دانلود کتاب Architectural Management

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت معماری

عنوان انگلیسی :

Architectural Management

زبان : English

موضوع : Business->Management

نویسندگان : M. Nicholson

ناشر : Taylor & Francis

ISBN (شابک) : 0419177809

تعداد صفحات : 401\401

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
مدیریت معماری ДОМ и СЕМЬЯ، НАУКА и УЧЕБА، ПРОФЕССИИ И РЕМЕСЛА نام: معماری مدیریتی نویسنده: M. Nicholson Издательство: Taylor & amp؛ Francis Год: 1990 صفحات: 400 ISBN: 0419177809 Формат: pdf اندازه: 3،6 مگابایت این کتاب اجازه می دهد تا حرفه ای ساخت و ساز بینش نسبت به موضوع سریع مدیریت معماری. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: طراحی و ساخت و ساز؛ محاسبات و معماری. دانلود. دانلود. 85

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Architectural Management ДОМ и СЕМЬЯ,НАУКА и УЧЕБА, ПРОФЕССИИ И РЕМЕСЛА Название: Architectural ManagementАвтор: M. Nicholson Издательство: Taylor & Francis Год: 1990 Страниц: 400 ISBN: 0419177809 Формат: pdf Размер: 3,6 МбThis book allows the construction professional to gain an insight into the fast moving subject of architectural management. Subjects covered include: organization of design and construction; Computing and the architect.Скачать.comuploading.com 85

فهرست :Table of contents :
Local Disk......Page 0
cover......Page 1
page_i......Page 2
cover......Page 3
page_ii......Page 4
page_iii......Page 5
page_iv......Page 6
page_v......Page 7
page_vi......Page 8
page_vii......Page 9
page_viii......Page 10
page_ix......Page 11
page_x......Page 12
page_1......Page 13
page_2......Page 14
page_3......Page 15
page_4......Page 16
page_5......Page 17
page_6......Page 18
page_7......Page 19
page_8......Page 20
page_9......Page 21
page_10......Page 22
page_11......Page 23
page_12......Page 24
page_13......Page 25
page_14......Page 26
page_15......Page 27
page_16......Page 28
page_17......Page 29
page_18......Page 30
page_19......Page 31
page_20......Page 32
page_21......Page 33
page_22......Page 35
page_23......Page 36
page_24......Page 37
page_25......Page 38
page_26......Page 39
page_27......Page 40
page_28......Page 41
page_29......Page 42
page_30......Page 43
page_31......Page 44
page_32......Page 45
page_33......Page 46
page_34......Page 47
page_35......Page 48
page_36......Page 49
page_37......Page 50
page_38......Page 51
page_39......Page 52
page_40......Page 53
page_41......Page 54
page_42......Page 55
page_43......Page 56
page_44......Page 57
page_45......Page 58
page_46......Page 59
page_47......Page 60
page_48......Page 61
page_49......Page 62
page_50......Page 63
page_51......Page 64
page_52......Page 65
page_53......Page 66
page_54......Page 67
page_55......Page 68
page_56......Page 69
page_57......Page 70
page_58......Page 71
page_59......Page 72
page_60......Page 73
page_61......Page 74
page_62......Page 75
page_63......Page 76
page_64......Page 77
page_65......Page 78
page_66......Page 79
page_67......Page 80
page_68......Page 81
page_69......Page 82
page_70......Page 83
page_71......Page 84
page_72......Page 85
page_73......Page 86
page_74......Page 87
page_75......Page 88
page_76......Page 89
page_77......Page 90
page_78......Page 91
page_79......Page 92
page_80......Page 93
page_81......Page 94
page_82......Page 95
page_83......Page 96
page_84......Page 97
page_85......Page 98
page_86......Page 99
page_87......Page 100
page_88......Page 101
page_89......Page 102
page_90......Page 103
page_91......Page 104
page_92......Page 105
page_93......Page 106
page_94......Page 107
page_95......Page 108
page_96......Page 109
page_97......Page 110
page_98......Page 111
page_99......Page 112
page_100......Page 113
page_101......Page 114
page_102......Page 115
page_103......Page 116
page_104......Page 117
page_105......Page 118
page_106......Page 119
page_107......Page 120
page_108......Page 121
page_109......Page 122
page_110......Page 123
page_111......Page 124
page_112......Page 125
page_113......Page 126
page_114......Page 127
page_115......Page 128
page_116......Page 129
page_117......Page 130
page_118......Page 131
page_119......Page 132
page_120......Page 133
page_121......Page 134
page_122......Page 135
page_123......Page 136
page_124......Page 137
page_125......Page 138
page_126......Page 139
page_127......Page 140
page_128......Page 141
page_129......Page 142
page_130......Page 143
page_131......Page 144
page_132......Page 145
page_133......Page 146
page_134......Page 147
page_135......Page 148
page_136......Page 149
page_137......Page 150
page_138......Page 151
page_139......Page 152
page_140......Page 153
page_141......Page 154
page_142......Page 155
page_143......Page 156
page_144......Page 157
page_145......Page 158
page_146......Page 159
page_147......Page 160
page_148......Page 161
page_149......Page 162
page_150......Page 163
page_151......Page 164
page_152......Page 165
page_153......Page 166
page_154......Page 167
page_155......Page 168
page_156......Page 169
page_157......Page 170
page_158......Page 171
page_159......Page 172
page_160......Page 173
page_161......Page 174
page_162......Page 175
page_163......Page 176
page_164......Page 177
page_165......Page 178
page_166......Page 179
page_167......Page 180
page_168......Page 181
page_169......Page 182
page_170......Page 183
page_171......Page 184
page_172......Page 185
page_173......Page 186
page_174......Page 187
page_175......Page 188
page_176......Page 189
page_177......Page 190
page_178......Page 191
page_179......Page 192
page_180......Page 193
page_181......Page 194
page_182......Page 195
page_183......Page 196
page_184......Page 197
page_185......Page 198
page_186......Page 199
page_187......Page 200
page_188......Page 201
page_189......Page 202
page_190......Page 203
page_191......Page 204
page_192......Page 205
page_193......Page 206
page_194......Page 207
page_195......Page 208
page_196......Page 209
page_197......Page 210
page_198......Page 211
page_199......Page 212
page_200......Page 213
page_201......Page 214
page_202......Page 215
page_203......Page 216
page_204......Page 217
page_205......Page 218
page_206......Page 219
page_207......Page 220
page_208......Page 221
page_209......Page 222
page_210......Page 223
page_211......Page 224
page_212......Page 225
page_213......Page 226
page_214......Page 227
page_215......Page 228
page_216......Page 229
page_217......Page 230
page_218......Page 231
page_219......Page 232
page_220......Page 233
page_221......Page 234
page_222......Page 235
page_223......Page 236
page_224......Page 237
page_225......Page 238
page_226......Page 239
page_227......Page 240
page_228......Page 241
page_229......Page 242
page_230......Page 243
page_231......Page 244
page_232......Page 245
page_233......Page 246
page_234......Page 247
page_235......Page 248
page_236......Page 249
page_237......Page 250
page_238......Page 251
page_239......Page 252
page_240......Page 253
page_241......Page 254
page_242......Page 255
page_243......Page 256
page_244......Page 257
page_245......Page 258
page_246......Page 259
page_247......Page 260
page_248......Page 261
page_249......Page 262
page_250......Page 263
page_251......Page 264
page_252......Page 265
page_253......Page 266
page_254......Page 267
page_255......Page 268
page_256......Page 269
page_257......Page 270
page_258......Page 271
page_259......Page 272
page_260......Page 273
page_261......Page 274
page_262......Page 275
page_263......Page 276
page_264......Page 277
page_265......Page 278
page_266......Page 279
page_267......Page 280
page_268......Page 281
page_269......Page 282
page_270......Page 283
page_271......Page 284
page_272......Page 285
page_273......Page 286
page_274......Page 287
page_275......Page 288
page_276......Page 289
page_277......Page 290
page_278......Page 291
page_279......Page 292
page_280......Page 293
page_281......Page 294
page_282......Page 295
page_283......Page 296
page_284......Page 297
page_285......Page 298
page_286......Page 299
page_287......Page 300
page_288......Page 301
page_289......Page 302
page_290......Page 303
page_291......Page 304
page_292......Page 305
page_293......Page 306
page_294......Page 307
page_295......Page 308
page_296......Page 309
page_297......Page 310
page_298......Page 311
page_299......Page 312
page_300......Page 313
page_301......Page 314
page_302......Page 315
page_303......Page 316
page_304......Page 317
page_305......Page 318
page_306......Page 319
page_307......Page 320
page_308......Page 321
page_309......Page 322
page_310......Page 323
page_311......Page 324
page_312......Page 325
page_313......Page 326
page_314......Page 327
page_315......Page 328
page_316......Page 329
page_317......Page 330
page_318......Page 331
page_319......Page 332
page_320......Page 333
page_321......Page 334
page_322......Page 335
page_323......Page 336
page_324......Page 337
page_325......Page 338
page_326......Page 339
page_327......Page 340
page_328......Page 341
page_329......Page 342
page_330......Page 343
page_331......Page 344
page_332......Page 345
page_333......Page 346
page_334......Page 347
page_335......Page 348
page_336......Page 349
page_337......Page 350
page_338......Page 351
page_339......Page 352
page_340......Page 353
page_341......Page 354
page_342......Page 355
page_343......Page 356
page_344......Page 357
page_345......Page 358
page_346......Page 359
page_347......Page 360
page_348......Page 361
page_349......Page 362
page_350......Page 363
page_351......Page 364
page_352......Page 365
page_353......Page 366
page_354......Page 367
page_355......Page 368
page_356......Page 369
page_357......Page 370
page_358......Page 371
page_359......Page 372
page_360......Page 373
page_361......Page 374
page_362......Page 375
page_363......Page 376
page_364......Page 377
page_365......Page 378
page_366......Page 379
page_367......Page 380
page_368......Page 381
page_369......Page 382
page_370......Page 383
page_371......Page 384
page_372......Page 385
page_373......Page 386
page_374......Page 387
page_375......Page 388
page_376......Page 389
page_377......Page 390
page_378......Page 391
page_379......Page 392
page_380......Page 393
page_381......Page 394
page_382......Page 395
page_383......Page 396
page_384......Page 398
page_385......Page 399
page_386......Page 400
page_387......Page 401
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Pocket Atlas of Sectional Anatomy, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging: Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis

دانلود کتاب diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Point (Lippincott Williams & Wilkins))

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworks

دانلود کتاب Metasploit: The Penetration Tester's Guide

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications

دانلود کتاب Contemporary Business Mathematics for Colleges, 15th edition

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Graphene and Its Fascinating Attributes

دانلود کتاب Protein Folding Protocols

دانلود کتاب MIG Welding Guide (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب Restoring Antiques

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Buddhism

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoléon: Infanterie et Régiments étrangers

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

دانلود کتاب R.E.8

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

دانلود کتاب Human Body

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب Antropologia culturale

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب The Economist - 08 December 2001

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب The Cognitive Brain

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

دانلود کتاب Environmental liability and ecological damage in European law

دانلود کتاب The Essential Law Dictionary (Sphinx Dictionaries)

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

دانلود کتاب New Illustrated Treasury of Disney Songs

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests