References......Page 197
1 Introduction......Page 200
2 Asymptotic limits......Page 203
2.1.1 Construction of the asymptotic expansion......Page 204
2.1.2 Justification of the asymptotic expansion......Page 206
2.2.1 Construction of the asymptotic expansion......Page 208
2.2.2 Justification of the asymptotic expansion......Page 212
3 Numerical simulations......Page 213
3.1 Mesh and notations......Page 214
3.2 Classical finite volume scheme (VF4-scheme)......Page 215
3.3 Numerical results......Page 217
References......Page 220
1 Introduction......Page 224
2 Preliminaries......Page 225
3 Linear problems......Page 228
4 Nonlinear problems......Page 231
References......Page 235
1 Introduction......Page 236
2 Main result......Page 240
3.1 Preliminary estimates on electric field......Page 243
3.2 The proof of Theorem 2.2......Page 244
3.3 The proof of Theorem 2.5......Page 259
References......Page 266
1 Introduction......Page 269
2 Preliminaries......Page 274
3 Construction of approximation solutions......Page 276
4 Proof of the main result......Page 279
References......Page 288
Part II Exact Controllability and Observability for Quasilinear Hyperbolic Systems and Applications......Page 292
Abstract......Page 294
1 Introduction......Page 295
2 A constructive proof of Theorem 1.3......Page 298
2.1 High frequency components......Page 299
2.2 Haraux's constructive argument......Page 300
3.1 Time discrete approximations of (1.1)-(1.2)......Page 303
4.1 The continuous case......Page 308
4.2 Space semi-discrete approximation schemes......Page 311
4.3 Fully discrete approximation schemes......Page 317
5 Further comments......Page 318
References......Page 319
1 Introduction and main results......Page 321
2 Some preliminaries......Page 324
3 Interpolation inequality for an elliptic equation with an inhomogeneous boundary condition......Page 326
4 Proof of Theorem 1.2......Page 338
5 Proof of Theorem 1.1......Page 340
References......Page 341
1.1 Basic question and previous results......Page 343
1.2 The result......Page 347
2 Characteristics of DiPerna's system......Page 348
3 Proof of Proposition 1.7......Page 350
4 Proof of Proposition 1.8......Page 352
References......Page 353
1 Introduction......Page 355
2.1 Observability......Page 356
2.2 Controllability......Page 359
2.3 Linear stabilization by natural feedbacks......Page 360
2.4 Nonlinear stabilization by natural feedbacks......Page 365
3 A Petrovsky system......Page 370
4 Observability by using Fourier series......Page 375
5 A general method of stabilization......Page 377
References......Page 382
1 Introduction and known results......Page 385
1.1.2 One-sided exact boundary controllability [6]......Page 387
1.2.2 One-sided exact boundary observability [7]......Page 388
2 Remarks and open problems......Page 389
References......Page 394
1 The wave equation and observation......Page 397
2.1 The polynomial decay rate......Page 399
2.2 The approximate controllability......Page 402
2.2.1 Proof......Page 403
2.2.2 Numerical experiments......Page 405
3 Conclusion......Page 407
4.1 Monotonicity formula......Page 408
4.1.1 Proof of Lemma B......Page 409
4.1.2 Proof of Lemma A......Page 410
4.1.3 Proof of Lemma C......Page 412
4.2 Quantitative unique continuation property for the Laplacian......Page 415
4.3 Quantitative unique continuation property for the elliptic operator......Page 416
4.4 Application to the wave equation......Page 417
References......Page 422
1 Introduction......Page 424
2.1 Abstract setting......Page 426
2.3 Linearization......Page 427
3 Global controllability......Page 432
4.1 Compressible fluids......Page 433
References......Page 434
1 Introduction......Page 437
2 Main results......Page 439
3 Proof of Theorem 2.2......Page 442
References......Page 446
1 Introduction......Page 448
2 Starting point: the case of ODEs......Page 450
3 Known perturbation result of exact controllability......Page 451
5 Local exact controllability for multidimensional quasilinear hyperbolic equations......Page 453
6 Local null controllability for quasilinear parabolic equations......Page 457
7 Open problems......Page 458
References......Page 461
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Basic clinical neuroscience

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

دانلود کتاب Learn IPhone 5 and IPad 2 Cocos2D Game Development

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Handbook of the History of Logic. Volume 05: Logic from Russell to Church

دانلود کتاب Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics (Wiley Series in Probability and Statistics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Nanolubricants (Tribology in Practice Series)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب Can God Be Free?

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Effective Language Learning: Positive Strategies for Advanced Level Language Learning

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

دانلود کتاب R.E.8

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب God's Healing Leaves

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب F-16I Sufa in IAF Service

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

دانلود کتاب Business Communication for Success

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Architectural Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Effective Teaching with Internet Technologies: Pedagogy and Practice

دانلود کتاب Modern naval combat

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Encyclopedia of War Crimes And Genocide (Facts on File Library of World History)

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب European Security Culture

دانلود کتاب Exporting American Architecture 1870-2000

دانلود کتاب Time: Histories and Ethnologies (The Comparative Studies in Society and History Book Series)

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)