دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اختراع جنایی: تاریخچه جرم شناسی آلمانی، 1945-1880

عنوان انگلیسی :

Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

زبان : English

موضوع : Jurisprudence->Criminology, Forensic Science

نویسندگان : Richard F. Wetzell

ناشر : The University of North Carolina Press

ISBN (شابک) : 0807825352, 9780807825358

تعداد صفحات : 365\365

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 907 kB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
سال های اخیر شاهد بازتولید تحقیقات بیولوژیکی در مورد علل جرم و جنایت است، اما ریشه های این نوع تحقیقات به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. در اینجا ریچارد وتزل اولین تاریخ جرم شناسی آلمان را از آلمان امپراتوری را از طریق جمهوری ویمار تا پایان رایش سوم ارائه می دهد، دوره ای که یک آزمون تست منحصر به فرد برای خطرات ناشی از توضیح بیولوژیکی از جرم ارائه کرد. وتزل نشان می دهد که تحقیقات زیست پزشکی آلمان بر روی جنایت بر تحقیقات جامعه شناختی غلبه دارد و به این ترتیب موجب افزایش حرکت جنبش زنان و هدف گیری مجرمان برای اقدامات یوژنی توسط رژیم نازی شد. با این حال، او همچنین نشان می دهد که توسعه جرم شناسی آلمان با تنش دائمی بین تعصب های تعارف مرتد شناسان و پیشرفت روش شناختی پیش می رود که بسیاری از آنها را از تایید جبرگرای ژنتیکی خشونت و نژاد پرستی که بسیاری از رژیم هیتلر را مشخص می کند، مشخص می کند. در نتیجه، پیشنهادات برای استریل کردن مجرمان در طول سال های نازی ها بسیار بحث برانگیز باقی ماند، که نشان می دهد سیاست های بیولوژیکی ناسیونالیستی بیشتر از حد معمول تصور می شود.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Recent years have witnessed a resurgence of biological research into the causes of crime, but the origins of this kind of research date back to the late nineteenth century. Here, Richard Wetzell presents the first history of German criminology from Imperial Germany through the Weimar Republic to the end of the Third Reich, a period that provided a unique test case for the perils associated with biological explanations of crime.Drawing on a wealth of primary sources from criminological, legal, and psychiatric literature, Wetzell shows that German biomedical research on crime predominated over sociological research and thus contributed to the rise of the eugenics movement and the eventual targeting of criminals for eugenic measures by the Nazi regime. However, he also demonstrates that the development of German criminology was characterized by a constant tension between the criminologists' hereditarian biases and an increasing methodological sophistication that prevented many of them from endorsing the crude genetic determinism and racism that characterized so much of Hitler's regime. As a result, proposals for the sterilization of criminals remained highly controversial during the Nazi years, suggesting that Nazi biological politics left more room for contention than has often been assumed.

فهرست :Table of contents :
Acknowledgments......Page 12
Abbreviations......Page 14
Introduction......Page 18
1: The Origins of Modern Criminology......Page 32
Medical Explanations of Crime......Page 34
Moral Statistics......Page 38
Studies of the ‘‘Criminal Classes’’......Page 42
Lombroso’s Theory of the ‘‘Born Criminal’’......Page 45
The German Penal Reform Movement......Page 48
2: From Criminal Anthropology to Criminal Psychology, 1880-1914......Page 56
Psychiatrists, Prison Doctors, and the Reception of Lombroso......Page 57
Degeneration Theory and Lombroso’s German Critics......Page 63
The ‘‘Born Criminal’’ Redefined......Page 69
Combining Biological and Social Explanations of Crime......Page 77
Conclusion......Page 85
Criminal Justice, Criminology, and the Question of Legal Responsibility......Page 90
The Question of Diminished Legal Responsibility......Page 96
The IKV Debate over the Treatment of Minderwertige......Page 100
The Juristentag Debate over the Treatment of Minderwertige......Page 107
Proposals for the Surveillance and Preventive Internment of Minderwertige......Page 113
Proposals for Sterilization......Page 117
4: Criminal Sociology in the Weimar Years......Page 124
‘‘A Giant Experiment’’: Studies of Crime during the First World War......Page 125
Franz Exner’s Criminal Sociology......Page 132
Criminology and Criminal Justice in the Weimar Years......Page 137
5: Varieties of Criminal Biology in the Weimar Years......Page 142
The Creation of Bavaria’s Criminal-Biological Service......Page 145
Criticisms of the Criminal-Biological Service......Page 154
Psychoanalysis and Somatotyping......Page 159
The Search for Abnormal Character Traits: From Minderwertige to ‘‘Psychopathic Personalities’’......Page 161
The Search for Genetic Factors......Page 171
The First Twin Study......Page 178
Criminal Psychology......Page 185
Assessing the Different Trends in Weimar Criminal Biology......Page 191
Criminology and Nazism......Page 196
Anti-Semitism......Page 203
The Search for Genetic Factors Continued......Page 207
Friedrich Stumpfl’s Family Study......Page 208
Stumpfl’s Twin Study......Page 211
The Search for Genetic Factors Criticized......Page 218
Psychopathy: A Problematic Concept......Page 220
Challenging the Evidence for the Inheritance of Criminogenic Traits......Page 222
The Complex Connection between Character and Criminal Behavior......Page 224
Edmund Mezger’s Survey......Page 225
Franz Exner’s Synthesis......Page 231
Research on ‘‘Asocials’’......Page 237
Conclusion......Page 247
7: Criminology and Eugenics, 1919-1945......Page 250
Sterilization Debates among Weimar Psychiatrists, 1923–1933......Page 254
Weimar Bureaucrats and Politicians Respond, 1923–1933......Page 263
The Nazi Sterilization Law of July 1933......Page 271
Expanding the Definition of Feeblemindedness......Page 277
Feeblemindedness and Crime in the Sterilization Courts......Page 283
The Treatment of Criminals under the Marriage Health Law......Page 289
Debates about Expanding the Sterilization Law to Include Criminals......Page 293
Radical Schemes and the Murder of Criminals in the ‘‘Euthanasia’’ Operation, 1939–1945......Page 297
Conclusion......Page 306
Conclusion......Page 312
Bibliography......Page 324
Index......Page 362
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Basic clinical neuroscience

دانلود کتاب Fundamentals of Body CT (3rd Edition)

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Head First iPhone Development: A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone

دانلود کتاب HTML5 Guidelines for Web Developers

دانلود کتاب IMAGE SEGMENTATION

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Decisions and Elections: Explaining the Unexpected

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

دانلود کتاب Mathematics and the Laws of Nature: Developing the Language of Science (The History of Mathematics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Confucianism

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Coole Sex Tipps

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب The Kāma-Sūtra: Erotic figures in Indian art

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

دانلود کتاب Bilingual Youth: Spanish in English-speaking societies

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Republic RF-84F Thunderflash

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Introduction to Marine Biology

دانلود کتاب Ecology: Global Insights and Investigations

دانلود کتاب Hormones and Reproduction of Vertebrates - Volume 5: Mammals

دانلود کتاب

دانلود کتاب Non-marine algae of Africa. A bibliography (1799-2010).

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب Business Communication for Success

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب The Handbook of Microfinance

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Effective Teaching with Internet Technologies: Pedagogy and Practice

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Photoshop CS4

دانلود کتاب Learning SQL

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب Stalking the Riemann Hypothesis: The Quest to Find the Hidden Law of Prime Numbers

دانلود کتاب Analysis of evidence

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Art of Caricaturing

دانلود کتاب Philosophy of Music: An Introduction

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Children's Folklore: A Source Book