دانلود کتاب Environmental liability and ecological damage in European law

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسئولیت زیست محیطی و آسیب زیست محیطی در قانون اروپا

عنوان انگلیسی :

Environmental liability and ecological damage in European law

زبان : English

موضوع : Jurisprudence->Law

نویسندگان : Monika Hinteregger

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521889979, 9780521889971, 9780511415494

تعداد صفحات : 765\765

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Providing a comprehensive analysis of environmental liability law in Europe, this book offers a general introduction to the status of environmental liability in Europe. It describes the relevant international treaties and the EC-Environmental Liability Directive and discusses the conflict of laws issues regarding transfrontier environmental damage. It also contains the results of a comparative project covering 14 jurisdictions in 13 European countries (Austria, Belgium, England and Wales, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Scotland, Spain, Sweden) on the private law aspects of environmental liability. It addresses the main problems of the application of tort law in environmental law, such as the availability of non-fault liability, the establishment of causation, the scope of available remedies and the issue of legal standing. Due to the very limited harmonizing effect of the EC-Environmental Liability Directive national tort law will keep its importance in the field of environmental liability.

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Half-title......Page 3
Series-title......Page 5
Title......Page 7
Copyright......Page 8
Contents......Page 9
Preface......Page 19
Acknowledgments......Page 21
General editors’ preface......Page 22
Contributors......Page 24
Table of treaties......Page 26
Federal legislation......Page 29
Belgium......Page 32
England......Page 34
France......Page 36
Federal legislation......Page 38
Greece......Page 42
Ireland......Page 44
Italy......Page 45
The Netherlands......Page 46
Portugal......Page 47
Scotland......Page 48
Spain......Page 49
Sweden......Page 55
Abbreviations......Page 57
PART I ENVIRONMENTAL LIABILITY IN EUROPE......Page 69
1. Lugano Convention......Page 71
A. Genesis......Page 74
B. Contents......Page 76
1. Oil pollution by ships......Page 94
2. Nuclear damage......Page 96
3. Transboundary movement of waste, living modified organisms and transboundary effects of industrial accidents......Page 99
I. The law applicable to international non-contractual torts or delicts: the general rule in national codifications of private international law......Page 101
II. The law applicable to international non-contractual torts or delicts: the general rule in the ‘Regulation Rome II’ of the European Community......Page 106
III. Archetypes of ‘bilocal torts’: product liability and liability for environmental damage......Page 111
IV. The increasing number of transfrontier environmental incidents......Page 112
V. Specific statutory solutions for transfrontier environmental damage in national private international laws......Page 114
VI. The rules on the law applicable to environmental damage in the ‘Regulation Rome II’......Page 116
VII. Summary......Page 119
PART II THE CASE STUDIES......Page 121
1. Background to the project and methodological remarks......Page 123
2. The cases......Page 124
Scope of liable persons......Page 125
Causation and multiple tortfeasors......Page 128
Part C Remedies and legal standing......Page 130
PART A SCOPE OF LIABLE PERSONS......Page 133
a) Fault liability......Page 135
b) Laws of the neighbourhood......Page 137
c) Strict liability regimes......Page 140
d) Scope of damages......Page 144
e) Collective action......Page 145
2. Conclusions......Page 146
Question (a)......Page 148
Question (a)......Page 152
Question (a)......Page 158
Question (b)......Page 169
Question (a)......Page 170
Question (a)......Page 171
Question (b)......Page 175
Question (a)......Page 176
Question (b)......Page 180
Question (a)......Page 182
Question (a)......Page 185
Introduction......Page 196
Question (a)......Page 204
Question (b)......Page 205
Question (a)......Page 206
Question (b)......Page 209
Introduction......Page 210
Question (a)......Page 216
Question (b)......Page 217
Question (a)......Page 218
Question (a)......Page 219
Question (b)......Page 224
Question (a)......Page 227
Question (b)......Page 228
a) Sudden incident......Page 229
b) Defences......Page 230
2. Conclusions......Page 234
Question (c)......Page 235
Question (f)......Page 236
Question (a)......Page 238
Question (c)......Page 240
Question (e)......Page 241
Question (c)......Page 242
Question (d)......Page 243
Question (e)......Page 244
Question (c)......Page 245
Question (a)......Page 246
Question (b)......Page 247
Question (d)......Page 248
Question (a)......Page 249
Question (b)......Page 250
Question (f)......Page 251
Question (f)......Page 252
Question (a)......Page 253
Question (c)......Page 254
Question (d)......Page 255
Question (e)......Page 256
Question (c)......Page 257
Question (e)......Page 258
Question (a)......Page 259
Question (c)......Page 260
Question (e)......Page 261
Question (f )......Page 262
Question (e)......Page 263
Question (c)......Page 264
Question (d)......Page 265
Question (a)......Page 266
Question (c)......Page 267
Question (e)......Page 268
Question (f)......Page 269
Questions (c) and (d)......Page 270
Question (f)......Page 271
1. Comparison......Page 272
Question (c)......Page 273
Question (a)......Page 274
Question (c)......Page 276
Question (a)......Page 277
Question (a)......Page 279
Question (a)......Page 280
Question (a)......Page 281
Question (a)......Page 283
Question (a)......Page 284
Question (a)......Page 285
Question (a)......Page 286
Question (a)......Page 287
Question (a)......Page 288
Question (c)......Page 289
1. Comparison......Page 290
2. Conclusions......Page 293
Question (a)......Page 294
Question (c)......Page 295
Question (a)......Page 296
Question (c)......Page 297
Question (d)......Page 298
Question (c)......Page 299
Question (c)......Page 300
Question (a)......Page 301
Question (a)......Page 302
Question (b)......Page 303
Question (a)......Page 304
Question (c)......Page 305
Question (d)......Page 306
Italy......Page 307
Question (b)......Page 308
Question (a)......Page 309
Question (a)......Page 310
Question (b)......Page 312
Question (c)......Page 313
Question (d)......Page 316
Question (d)......Page 317
a) Dangerous micro-organisms......Page 318
b) Public service undertakings......Page 319
Question (a)......Page 320
Question (b)......Page 321
Question (a)......Page 322
Question (a)......Page 323
Question (a)......Page 324
Question (a)......Page 325
Question (a)......Page 326
Question (b)......Page 327
Question (b)......Page 328
1. Comparison......Page 329
Question (a)......Page 331
Question (d)......Page 332
Question (a)......Page 333
Question (a)......Page 334
Question (a)......Page 335
Question (c)......Page 336
Question (a)......Page 337
Question (a)......Page 338
Question (d)......Page 339
Question (a)......Page 340
Question (d)......Page 341
Question (c)......Page 342
Question (a)......Page 343
Question (b)......Page 344
Question (d)......Page 345
1. Comparison......Page 346
Austria......Page 347
England......Page 348
Finland......Page 349
Germany......Page 350
Greece......Page 351
Ireland......Page 353
The Netherlands......Page 354
Scotland......Page 355
Spain......Page 356
Sweden......Page 357
1. Comparison......Page 358
2. Conclusions......Page 360
Question (a)......Page 361
Question (a)......Page 364
1. Common law......Page 366
2. Statutory liability......Page 367
Question (a)......Page 368
Question (a)......Page 369
Question (a)......Page 371
Question (a)......Page 373
Question (b)......Page 377
Question (a)......Page 379
Question (a)......Page 380
Question (b)......Page 382
1. Comparison......Page 383
Austria......Page 385
England......Page 386
Germany......Page 387
Greece......Page 388
Ireland......Page 389
The Netherlands......Page 390
Spain......Page 393
Sweden......Page 395
1. Comparison......Page 396
Austria......Page 398
Belgium......Page 399
England......Page 400
France......Page 401
Germany......Page 402
Greece......Page 403
Ireland......Page 405
Italy......Page 406
The Netherlands......Page 407
Scotland......Page 409
Spain......Page 410
Sweden......Page 411
PART B CAUSATION AND MULTIPLE TORTFEASORS......Page 413
(b) Level of certainty......Page 415
(c) Easing the burden of proof......Page 416
2. Conclusions......Page 419
Question (a)......Page 420
Question (b)......Page 421
Question (a)......Page 422
Question (b)......Page 423
France......Page 424
Germany......Page 425
Greece......Page 427
Question (a)......Page 428
Question (b)......Page 429
Question (a)......Page 430
Question (b)......Page 431
Question (a)......Page 432
Question (a)......Page 433
Question (a)......Page 434
Question (b)......Page 435
Sweden......Page 439
(a) Statistical evidence......Page 440
(b) Claims by social insurance......Page 442
Question (a)......Page 444
Question (a)......Page 445
Question (a)......Page 448
Question (b)......Page 449
Question (b)......Page 450
Question (a)......Page 451
Question (a)......Page 452
Question (a)......Page 454
Question (a)......Page 455
Question (b)......Page 457
Question (a)......Page 458
Question (a)......Page 459
Question (b)......Page 461
Question (b)......Page 462
1. Comparison......Page 463
Question (b)......Page 465
Question (a)......Page 466
Question (b)......Page 467
Question (a)......Page 468
Question (b)......Page 469
Question (a)......Page 470
Question (a)......Page 471
Question (b)......Page 472
Question (a)......Page 473
Question (a)......Page 474
Question (a)......Page 475
Question (a)......Page 476
Question (b)......Page 478
Question (b)......Page 479
1. Comparison......Page 480
2. Conclusions......Page 481
Question (c)......Page 482
Question (c)......Page 483
Question (b)......Page 484
Question (a)......Page 486
Question (a)......Page 487
Question (c)......Page 489
Question (c)......Page 490
Question (a)......Page 491
Question (b)......Page 492
Question (a)......Page 493
Scotland......Page 494
Question (b)......Page 495
Question (b)......Page 496
Question (c)......Page 499
PART C REMEDIES AND LEGAL STANDING......Page 501
(a) Legal standing......Page 503
(b) Scope of damages......Page 505
(c) Preventive measures......Page 506
(d) Lost profits and pure economic loss......Page 508
Question (b)......Page 510
Question (d)......Page 511
Question (a)......Page 512
Question (c)......Page 514
Question (a)......Page 515
Question (b)......Page 516
Question (c)......Page 517
Question (b)......Page 518
Question (c)......Page 519
Question (a)......Page 520
Question (c)......Page 521
Question (a)......Page 522
Question (c)......Page 523
Question (b)......Page 524
Question (c)......Page 525
Question (a)......Page 526
Questions (c)–(e)......Page 527
Question (a)......Page 528
Question (c)......Page 531
Question (d)......Page 533
Question (a)......Page 534
Question (e)......Page 535
Question (c)......Page 536
Question (d)......Page 537
Question (a)......Page 538
Question (c)......Page 539
Question (d)......Page 542
Question (e)......Page 543
Question (d)......Page 544
Question (e)......Page 545
1. Comparison......Page 546
Question (a)......Page 547
Question (c)......Page 548
Question (a)......Page 549
Question (b)......Page 550
Question (c)......Page 552
Question (d)......Page 554
Question (a)......Page 555
Question (d)......Page 556
Question (a)......Page 557
Question (c)......Page 558
Question (a)......Page 559
Question (d)......Page 560
Questions (a) and (b)......Page 561
Question (b)......Page 562
Question (d)......Page 563
Question (c)......Page 564
Question (a)......Page 565
Question (b)......Page 566
Question (c)......Page 568
Question (d)......Page 571
Question (e)......Page 572
Question (a)......Page 573
Question (a)......Page 574
Question (d)......Page 576
Question (a)......Page 577
Question (b)......Page 579
Question (c)......Page 581
Question (d)......Page 583
Question (e)......Page 584
Question (a)......Page 585
Question (c)......Page 586
Question (e)......Page 587
(a) Clean-up costs (Cases16, Question (a), andCase17, Question (a))......Page 588
(b) Lost profits and pure economic loss (Case 16, Question (d), and Case 17, Question (c))......Page 592
(c) Natural resource damage (Cases 16, Question (b), (c) and (e), and Case 17, Question (d))......Page 594
2. Conclusions......Page 599
Question (a)......Page 600
Question (a)......Page 601
Question (d)......Page 602
Question (a)......Page 603
Question (c)......Page 604
Question (a)......Page 605
Question (b)......Page 606
Question (c)......Page 607
Question (a)......Page 608
Question (c)......Page 609
Question (d)......Page 610
Question (c)......Page 611
Question (a)......Page 612
Question (b)......Page 613
Question (d)......Page 614
Question (d)......Page 615
Question (a)......Page 616
Question (c)......Page 617
Question (d)......Page 618
Question (c)......Page 619
Question (c)......Page 620
Question (a)......Page 621
Question (b)......Page 622
Question (c)......Page 624
Question (d)......Page 625
Question (d)......Page 627
(a) Scope of damages......Page 628
(b) Emotional distress......Page 629
2. Conclusions......Page 630
Question (a)......Page 631
Question (a)......Page 632
Question (a)......Page 633
Question (a)......Page 634
Question (a)......Page 635
Question (b)......Page 636
Question (a)......Page 637
Question (b)......Page 638
Question (a)......Page 639
Question (b)......Page 641
Question (a)......Page 642
Question (b)......Page 643
Question (b)......Page 644
PART III COMPARISON, SUMMARY AND CONCLUSIONS......Page 645
A. Fault liability......Page 647
B. Laws of the neighbourhood......Page 649
C. Strict liability regimes......Page 651
E. Defences (Case 2, Questions (c)–(f))......Page 656
F. Scope of damages......Page 660
G. Collective action (Cases 1(b), 2(b), 3(c), 4(d), 6(b))......Page 661
B. Genetically modified organisms (Case 4)......Page 663
D. Production and disposal of waste (Cases 6 and 7)......Page 667
E. Nuclear power plants (Case 8)......Page 669
A. Public service undertakings (Cases 5(b) and 6(d))......Page 672
B. State-of-the-art (Case 9)......Page 673
C. Statute of limitations (Case 10)......Page 675
A. Establishment of causation......Page 677
B. Specific cases......Page 681
A. Scope of damages (Case 18)......Page 685
B. Emotional distress......Page 686
C. Legal standing (Case 12, Question (b), Case 15, Question (a))......Page 687
A. Restoration and restoration costs......Page 688
B. Preventive measures (Case 15 Question (c))......Page 691
C. Lost profits and pure economic loss (Case 15, Question (d))......Page 693
A. Clean-up costs (Case 16, Question (a), Case 17, Question (a))......Page 694
B. Lost profits and pure economic loss (Case 16, Question (d), and Case 17, Question (c))......Page 698
4. Natural resource damage (Case 16, Questions (b), (c) and (e), Case 17, Question (d))......Page 700
I. International conventions......Page 705
II. The 2004 EC Environmental Liability Directive......Page 706
1. Strict liability rules for pollution damage......Page 710
2. Proof of causation......Page 712
A. Loss of life and personal injury......Page 713
B. Damage to land......Page 714
D. Natural resource damage......Page 715
General bibliography......Page 717
Austria......Page 720
Belgium......Page 721
England......Page 723
Finland......Page 724
France......Page 725
Germany......Page 726
Greece......Page 727
Italy......Page 730
The Netherlands......Page 731
Scotland......Page 733
Spain......Page 734
Sweden......Page 740
Index......Page 741
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons Sixth Edition

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Java Threads

دانلود کتاب JavaScript & jQuery: The Missing Manual

دانلود کتاب Real-Time Concepts for Embedded Systems

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب College Algebra, (Ninth Edition)

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Twenty-Five Years of Constructive Type Theory: Proceedings of a Congress held in Venice, October 1995

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب Protein Methods

دانلود کتاب Advanced Technology for Design and Fabrication of Composite Materials and Structures: Applications to the Automotive, Marine, Aerospace and Construction Industry

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Industrial Sprays and Atomization: Design, Analysis and Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب Renewal Theology: Salvation, the Holy Spirit, and Christian Living: 002

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Statistics without maths for psychology

دانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategies

دانلود کتاب Basic Statistics for the Behavioral Sciences, 6th Edition

دانلود کتاب Psychologie und Psychotherapie für Schule und Studium: Ein praxisbezogenes Wörterbuch

دانلود کتاب Kama Sutra 365

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts

دانلود کتاب Warfare in the Seventeenth Century

دانلود کتاب VIII Fighter Command at War

دانلود کتاب The Confederate Army 1861-65 (6) Missouri, Kentucky, Maryland

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب

دانلود کتاب Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

دانلود کتاب Salmonella in Domestic Animals

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Business Result Elementary (incl. Class Audio CD)

دانلود کتاب The Economist - 20 January 2001

دانلود کتاب Essentials of Strategic Management

دانلود کتاب The Handbook of Microfinance

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Towards a New Architecture

دانلود کتاب New Retail

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 Hours

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

دانلود کتاب Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology

دانلود کتاب Sentencing and criminal justice

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب New Illustrated Treasury of Disney Songs

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less