دانلود کتاب Oracle PL/SQL Recipes: A Problem-Solution Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستورات PL / SQL اوراکل: رویکرد حل مسئله

عنوان انگلیسی :

Oracle PL/SQL Recipes: A Problem-Solution Approach

زبان : English

موضوع : Computers->Databases

نویسندگان : Josh Juneau Matt Arena

ناشر : Apress

ISBN (شابک) : 1430232072, 1430232070

تعداد صفحات : 457\457

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 4000 تومان

خلاصه کتاب به فارسی (ترجمه خودکار و سیستمی) و خارجی:
تولد اولین معجزه زندگی است که در هیبت و رمز و راز پوشیده شده است. با این حال ، مرگ ، فیل ضرب المثل در اتاق است - واقعی و گنگ ، اما نادیده گرفته شده است. مرگ سزاوار اعتبار بیشتری از آن است که دریافت می کند. همراه با تولد ، مرگ ظرفی را تشکیل می دهد که زندگی ما را شکل می دهد. اگر تصدیق کنیم ، مرگ چارچوبی برای بررسی زندگی و زندگی آگاهانه ، معنادار و با محبت تر ارائه می دهد.

خلاصه کتاب به زبان اصلی :

Oracle PL/SQL Recipes is your go to book for PL/SQL programming solutions. It takes a task-oriented approach to PL/SQL programming that lets you quickly look up a specific task and see the pattern for a solution. Then it’s as simple as modifying the pattern for your specific application and implementing it. And you’re done and home for dinner.

فهرست :Table of contents :
Prelim......Page 1
Contents at a Glance......Page 5
Contents......Page 6
About the Authors......Page 36
About the Technical Reviewer......Page 37
Acknowledgments......Page 38
Introduction......Page 40
Solution......Page 43
How It Works......Page 44
Solution......Page 45
Solution......Page 46
How It Works......Page 47
Solution......Page 49
Solution......Page 50
Solution......Page 51
Solution......Page 52
How It Works......Page 53
How It Works......Page 54
Solution......Page 55
How It Works......Page 56
Solution #1......Page 57
Solution #2......Page 58
Comments on Solution #1......Page 59
Problem......Page 60
How It Works......Page 61
Solution......Page 62
Solution......Page 63
Solution......Page 64
How It Works......Page 65
Solution #2......Page 66
Solution......Page 67
How It Works......Page 68
Solution......Page 71
How It Works......Page 72
Solution......Page 73
How It Works......Page 74
How It Works......Page 75
Solution......Page 76
Solution......Page 77
How It Works......Page 78
How It Works......Page 79
Solution......Page 80
How It Works......Page 81
Solution......Page 82
How It Works......Page 83
How It Works......Page 85
Solution......Page 86
Solution #1......Page 87
Solution #2......Page 88
How It Works......Page 89
Solution......Page 90
Problem......Page 91
How It Works......Page 92
Solution......Page 93
Solution......Page 94
Solution......Page 95
How It Works......Page 96
How It Works......Page 97
How It Works......Page 98
How It Works......Page 99
How It Works......Page 100
How It Works......Page 101
Solution......Page 102
How It Works......Page 103
Problem......Page 105
Solution......Page 106
How It Works......Page 107
How It Works......Page 109
Solution......Page 110
Solution......Page 111
How It Works......Page 112
Solution......Page 113
How It Works......Page 114
Solution......Page 115
Solution......Page 116
Solution......Page 117
Solution......Page 118
How It Works......Page 120
Solution......Page 121
Problem......Page 122
How It Works......Page 123
Solution......Page 124
Problem......Page 125
Solution......Page 126
Solution......Page 127
Solution......Page 129
Solution......Page 130
Solution......Page 131
Solution......Page 132
Solution......Page 133
How It Works......Page 134
Solution......Page 135
How It Works......Page 136
Solution......Page 137
How It Works......Page 138
How It Works......Page 139
Solution......Page 140
How It Works......Page 142
Solution......Page 143
How It Works......Page 144
Solution......Page 145
How It Works......Page 146
Solution......Page 147
How It Works......Page 148
Solution......Page 149
How It Works......Page 150
Problem......Page 151
How It Works......Page 152
Solution......Page 153
How It Works......Page 154
Solution......Page 155
How It Works......Page 156
Problem......Page 157
How It Works......Page 158
Solution......Page 161
How It Works......Page 162
How It Works......Page 163
How It Works......Page 165
Solution......Page 166
How It Works......Page 167
Solution......Page 169
How It Works......Page 170
Solution......Page 171
How It Works......Page 172
How It Works......Page 173
Solution......Page 175
How It Works......Page 176
Solution......Page 177
How It Works......Page 178
How It Works......Page 179
Problem......Page 180
How It Works......Page 181
Solution......Page 182
How It Works......Page 183
Solution......Page 184
Problem......Page 185
Solution......Page 186
How It Works......Page 187
Solution......Page 188
Solution......Page 189
Solution......Page 190
How It Works......Page 191
Solution......Page 192
Solution......Page 193
How It Works......Page 194
Solution #1......Page 197
Solution #2......Page 198
How It Works #2......Page 200
Solution #2......Page 201
How It Works......Page 202
Solution......Page 203
Solution #2......Page 204
How It Works......Page 205
Solution......Page 206
Solution......Page 210
Solution......Page 212
Problem......Page 213
Solution #2......Page 214
Solution......Page 215
Solution......Page 216
Solution......Page 217
How It Works......Page 220
Solution #1......Page 221
How It Works......Page 222
How It Works......Page 223
Solution......Page 224
Solution......Page 226
How It Works......Page 227
Solution......Page 229
How It Works......Page 231
Solution......Page 234
Problem......Page 236
Solution......Page 237
How It Works......Page 238
Solution......Page 239
How It Works......Page 240
Solution......Page 242
How It Works......Page 243
Problem......Page 244
Solution......Page 245
Solution......Page 246
How It Works......Page 247
How It Works......Page 248
Solution......Page 249
How It Works......Page 252
Solution......Page 253
How It Works......Page 254
Solution......Page 257
Solution......Page 258
How It Works......Page 259
How It Works......Page 260
Solution......Page 261
Solution......Page 262
How It Works......Page 264
Solution......Page 265
Solution......Page 266
How It Works......Page 267
How It Works......Page 268
Solution......Page 269
Solution......Page 270
Solution......Page 271
Solution......Page 272
How It Works......Page 273
How It Works......Page 274
How It Works......Page 275
Solution......Page 276
How It Works......Page 277
Solution......Page 278
Solution......Page 280
Solution......Page 282
How It Works......Page 285
Solution......Page 289
How It Works......Page 290
Solution......Page 291
How It Works......Page 292
Problem......Page 293
How It Works......Page 294
Solution......Page 295
How It Works......Page 296
Solution......Page 298
How It Works......Page 299
How It Works......Page 300
How It Works......Page 301
Solution......Page 303
How It Works......Page 304
Solution......Page 307
How It Works......Page 308
Solution......Page 310
How It Works......Page 311
Solution......Page 314
How It Works......Page 315
How It Works......Page 318
Problem......Page 320
How It Works......Page 321
Installing the Packages......Page 323
How It Works......Page 324
Solution......Page 325
How It Works......Page 326
Solution......Page 327
How It Works......Page 328
Solution......Page 329
Solution......Page 330
How It Works......Page 331
How It Works......Page 332
Solution......Page 333
How It Works......Page 334
Solution......Page 335
How It Works......Page 336
Solution......Page 337
How It Works......Page 339
Solution......Page 341
How It Works......Page 343
Solution......Page 344
Problem......Page 345
Solution......Page 346
Solution......Page 347
How It Works......Page 349
Solution......Page 350
How It Works......Page 351
How It Works Solution #1......Page 352
Solution......Page 353
How It Works......Page 355
Solution......Page 356
Solution......Page 357
How It Works......Page 359
Solution......Page 361
How It Works......Page 362
Solution #1......Page 363
Solution #2......Page 364
Problem......Page 365
How It Works......Page 366
Problem......Page 367
Problem......Page 368
Solution......Page 369
Solution......Page 370
How It Works......Page 371
Problem......Page 372
Solution......Page 373
Solution......Page 374
How It Works......Page 375
Solution......Page 376
Solution......Page 378
Solution......Page 380
Problem......Page 382
Solution......Page 383
How It Works......Page 384
Solution......Page 385
How It Works......Page 386
Solution......Page 387
How It Works......Page 389
Solution......Page 390
How It Works......Page 391
Solution......Page 392
How It Works......Page 396
Solution #1......Page 397
Solution #2......Page 398
Using Django to Solve the Problem......Page 399
Solution......Page 400
How It Works......Page 401
Solution......Page 403
Problem......Page 405
How It Works......Page 406
Solution......Page 407
How It Works......Page 408
Solution......Page 409
How It Works......Page 410
Problem......Page 411
Solution......Page 412
How It Works......Page 415
Solution......Page 416
How It Works......Page 423
Solution......Page 426
Problem......Page 427
Solution......Page 428
How It Works......Page 430
. B......Page 433
. C......Page 434
. D......Page 436
. E......Page 438
. H......Page 440
. I......Page 441
. L......Page 442
. M......Page 443
. P......Page 444
. R......Page 447
. S......Page 448
. T......Page 449
. U......Page 451
. V......Page 452
.......Page 453
کتاب های پزشکی

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline urinalysis

دانلود کتاب Paravasation von Zytostatika: Ein Kompendium für Prävention und Therapie

دانلود کتاب Pocket Atlas of Sectional Anatomy, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging: Thorax, Heart, Abdomen, and Pelvis

دانلود کتاب Obstetric and Gynecologic Dermatology, Third Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب MySQL Cookbook, 2nd Edition

دانلود کتاب C++ for Engineers and Scientists, Third Edition

دانلود کتاب HTML5 Games Development by Example: Beginner's Guide

دانلود کتاب Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech , Sixth Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

دانلود کتاب A Path to Combinatorics for Undergraduates: Counting Strategies

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Atomic clusters and nanoparticles

دانلود کتاب Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب La pratica esoterica

دانلود کتاب Unfinished Journey: The Church 40 Years after Vatican II

دانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب Introducing Psychology of Success: A Practical Guide

دانلود کتاب Charles Darwin - ein Leben. Autobiographie, Briefe, Dokumente.

دانلود کتاب Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning (Second Language Acquisition)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Arthur L Bowley: A Pioneer in Modern Statistics and Economics

دانلود کتاب Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867

دانلود کتاب Wars of National Liberation

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Sukhoi Su-7/-17/-20/-22

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Biological Petri Nets - Volume 162 Studies in Health Technology and Informatics

دانلود کتاب General, Organic and Biological Chemistry: An Integrated Approach, Second Edition

دانلود کتاب Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers

دانلود کتاب God's Healing Leaves

دانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Edition

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Inventory Control and Management, 2nd Edition

دانلود کتاب Marketing Planning: Strategy, Environment and Context

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب How to knit

دانلود کتاب Animals and Me

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Teach Yourself to Make Angels and Fairies: Simple Techniques and Patterns for Dolls and Their Clothes

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Law and globalization from below

دانلود کتاب Local remedies in international law

دانلود کتاب Atiyah's accidents, compensation and the law

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Art of Caricaturing

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction

دانلود کتاب Civic Talk: Peers, Politics, and the Future of Democracy (Social Logic of Politics)

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests