دانلود کتاب New Testament Introduction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب معرفی عهدجدید

عنوان انگلیسی :

New Testament Introduction

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : Donald Guthrie

ناشر : Apollos

ISBN (شابک) : 0851117619, 0830814027, 0830814027

تعداد صفحات : 806\806

سال نشر : 1990     ویرایش : 4th Revised edition

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

فهرست :Table of contents :
NEWTESTAMENTINTRODUCTION......Page 1
I. GENERAL INTRODUCTION......Page 2
II. THEIR LITERARY FORM......Page 3
III. MOTIVES FOR THEIR PRODUCTION......Page 6
IV. THE PLACE OF THE GOSPELS IN THE NEW TESTAMENT......Page 8
V. THE BEST METHOD OF APPROACHING THE GOSPELS......Page 9
I. CHARACTERISTICS......Page 10
II. PURPOSE......Page 13
III. DESTINATION AND PLACE OF ORIGIN......Page 18
IV. STRUCTURE......Page 19
V. AUTHORSHIP......Page 22
VI. DATE......Page 29
VII. LANGUAGE......Page 31
I. CHARACTERISTICS......Page 34
II. PURPOSE......Page 37
III. DESTINATION......Page 41
IV. STRUCTURE......Page 44
V. AUTHORSHIP......Page 48
VI. DATE......Page 51
VII. THE ENDING OF THE GOSPEL......Page 55
IX. LANGUAGE......Page 58
X. LOCALITY......Page 59
XI. HISTORICITY......Page 61
CHAPTER FOUR LUKE’S GOSPEL......Page 63
I. CHARACTERISTICS......Page 64
II. PURPOSE......Page 66
III. THE READERS......Page 68
IV. STRUCTURE......Page 69
V. AUTHORSHIP OF THE GOSPEL (AND ACTS)......Page 72
VI. DATE......Page 81
VII. LANGUAGE......Page 85
I. THE NATURE OF THE PROBLEM......Page 88
II. A BRIEF HISTORICAL SURVEY OF SOLUTIONS......Page 90
III. THE WRITTEN SOURCES THEORY......Page 98
IV. THE MARCAN SOURCE......Page 99
a. Reasons for alleging its existence......Page 109
b. The contents of Q......Page 112
c. Problems of the Q source......Page 115
e. The value of the Q hypothesis......Page 119
g. The authorship of Q......Page 120
VI. MATERIAL PECULIAR TO MATTHEW......Page 121
VII. MATERIAL PECULIAR TO LUKE......Page 130
CHAPTER SIX FORM CRITICISM AND ITS......Page 143
I. REASONS FOR THE RISE OF FORM CRITICISM......Page 144
II. VARIOUS TYPES OF THEORY......Page 147
III. GENERAL CRITICISMS OF FORM CRITICISM......Page 159
IV. THE VALUE OF FORM CRITICISM......Page 163
V. THEORIES OF THEOLOGICAL COMPOSITION......Page 164
VI. HISTORICAL CRITICISM......Page 169
I. CHARACTERISTICS......Page 173
II. AUTHORSHIP......Page 175
III. PURPOSE......Page 198
IV. DATE......Page 209
V. RELATION TO THE SYNOPTIC GOSPELS......Page 214
VI. STRUCTURE......Page 224
VII. THEORIES OF DISLOCATION......Page 235
VIII. LANGUAGE AND STYLE......Page 240
IX. THE BACKGROUND OF THE GOSPEL......Page 242
X. HISTORICITY......Page 246
I. CHARACTERISTICS......Page 251
II. DATE......Page 253
III. PURPOSE......Page 261
IV. HISTORICITY......Page 266
V. SOURCES......Page 275
VI. THE TEXT......Page 285
VII. LANGUAGE......Page 287
I. THE CHURCH IN ROME......Page 289
II. OCCASION AND DATE......Page 292
III. PURPOSE......Page 293
IV. STRUCTURE AND INTEGRITY......Page 296
I. THE CHURCH IN CORINTH......Page 310
II. PAUL’S OPPONENTS AT CORINTH......Page 311
III. PAUL’S RELATIONSHIP WITH THE CORINTHIANS......Page 313
IV. METHOD OF COMPILATION......Page 325
V. THE DATES OF THE EPISTLES......Page 329
I. DESTINATION OF THE EPISTLE......Page 333
II. DATE......Page 338
III. OCCASION AND PURPOSE......Page 345
IV. THE SOURCE OF OPPOSITION IN THE GALATIAN CHURCHES......Page 346
V. AUTHENTICITY......Page 348
CHAPTER TWELVE THE CAPTIVITY EPISTLES......Page 350
I. AUTHENTICITY......Page 355
II. DESTINATION......Page 378
III. PURPOSE......Page 384
IV. DATE......Page 385
I. THE PHILIPPIAN CHURCH......Page 387
II. OCCASION......Page 388
IV. THE PLACE AND DATE OF DISPATCH......Page 390
V. UNITY OF THE EPISTLE......Page 397
VI. THE COMPILATION OF PHILIPPIANS 2:6–11......Page 401
1. ORIGIN OF THE CHURCH......Page 403
III. THE HERESY......Page 404
IV. PURPOSE......Page 409
V. AUTHENTICITY......Page 410
VI. PLACE AND DATE OF DISPATCH......Page 413
VII. THE LETTER FROM LAODICEA......Page 416
PAUL’S MISSION IN THESSALONICA......Page 418
I. PURPOSE......Page 419
II. DATE......Page 420
III. AUTHENTICITY......Page 421
I. AUTHENTICITY......Page 424
II. THE ORDER OF THE EPISTLES......Page 429
IV. DATE......Page 432
I. THE AUTHENTICITY OF THE EPISTLES......Page 434
II. PURPOSE OF THE EPISTLES......Page 465
III. DATES OF THE EPISTLES......Page 467
I. OCCASION......Page 472
IV. ONESIMUS......Page 475
I. AUTHORSHIP......Page 477
II. THE READERS......Page 488
III. PURPOSE......Page 492
IV. DESTINATION......Page 499
V. DATE......Page 503
VI. BACKGROUND......Page 506
VII. LITERARY FORM......Page 511
VIII. LITERARY AFFINITIES......Page 514
IX. ITS MODERN RELEVANCE......Page 515
I. AUTHORSHIP......Page 518
II. THE ADDRESSEES......Page 536
III. DATE......Page 538
IV. PURPOSE......Page 541
V. LITERARY FORM AND STYLE......Page 542
I. THE EPISTLE IN THE ANCIENT CHURCH......Page 545
II. AUTHORSHIP......Page 547
III. PURPOSE......Page 562
IV. DESTINATION......Page 564
V. DATE......Page 566
VI. UNITY......Page 567
VII. PLACE OF WRITING......Page 571
VIII. LITERARY AFFINITIES......Page 573
IX. SOURCES......Page 575
1. THE EPISTLE IN THE ANCIENT CHURCH......Page 579
II. AUTHORSHIP......Page 584
III. THE READERS......Page 606
IV. OCCASION AND DATE......Page 607
V. THE INTEGRITY OF THE EPISTLE......Page 609
VI. THE FALSE TEACHERS......Page 610
VII. RELATION TO 1 PETER......Page 613
VIII. OTHER LITERARY CONNECTIONS......Page 614
IX. THE MODERN MESSAGE......Page 615
THE FIRST EPISTLE......Page 617
I. AUTHORSHIP......Page 618
II. OCCASION AND BACKGROUND......Page 622
III. PURPOSE......Page 624
IV. FORM AND DESTINATION......Page 625
V. RELATION TO THE FOURTH GOSPEL......Page 628
VII. DATE......Page 633
I. AUTHORSHIP......Page 634
II. DESTINATION......Page 639
IV. DATE......Page 641
II. DESTINATION......Page 642
III. OCCASION AND PURPOSE......Page 643
IV. DATE......Page 645
I. CANONICITY......Page 647
II. AUTHORSHIP......Page 648
III. DATE......Page 651
IV. THE FALSE TEACHERS......Page 654
V. PURPOSE......Page 656
VII. USE OF APOCRYPHAL BOOKS......Page 657
VIII. RELATION TO 2 PETER......Page 659
IX. LITERARY CHARACTER......Page 665
X. THE VALUE OF THE EPISTLE......Page 666
I. THE BOOK IN THE ANCIENT CHURCH......Page 667
II. AUTHORSHIP......Page 670
III. DATE......Page 681
IV. PURPOSE......Page 692
V. DESTINATION......Page 693
VI. SOURCES......Page 694
VII. UNITY......Page 697
VIII. STRUCTURE......Page 698
IX. THE PERMANENT MESSAGE......Page 703
1. ANCIENT ATTESTATION TO THE PAULINE CORPUS OF LETTERS......Page 708
II. THE PROBLEM OF THE ORIGINAL COLLECTION......Page 710
I. THE MAIN CHRONOLOGICAL DATA......Page 719
II. SUBSIDIARY DATA......Page 722
I. THE PROBLEM......Page 727
II. JEWISH EXAMPLES......Page 728
III. CHRISTIAN NON-CANONICAL EXAMPLES......Page 730
IV. DISPUTED NEW TESTAMENT EXAMPLES......Page 731
V. IMITATION AND ITS DETECTION......Page 734
VI. MORE RECENT PSEUDEPIGRAPHICAL STUDIES......Page 735
I. GUIDING PRINCIPLES......Page 739
II. IMPORTANT FACTORS IN THE SEARCH FOR A SOLUTION......Page 745
III. A TENTATIVE THEORY OF ORIGINS......Page 748
GENERAL BIBLIOGRAPHY......Page 750
CLASSIFIED BIBLIOGRAPHY OFCOMMENTARIES......Page 799
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب The Korn Shell: Unix & Linux Programming Manual

دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

دانلود کتاب Актуальные проблемы теории информации

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

دانلود کتاب Wavelets and Filter Banks

دانلود کتاب Prealgebra , Fourth Edition (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Innovation and Nanotechnology: Converging Technologies and the End of Intellectual Property

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Ecclesiastes (Blackwell Bible Commentaries)

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Basic Statistics for the Behavioral Sciences, 6th Edition

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

دانلود کتاب R.E.8

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب Harvard Business Review - June 2009

دانلود کتاب The Economist - 20 January 2001

دانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Edition

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Learning SQL

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

دانلود کتاب Really learn. 100 phrasal verbs for business

دانلود کتاب Modern naval combat

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Environmental liability and ecological damage in European law

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب Romantic atheism

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy

دانلود کتاب The Democracy Deficit: Taming Globalization Through Law Reform

دانلود کتاب Darkwerks: The Art of Brom

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition