دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدارهای مجتمع آنالوگ - مدیریت قدرت سیگنال تهویه و ASSP

عنوان انگلیسی :

Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

زبان : English

موضوع : Business->Management

نویسندگان : ON Semicoductor

ناشر : ON Semicoductor

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 3401\3401

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP КНИГИ ;АППАРАТУРА Название: Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP Автор: ON Semicoductor Издательство: ON Semicoductor Год: 2002 Страниц: 3401 Формат: PDFРазмер: 31 Mб Язык: английскийСправочник от ON Semicoductor по аналоговым микросхемам управления питанием,преобразователям сигналов и для стандартных специальных приложений (ASSP). turbobit.netgetthebit.com.com 0

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Table of Contents......Page 4
Numeric Data Sheet Listing......Page 6
CH1 - FAMILY TREE & Selector Guide......Page 14
TOP LEVEL TREE......Page 15
Operational Amplifiers......Page 16
Comparators......Page 23
Analog Switches & Multiplexers......Page 25
Battery Management......Page 26
DC– DC Switching......Page 27
AC– DC Switching......Page 36
Voltage References......Page 45
Linear Voltage Regulators......Page 47
Application Specific Low Dropout Voltage Regulators......Page 60
Supervisory ICs......Page 65
Drivers......Page 68
Smart Drivers......Page 70
Dedicated Power Management Controllers......Page 72
Interfaces......Page 74
Special Functions......Page 76
Application Specific Standard Product......Page 77
Industrial / Appliance / Motor Control......Page 78
Automotive......Page 79
Networking / Computing......Page 83
Wireless & Portable......Page 84
Smart Cards......Page 85
CH2 - DATA SHEETS......Page 86
LM285/LM385......Page 87
NCP100......Page 92
TLV431A......Page 101
TL431, A, B......Page 112
CS1009......Page 124
MC1403, B......Page 129
MC78L00A Series......Page 133
MC78M00/MC78M00A Series......Page 143
LM340, A Series......Page 153
MC78T00 Series......Page 171
LM323,A......Page 180
MC79L00, A Series......Page 186
MC79M00 Series......Page 191
MC7900 Series......Page 195
LM317L......Page 207
LM317M......Page 215
LM317......Page 225
LM350......Page 234
LM337......Page 242
MC78LC00 Series......Page 249
MC33761......Page 255
NCP4561......Page 268
NCP502......Page 280
NCP512......Page 289
NCP552......Page 296
NCP553......Page 305
NCP562......Page 314
NCP563......Page 322
LM2931 Series......Page 330
LP2950, LP2951......Page 343
CS8221......Page 357
CS9201......Page 362
CS9202......Page 367
L4949......Page 372
CS8311......Page 379
CS8101......Page 386
CS8151......Page 395
MC78FC00......Page 404
CS8321......Page 408
MC33263......Page 413
MC78PC00......Page 425
NCP551......Page 440
NCP561......Page 450
NCP500......Page 460
NCP511......Page 477
NCP5426......Page 488
CS8182......Page 496
MC33565......Page 501
MC33275......Page 512
MC33375......Page 521
CS8120......Page 531
CS5231–3......Page 541
CS5233–3......Page 553
CS8140, CS8141......Page 562
MC78BC00......Page 576
CS403......Page 582
CS8122......Page 588
CS8126......Page 596
CS8129......Page 605
MC34268......Page 613
NCP1117......Page 616
MC33269......Page 628
CS5201–3......Page 636
CS5201–1......Page 642
CS52015–3......Page 649
CS52015–1......Page 655
CS5203–3......Page 662
CS5203A-1, CS5203A-2, CS5203A-3, CS5203A-5......Page 668
CS5253B–8......Page 676
CS5203–1......Page 684
CS5253–1......Page 692
CS5204–2......Page 702
CS5204-1, CS5204-3, CS5204-5......Page 708
CS5205–2......Page 716
CS5205-1, CS5205-3, CS5205-5......Page 722
CS5205A–1......Page 730
CS5206-1, CS5206-3, CS5206-5......Page 736
CS5207–2......Page 744
CS5207–3......Page 749
CS5207–1......Page 754
CS5207A–1......Page 760
CS5257A–1......Page 767
CS5208–1......Page 777
CS5258–1......Page 784
NCP2860......Page 793
MC33765......Page 801
MC33762......Page 814
MC33566......Page 828
MC33567......Page 833
MC34160, MC33160......Page 842
CS8271......Page 850
CS8183......Page 856
CS8363......Page 861
CS8361......Page 867
CS8147......Page 873
CS8156......Page 881
CS8161......Page 890
CS8281......Page 899
CS8371......Page 905
CS8391......Page 914
CS8481......Page 920
NCV8501 Series......Page 926
NCV8502 Series......Page 936
NCV8508 Series......Page 946
CS5101......Page 956
NCP4300A......Page 964
MC44608......Page 970
NCP1200......Page 984
NCP1203......Page 997
MC33364......Page 1007
MC33363......Page 1021
MC33363A......Page 1032
MC33363B......Page 1044
MC33365......Page 1054
MC33362......Page 1064
NCP1000, NCP1001, NCP1002......Page 1076
NCP1050, NCP1051, NCP1052, NCP1053, NCP1054, NCP1055......Page 1090
MC33368......Page 1112
MC34262, MC33262......Page 1127
MC33260......Page 1142
MC33349......Page 1161
NCP800......Page 1172
MC33351A......Page 1181
MC33340, MC33342......Page 1194
MC33341......Page 1205
NCP1500......Page 1222
CS5361......Page 1232
NCP1800......Page 1247
NCP345......Page 1258
CS51411, CS51412, CS51413, CS51414......Page 1265
LM2574......Page 1279
LM2575......Page 1303
LM2576......Page 1327
CS2001......Page 1351
CS5111......Page 1357
CS5112......Page 1370
CS5171, CS5172, CS5173, CS5174......Page 1383
MC33463......Page 1404
MC33466......Page 1415
NCP1400A......Page 1428
NCP1402......Page 1442
NCP1410......Page 1459
NCP1411......Page 1471
NCP1450A......Page 1483
MC34063A, MC33063A......Page 1505
MC34163, MC33163......Page 1516
MC34166, MC33166......Page 1530
MC34167, MC33167......Page 1547
CS51031......Page 1564
CS51033......Page 1573
CS5211......Page 1582
NCP1570......Page 1596
NCP1571......Page 1609
NCP5162......Page 1623
CS5421......Page 1637
CS5422......Page 1650
MC34060A, MC33060A......Page 1666
MC34023, MC33023......Page 1680
CS51220......Page 1696
NCP1560......Page 1711
TL494......Page 1719
TL594......Page 1729
SG3525A......Page 1739
CS3524A......Page 1745
CS51221......Page 1751
CS51227......Page 1763
MC34025, MC33025......Page 1770
UC3842A, UC3843A, UC2842A, UC2843A......Page 1787
UC3842B, UC3843B, UC2842B, UC2843B, NCV3843BV......Page 1803
UC3844B, UC3845B, UC2844B, UC2845B......Page 1820
CS2841B......Page 1837
CS5124, CS5126......Page 1845
MC44603A......Page 1856
MC44604......Page 1876
MC44605......Page 1897
CS51021A, CS51022A, CS51023A, CS51024A......Page 1916
CS5106......Page 1925
MC34067, MC33067......Page 1939
MAX1720......Page 1952
MAX828, MAX829......Page 1974
CS5150H......Page 1992
CS5151H......Page 2009
CS5155H......Page 2024
CS5156H......Page 2041
CS5161, CS5161H......Page 2056
CS5165H......Page 2073
CS5166H......Page 2094
CS51312......Page 2120
CS5157H......Page 2141
CS5158......Page 2157
CS5159......Page 2172
CS5160......Page 2188
CS51311......Page 2205
MC33470......Page 2225
CS51313......Page 2239
CS5301......Page 2260
CS5302......Page 2278
CS5303......Page 2294
CS5305......Page 2312
CS5307......Page 2343
CS5308......Page 2358
CS5322......Page 2387
NCP5322A......Page 2407
CS5323......Page 2436
CS5332......Page 2451
MC33501, MC33503......Page 2470
MC33502......Page 2483
MC33201, MC33202, MC33204......Page 2496
NCS2001......Page 2507
NCS7101......Page 2523
MC33171, MC33172, MC33174......Page 2538
MC33178, MC33179......Page 2547
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902......Page 2558
LM358, LM258, LM2904, LM2904A, LM2904V, NCV2904......Page 2568
MC3403, MC3303......Page 2579
LM301A, LM201A......Page 2585
TCA0372, TCA0372B......Page 2589
LM833......Page 2595
MC33077......Page 2601
MC33078, MC33079......Page 2613
MC33272A, MC33274A......Page 2623
MC34071,2,4,A, MC33071,2,4,A......Page 2633
LM211, LM311......Page 2651
NCS2200 Series......Page 2658
NCS2300 Series......Page 2668
LM393, LM293, LM2903, LM2903V, NCV2903......Page 2679
LM339, LM239, LM2901, LM2901V, NCV2901, MC3302......Page 2685
MC3423......Page 2691
NCP3712ASNT1......Page 2697
MC34161, MC33161......Page 2702
NCP300, NCP301......Page 2716
NCP304, NCP305......Page 2739
MC34064, MC33064......Page 2761
MC34164, MC33164......Page 2766
NCP803......Page 2773
MAX809 Series, MAX810 Series......Page 2779
NCP302, NCP303......Page 2787
MAX707, MAX708......Page 2812
MDC3105LT1......Page 2821
MDC3205......Page 2832
MC1413, MC1413B, NCV1413B......Page 2837
MC34271......Page 2841
MC33441......Page 2850
CS1087......Page 2858
CS1088......Page 2865
CS1089......Page 2872
CS8312......Page 2879
CS7054......Page 2883
CS4124......Page 2891
MC34152, MC33152, NCV33152......Page 2899
MC34151, MC33151......Page 2908
MC33153......Page 2916
CS1112......Page 2927
CS1107......Page 2937
CS1108......Page 2940
CS299......Page 2943
CS8240......Page 2947
NCV7601......Page 2952
CS2082......Page 2958
MC1489, MC1489A......Page 2967
MC1488......Page 2976
MC3488A......Page 2982
MC26LS30......Page 2986
MC75172B, MC75174B......Page 2998
MC1455, MC1455B......Page 3009
MC1496, MC1496B......Page 3017
MC33033......Page 3028
MC33035......Page 3051
MC33039......Page 3077
MC33030......Page 3082
MC3479......Page 3096
CS8441......Page 3104
CS4161......Page 3109
TDA1085C......Page 3115
CS4121......Page 3125
CS4122......Page 3135
CS8190......Page 3143
CS8191......Page 3153
CS4192......Page 3163
UAA2016......Page 3170
CS3341, CS3351, CS387......Page 3177
CS1124......Page 3184
NCP5351......Page 3190
CS3361......Page 3197
MC34280......Page 3203
MC33680......Page 3219
MC33560......Page 3232
NCN6000......Page 3255
NCN6010......Page 3290
NCN6011......Page 3305
MC33170......Page 3315
NCS5000......Page 3330
MDC5100......Page 3335
MDC5101......Page 3340
MDC5001T1......Page 3346
CH3 - CASE OUTLINES and PACKAGE DIMENSIONS......Page 3357
TO–220......Page 3358
TO–220......Page 3359
5 LEAD TO–220 (THE5)......Page 3360
5 LEAD TO–220 (TFVA5)......Page 3361
SOT–223 (TO–261)......Page 3362
SOT–23L......Page 3363
DPAK......Page 3364
3 LEAD D 2 PAK......Page 3365
SC–88 (SOT–363)......Page 3366
TSOP–5......Page 3367
8 LEAD PDIP......Page 3368
PDIP–16......Page 3369
40 LEAD PDIP......Page 3371
PDIP–20......Page 3372
SOIC–14......Page 3373
SOIC-20......Page 3374
28 LEAD SOIC WB......Page 3375
SOIC-16 WB......Page 3376
SO–32, WB......Page 3377
44 LEAD PLCC......Page 3378
7 LEAD TO–220 (THA7)......Page 3379
Micro8™......Page 3380
MICRO–10......Page 3381
TQFP–32......Page 3382
LQFP......Page 3383
D 2 PAK......Page 3384
7 LEAD D 2 PAK (DPS7)......Page 3385
TSSOP-20......Page 3386
TSSOP-14......Page 3387
TSSOP-8......Page 3388
SO–14......Page 3389
SOT–23......Page 3390
SOT–23......Page 3391
CH4 - PART NO INDEX......Page 3393
CS1009-CS8221......Page 3394
CS8240-MC33502......Page 3395
MC33503-NCS7101......Page 3396
NCV1413B-UC3845B......Page 3397
Sales Offices......Page 3399
Document Type Definitions......Page 3400
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب 5-Factor Fitness: The Diet and Fitness Secret of Hollywood's A-List

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

دانلود کتاب Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices. Volume 1: Metal and Semiconductor Nanowires

دانلود کتاب Restoring Antiques

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Advanced Technology for Design and Fabrication of Composite Materials and Structures: Applications to the Automotive, Marine, Aerospace and Construction Industry

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب Ecclesiastes (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Exodus Through the Centuries (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب The Great Escape: The 10 Secrets to Loving Your Life and Living Your Dreams

دانلود کتاب Psychologische Begutachtung im Strafverfahren: Indikationen, Methoden, Qualitätsstandards

دانلود کتاب The concept of being in Hegel and Heidegger (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie, und Padagogik ; Bd. 116)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts

دانلود کتاب Thompson Submachune Gun

دانلود کتاب Rumpler C.I

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

دانلود کتاب God's Healing Leaves

دانلود کتاب Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب

دانلود کتاب Accounting for Decision Making and Control, 7th Edition

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Precedents in Architecture

دانلود کتاب Modern naval combat

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب New Retail

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب Sentencing and criminal justice

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب Unsolved Crimes (Criminal Investigations)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب In His Own Write

دانلود کتاب The Art of Caricaturing

دانلود کتاب Angeli. Esseri di luce