دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دولت بریتانیا و قانون اساسی: متن و مواد (قانون در متن)

عنوان انگلیسی :

British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

زبان : English

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Colin Turpin Adam Tomkins

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521690293, 9780521690294

تعداد صفحات : 903\903

سال نشر : 2007     ویرایش : 6

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Half-title......Page 3
Series-title......Page 5
Title......Page 7
Copyright......Page 8
Dedication......Page 9
Contents......Page 11
Preface......Page 19
Acknowledgements......Page 22
Abbreviations......Page 25
Table of Cases......Page 27
Table of Statutes......Page 44
Table of European Treaties......Page 55
Part I Constitution, state and beyond......Page 57
1 Nature of the British constitution......Page 59
(a) Fundamentals and fluidity......Page 62
(b) Constitutional safeguards......Page 64
2 The constitution and the state......Page 65
Chandler v Director of Public Prosecutions[ 1964] AC 763 (HL)......Page 67
3 Constitutional law beyond the state......Page 72
4 Constitutional reform......Page 77
(a) No overall agenda? The coherence of constitutional reform......Page 80
(c) Fate and future of constitutional reform......Page 84
(d) A written constitution?......Page 85
2 The ideas of the constitution......Page 89
1 Democracy and the constitution......Page 90
(a) Representative democracy......Page 91
(b) Participatory democracy......Page 93
2 Parliamentary sovereignty......Page 96
Cheney v Conn[ 1968] 1 All ER 779 (Ungoed-Thomas J)......Page 98
British Railways Board v Pickin [1974] AC 765 (HL)......Page 100
Jackson v Attorney General[ 2005] UKHL 56, [2006] 1 AC 262......Page 102
(b) Territorial extent of sovereignty: post-colonial independence......Page 103
Manuel v Attorney General[ 1983] Ch 77, 95 (Sir Robert Megarry V-C)......Page 106
(c) Continuing sovereignty and the ‘new view’......Page 108
Harris v Minister of the Interior 1952 (2) SA 428 (Appellate Division of the Supreme Court of South Africa)......Page 112
Ellen Street Estates Ltd v Minister of Health[ 1934] 1 KB 590 (CA)......Page 115
Ghaidan v Godin-Mendoza[ 2004] UKHL 30, [2004] 2 AC 557......Page 120
3 The rule of law......Page 132
(a) Government under law......Page 133
Entick v Carrington( 1765) 19 St Tr 1029 (Court of Common Pleas)......Page 134
Malone v Metropolitan Police Commissioner[ 1979] Ch 344 (Sir Robert Megarry V-C)......Page 136
R v Horseferry Road Magistrates’ Court, ex p Bennett[ 1994] 1 AC 42 (HL)......Page 141
(b) Equality before the law......Page 144
M v Home Office[ 1994] 1 AC 377 (HL)......Page 145
(c) Discretion and the rule of law......Page 150
R v Secretary of State for the Home Department, ex p Pierson[ 1998] AC 539 (HL)......Page 151
(d) The rule of law: wider conceptions?......Page 154
(e) The rule of law and parliamentary sovereignty......Page 158
4 Separation of powers......Page 159
(a) A political ideal or a legal principle?......Page 162
R (Anderson) v Secretary of State for the Home Department[ 2002] UKHL 46, [2003] 1 AC 837......Page 164
Matthews v Ministry of Defence[ 2003] UKHL 4, [2003] 1 AC 1163......Page 166
(b) The courts in the constitution: judicial review and judicial law-making......Page 168
(c) Judicial independence and the position of the Lord Chancellor......Page 171
(d) The courts and Parliament......Page 180
(e) Parliament and the executive......Page 186
Secretary of State for the Home Department, ex p Fire Brigades Union[1995] 2 AC 513 (HL)......Page 187
5 Accountability......Page 188
(a) Access to information and reasons......Page 191
1 Legal rules......Page 194
(a) Statute......Page 195
Attorney General v Wilts United Dairies Ltd( 1921) 37 TLR 884 (CA)......Page 196
Chester v Bateson[ 1920] 1 KB 829 (DC)......Page 198
Thoburn v Sunderland City Council[ 2002] EWHC 195, [2003] QB 151......Page 199
(b) Subordinate legislation......Page 201
(c) Common law......Page 202
Pyx Granite Co Ltd v Ministry of Housing and Local Government [1960] AC 260 (HL)......Page 203
Attorney General v Jonathan Cape Ltd[ 1976] QB 752 (Lord Widgery CJ)......Page 206
2 Conventions......Page 212
(a) How do conventions arise?......Page 217
(b) Doubtful conventions......Page 219
(c) Conventions and laws......Page 221
Madzimbamuto v Lardner-Burke[ 1969] 1 AC 645 (PC)......Page 223
R (Southall) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs[ 2003] EWCA Civ 1002......Page 224
(d) Patriation of the Canadian constitution: a case study......Page 225
Reference re Amendment of the Constitution of Canada( 1981) 125 DLR (3d) 1 (Supreme Court of Canada)......Page 231
1 The United Kingdom as a union state......Page 236
(a) Federalism......Page 237
(b) Devolution......Page 243
2 The countries of the United Kingdom......Page 248
(a) England......Page 249
(b) Scotland......Page 251
MacCormick v Lord Advocate1953 SC 396 (Court of Session)......Page 252
Gibson v Lord Advocate1975 SLT 134 (Court of Session)......Page 254
Whaley v Watson 2000 SC 340 (Court of Session)......Page 261
Adams v Scottish Ministers2004 SC 665 (Court of Session)......Page 262
(c) Wales......Page 275
(d) Northern Ireland......Page 284
3 Local government......Page 300
(a) Structure of local government......Page 303
(b) Functions of local authorities......Page 308
(c) Central-local government relations......Page 315
1 European Convention on Human Rights......Page 320
(a) European Court of Human Rights and its impact on British constitutional law......Page 322
(b) Domestic influence of the ECHR......Page 326
(a) Nature and development of the European Union......Page 334
(b) Institutional structure and law-making powers......Page 342
Case 61/81 Commission v United Kingdom[1982] ECR 2601 (ECJ)......Page 344
(c) Principles of European law: supremacy, direct and indirect effect and state liability......Page 361
Case 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA[1978] ECR 629 (ECJ)......Page 362
Case 26/62 Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen[1963] ECR 1......Page 364
(d) EU law in the United Kingdom......Page 371
Macarthys Ltd v Smith[1979] 3 All ER 325 (CA)......Page 378
The Factortame saga......Page 383
Part II Government......Page 399
1 The Crown......Page 401
(a) Privileges and immunities of the Crown......Page 404
Madras Electric Supply Corpn Ltd v Boarland[ 1955] AC 667 (HL)......Page 405
Province of Bombay v Municipal Corpn of the City of Bombay[ 1947] AC 58 (PC)......Page 406
2 Monarchy and the prerogative......Page 410
(a) Appointment of the Prime Minister......Page 412
A fictional twenty-first century general election......Page 415
(b) Dismissal of ministers......Page 416
(c) Dissolution of Parliament......Page 418
(a) Ministers......Page 422
(b) The Prime Minister......Page 441
(c) The Cabinet......Page 447
(d) Ministerial committees of the Cabinet......Page 456
(e) Government departments......Page 462
(f) Non-departmental public bodies......Page 467
(g) The civil service......Page 472
7 The powers of government......Page 484
1 Executive power......Page 485
2 The government’s powers......Page 489
(a) Parliamentary legislation......Page 490
(b) Delegated legislation......Page 501
(c) Prerogative legislation......Page 515
Carltona Ltd v Commissioners of Works[ 1943] 2 All ER 560 (CA)......Page 517
Attorney General v De Keyser’s Royal Hotel Ltd[1920] AC 508 (HL)......Page 525
R v Secretary of State for the Home Department, ex p Northumbria Police Authority[1989] QB 26 (DC and CA)......Page 527
(e) Administrative rule-making (quasi-legislation)......Page 529
(f) Guidance and codes of practice......Page 535
Royal College of Nursing of the United Kingdom v Department of Health and Social Security[ 1981] AC 800 (CA and HL)......Page 539
(g) Voluntary agreement and self-regulation......Page 540
Part III Accountability......Page 547
8 Parties, groups and the people......Page 549
1 The people in the constitution......Page 550
2 Elections and the mandate......Page 551
(a) Review of constituency boundaries......Page 553
(b) Fairness of the contest......Page 563
(c) The electoral system......Page 570
(d) The mandate......Page 582
3 The people and government......Page 587
(a) Referendums......Page 589
4 Political parties......Page 595
(a) Selection of candidates......Page 596
(b) Party policy......Page 597
(c) Financial resources......Page 600
5 Pressure groups......Page 602
6 Open government......Page 612
(a) Code of Practice......Page 615
(b) Freedom of Information Act 2000......Page 616
1 Introduction: responsible government......Page 621
2 Individual ministerial responsibility......Page 627
(a) A convention of resignation?......Page 630
The Maze break-out......Page 634
(b) Responsibility of civil servants......Page 640
3 The power of Parliament......Page 645
(a) Opposition......Page 647
(b) Backbenchers......Page 655
(c) The House......Page 659
4 Control and scrutiny......Page 660
(a) Policy and administration......Page 662
The Channel Tunnel Rail Link: exceptional hardship......Page 683
A Debt of Honour; Trusting in the Pension Promise......Page 684
(b) Legislation......Page 686
(c) Finance......Page 693
5 The House of Lords......Page 698
(a) Reform......Page 704
1 Nature and foundations of judicial review......Page 710
2 Grounds of review......Page 716
(a) Illegality......Page 717
R v Ealing London Borough Council, ex p Times Newspapers Ltd( 1986) 85 LGR 316 (DC)......Page 719
Padfield v Minister of Agriculture, Fisheries and Food[ 1968] AC 997 (HL)......Page 720
(b) Irrationality......Page 723
West Glamorgan County Council v Rafferty[ 1987] 1 WLR 457 (CA)......Page 725
R v Ministry of Defence, ex p Smith[ 1996] QB 517......Page 728
(c) Proportionality......Page 731
R (Daly) v Secretary of State for the Home Department[ 2001] UKHL 26, [2001] 2 AC 532......Page 733
R (Farrakhan) v Secretary of State for the Home Department[ 2002] EWCA Civ 606, [2002] QB 1391......Page 737
(d) Procedural impropriety and unfairness......Page 738
R v Norfolk County Council Social Services Department, ex p M[ 1989] QB 619 (Waite J)......Page 742
R v British Coal Corporation, ex p Vardy[ 1993] ICR 720 (DC)......Page 744
R v North and East Devon Health Authority, ex p Coughlan[ 2001] QB 213 (CA)......Page 746
(a) Scope of judicial review......Page 747
(b) Standing......Page 748
(c) Ouster clauses......Page 751
(d) Judicial review of prerogative powers......Page 752
Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service (the ‘GCHQ’ case) [1985] AC 374 (HL)......Page 753
4 Conclusion: the advance of judicial review......Page 756
5 Liability of the Crown......Page 758
Rederiaktiebolaget Amphitrite v The King[ 1921] 3 KB 500 (Rowlatt J)......Page 761
(b) Tortious liability......Page 763
Woolwich Equitable Building Society v Inland Revenue Commissioners[ 1993] AC 70 (HL)......Page 765
(a) Contractual liability......Page 766
(b) Tortious liability......Page 767
7 Tribunals......Page 772
Part IV Liberty......Page 781
11 Liberty and the constitution......Page 783
(a) Common law......Page 784
(b) Statute......Page 788
(c) Statutory interpretation......Page 789
R v Z[ 2005] UKHL 35, [2005] 2 AC 645......Page 790
R (Haw) v Secretary of State for the Home Department[ 2006] EWCA Civ 532, [2006] 3 WLR 40......Page 791
R v Lord Chancellor, ex p Witham[ 1998] QB 575 (DC)......Page 793
2 Liberty and the Human Rights Act 1998......Page 795
(a) The Convention rights......Page 796
R (Limbuela) v Secretary of State for the Home Department[ 2005] UKHL 66, [2006] 1 AC 396......Page 802
(b) Convention rights and national security: a case study......Page 810
3 Freedom of expression......Page 828
(a) Freedom of expression and democracy......Page 829
Derbyshire County Council v Times Newspapers Ltd[ 1993] AC 534 (HL)......Page 830
(b) The ‘Spycatcher’ cases......Page 833
(c) Freedom of expression as a common law ‘constitutional right’......Page 836
R v Secretary of State for the Home Department, ex p Simms[ 2000] 2 AC 115 (HL)......Page 837
(d) Freedom of expression and statute......Page 838
X Ltd v Morgan Grampian (Publishers) Ltd[ 1991] 1 AC 1 (HL)......Page 841
(e) Freedom of expression and the Human Rights Act 1998......Page 842
R (Prolife Alliance) v British Broadcasting Corporation[ 2003] UKHL 23, [2004] 1 AC 185......Page 844
(f) Conflict of rights......Page 849
Venables v News Group Newspapers Ltd[ 2001] Fam 430 (Dame Elizabeth Butler-Sloss P)......Page 850
4 Freedom of assembly......Page 852
Beatty v Gillbanks( 1882) 9 QBD 308 (DC)......Page 854
Duncan v Jones[ 1936] 1 KB 218 (DC)......Page 857
Redmond-Bate v Director of Public Prosecutions[ 2000] HRLR 249 (DC)......Page 858
(b) Common law preventive powers and breach of the peace......Page 860
R (Laporte) v Chief Constable of Gloucestershire[ 2006] UKHL 55......Page 862
(c) Freedom of assembly as a ‘constitutional right’......Page 866
(d) Statutory restrictions on freedom of assembly......Page 867
Director of Public Prosecutions v Jones[ 1999] 2 AC 240 (HL)......Page 870
Index......Page 875
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Infectious diseases and pathology of reptiles

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Encyclopedia of molecular mechanisms of disease

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب ASP.NET 3.5 For Dummies

دانلود کتاب HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals)

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Mathematics and the Laws of Nature: Developing the Language of Science (The History of Mathematics)

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب Industrial Control Systems: Advances and Applications, First Edition (Repost)

دانلود کتاب Fundamentals of Probability (2nd Edition)

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Design and Analysis of Composite Structures: With Applications to Aerospace Structures

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices. Volume 1: Metal and Semiconductor Nanowires

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

دانلود کتاب The Baptism and Gifts of the Spirit

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation (Conrad Grebel Lecture)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Kama Sutra 365

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Pfalz D.IIIA (Windsock Datafile 21)

دانلود کتاب ЕГЭ-2009. История. Тренировочный персональный комплект экзаменационных материалов

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980s

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Advances in Environmental Research, Volume 13

دانلود کتاب Salmonella in Domestic Animals

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions

دانلود کتاب Just-in-Time Logistics

دانلود کتاب Accounting: Tools for Business Decision Makers

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Warhammer Army Book - (Games Workshop) - High Elves

دانلود کتاب How to knit

دانلود کتاب Innovations in Hospice Architecture

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب Law and Society in Vietnam: The Transition from Socialism in Comparative Perspective

دانلود کتاب Denial of justice in international law

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Cultures and Organizations: Software for the Mind, Third Edition

دانلود کتاب The Art of Caricaturing

دانلود کتاب Analysing Muslim Traditions (Islamic History and Civilization)

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)