دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تحقیقات فناوری تولید، جلد 1

عنوان انگلیسی :

Manufacturing Technology Research, Volume 1

زبان : English

موضوع : Technology->Mechanical Engineering

نویسندگان : J. Paulo Davim Mark J. Jackson

ناشر : Nova Science Pub Inc

ISBN (شابک) : 9781611222821

تعداد صفحات : 335\335

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

فهرست :Table of contents :
TITLE ......Page 4
CONTENTS......Page 6
PREFACE......Page 8
ABSTRACT......Page 10
1. INTRODUCTION......Page 11
2. EXPERIMENTAL......Page 12
3.1. Grinding Force......Page 14
3.3. Workpiece Surface Texture......Page 16
3.4. Total Grindability Index......Page 19
3.5 Chip Morphology......Page 22
3.6. Grinding Fluid......Page 23
REFERENCES......Page 25
1. INTRODUCTION......Page 28
2. FRACTAL CHARACTERIZATION......Page 30
3. TAGUCHI METHOD......Page 32
4.1. Design of Experiment......Page 33
4.3. Machine Used......Page 34
4.5. Profile Measuremennt and Fracctal Calculation......Page 35
5.1.1. Analysis of Signal to Noise Ratio......Page 36
5.1.2. Analysis of Variance (ANOVA)......Page 39
5.1.3. Confirmation Test......Page 40
5.2. Results and Discussion for Brass......Page 41
5.3. Results and Discussion for Mild Steel......Page 44
REFERENCES......Page 49
1. INTRODUCTION......Page 52
2. MATERIALS AND METHODS......Page 54
2.1. Workpiece Material......Page 56
2.2. Process Parameters......Page 57
2.3. Response Surface Methodology......Page 58
3. RESULTS AND DISCUSSION......Page 59
3.1. Mathematical Models for MRR, TWR and ROC......Page 64
3.2.1. Analysis of MRR......Page 65
3.2.2. Analysis of TWR......Page 69
3.2.3. Analysis of ROC......Page 72
CONCLUSIONS......Page 73
REFERENCES......Page 74
NOMENCLATURE AND SIMBOLOGY......Page 78
1. INTRODUCTION......Page 79
2.1. Discretization of Three-Dimensional Models......Page 81
3. CONVENTIONAL VS. ITERATIVE SOLUTION STRATEGIES......Page 83
3.2. Iterative Methods......Page 84
3.2.1. Conjugate Gradient Methods with Preconditioner......Page 85
4. RESULTS AND DISCUSSION......Page 86
ACKNOWLEDGMENTS......Page 91
REFERENCES......Page 92
1. INTRODUCTION......Page 94
2. EXPERIMENTAL PROCEDURE......Page 95
2.1. Preparation of Melt and Metal Matrix Composites......Page 96
2.3. Optical and Scanning Electron Microscopic Analysis......Page 97
3.1. Undeformed Microstructure Microstructural Analysis......Page 98
3.2. Tensile Properties......Page 100
4. FRACTURE BEHAVIOR......Page 102
ACKNOOWLEDGMEENTS......Page 104
REFERENCES......Page 105
ABSTRACT......Page 108
1. BACKGROUND......Page 109
2. BEST SUB-SET SECTION METHOD......Page 110
3. EXPERIMENTAL......Page 111
4. MODEL SELECTION AND VALIDATION......Page 113
5.1. Model Predictability......Page 119
5.2. Sensitivity Analysis......Page 120
REFERENCES......Page 123
1. INTRODUCTION......Page 126
3. GREY RELATIONAL ANALYSIS......Page 128
4.1. Design of Experiment......Page 129
4.6. Roughness Measurement......Page 131
5.1. Grey relational Analysis......Page 132
5.2. Analysis of Signal to Noise Ratio......Page 135
5.3. Analysis of Variance (ANOVA)......Page 137
5.4. Confirmation Test......Page 138
6. EVALUATION OF OPTIMUM PROCESS PARAMETERS FORALUMINIUM......Page 139
7. EVALUATION OF OPTIMAL PROCESS PARAMETERS FOR BRASS......Page 141
CONCLUSIONS......Page 144
REFERENCES......Page 145
1. INTRODUCTION......Page 148
2. GMP EXPERIMENTS......Page 149
3.1. Form Accuracy and Surface Roughness of the Molded Lens......Page 153
3.2. Deformation of Molding Dies......Page 156
4.1. Temperature Distribution in Glass......Page 159
4.2. Deformation of Glass During Pressing......Page 161
5. DISCUSSION......Page 162
REFERENCES......Page 163
ABSTRACT......Page 166
1. INTRODUCTION......Page 167
2. EXPERIIMENTAL SSET-UP......Page 169
3.1.1. Principle......Page 170
3.1.2. Identification Method......Page 171
3.2 Estimation of Heat Flux by FEM......Page 172
4. RESULTSS AND DISCCUSSION......Page 175
REFERENCES......Page 178
1. INTRODUCTION......Page 180
2. TOOL CHIP CONTACT PHENOMENA......Page 182
3. EXPERIMENTAL SETUP AND PROCEDURE......Page 183
4. RESULTS AND DISCUSSIONS......Page 184
REFERENCES......Page 192
1. INTRODUCTION......Page 196
2. MICRO-ENDMILLING CHIP THICKNESS AND SLIP-LINEPLASTICITY FORCE MODEL......Page 198
3. SPECIFIC CUTTING ENERGY ESTIMATION......Page 199
4. SPEICFIC CUTTING ENERGY ESTIMATION RESULTS......Page 201
5. EFFECT OF EDGE RADIUS AND ELASTIC RECOVERY ONSPECIFIC CUTTING ENERGIES......Page 203
6. MODELING OF SPECIFIC CUTTING ENERGIES......Page 207
CONCLUSIONS......Page 209
REFERENCES......Page 210
1. INTRODUCTION......Page 212
2.1. Experimental System......Page 213
2.3. L9- Orthogonal Array......Page 214
3.1. Characterization–Phase Analysis......Page 215
3.2. Performance Indicators......Page 216
3.3. Influence/Significance of Spray Parameters......Page 217
3.4. Observation on Surface Texture......Page 219
3.5. Data Analysis......Page 220
CONCLUSIONS......Page 221
REFERENCES......Page 222
1. INTRODUCTION......Page 224
2. NUMERICAL MODELING......Page 226
4. THERMAL CALIBRATION OF THE NUMERICAL MODEL......Page 227
5. EXPERIMENTAL RESULTS......Page 228
6. NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSION......Page 229
REFERENCES......Page 235
ABSTRACT......Page 238
1. INTRODUCTION......Page 239
2. CHOICE OF CUTTING TOOL AND DEFINING ITS PATH......Page 241
3. ENVELOPE SURFACE......Page 243
3.2. Calculating the Speed of a Point M of the Cutter in the Reference......Page 245
3.3. Determining the Envelope Curve......Page 246
4. PROCESSING THE ENVELOPE SURFACE......Page 248
4.1. Respect for the Distance between 2 Points of the Envelope Surface......Page 249
4.2. Adapting the Propagation Algorithm......Page 251
5. ANALYSIS OF SPEEDS......Page 252
Example......Page 253
REFERENCES......Page 254
1. INTRODUCTION......Page 258
2. PLANNING FOR EXPERIMENTATION......Page 259
3. WIRE DEFLECTION:NEWMARKS AND FINITE DIFFERENCE METHODS......Page 262
3.1. Formulation of Wire Deflection Models......Page 263
3.2. Wire Deflection Model: Second Order Finite Difference Approach......Page 264
3.3. Wire Deflection Model: Fourth Order Finite Difference Approach......Page 265
3.4. Wire Deflection Model: Newmarks Approach......Page 266
4. RESULTS AND DISCUSSIONS......Page 267
5. COMPARATIVE STUDY AND ADDITIVITY OF THEDEVELOPED MODELS......Page 271
REFERENCES......Page 272
NOMENCLATURE......Page 274
1. INTRODUCTION......Page 275
2. PHASE DIFFERENCE AND MACHINING STABILITY:A PHYSICAL INTERPRETATION......Page 276
3. SENSITIVITY ANALYSIS OF THE PHASE DIFFERENCE OFMACHINING CHATTER......Page 278
4. VERIFICATION OF THE STABILITY CRITERION......Page 283
DERIVATION OF THE STABILITY CRITERION WITH THE PHASEDIFFERENCE SENSITIVITY......Page 290
REFERENCES......Page 292
1. INTRODUCTION......Page 294
2. CUSTOMER INTEGRATION THROUGH CONFIGURATION PROCESS......Page 295
3. MODULARITY IN PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT PROCESS......Page 299
4. DESIGN STRUCTURE MATRIX AND MODULARITY......Page 301
5. LIMITATIONS OF CONFIGURATION PROCESS AND MODULARITY......Page 303
6. MANAGERIAL IMPLICATIONS......Page 304
CONCLUSION......Page 305
REFERENCES......Page 306
1. INTRODUCTION......Page 310
2. PRODUCT RECONFIGURATION......Page 311
3. MANAGEMENT OF PRODUCT VARIETY......Page 312
4. AN EXAMMPLE PRODDUCT FOR VVARIETY AANALYSIS......Page 314
5.1. Cost Anaalysis......Page 316
5.2. Reconfigguration Baased on Commponent Commmonality......Page 319
6. DESIIGN STRUCCTURE MAATRIX (DSMM) FOR PRROCESS FLLOW......Page 320
CONCLUSIONN......Page 322
REFERENCES......Page 323
INDEX......Page 326
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Razor

دانلود کتاب Programming Reactive Extensions and Linq

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Mathematics for the Trades: A Guided Approach

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب 475th Fighter Group

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Fundamentals of Superconducting Nanoelectronics

دانلود کتاب Beds: outstanding projects from one of America's best craftsmen : with plans and complete instructions for building 9 classic beds

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب La pratica esoterica

دانلود کتاب Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Mentoring Beginning Teachers, Second Edition: Guiding, Reflecting, Coaching

دانلود کتاب Theories of Psychotherapy & Counseling: Concepts and Cases, 5th Edition

دانلود کتاب Reading and Dyslexia in Different Orthographies

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Russian T-34 Battle Tank.

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980s

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب Elite Cultures: Anthropological Perspectives

دانلود کتاب Great Fruit & Vegetable Guide

دانلود کتاب Edible And Medicinal Plants

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

دانلود کتاب Credit Management Kit for Dummies

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب Contemporary Marketing

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Ester Formation and Hydrolysis and Related Reactions

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب How To Be A Lady Killer - Forbidden Secrets For Guys

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب How to knit

کتاب های حقوق

دانلود کتاب From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice

دانلود کتاب Romantic atheism

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Human Societies: An Introduction to Macrosociology, Eleventh Edition

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Modern American Literature A-G